Sceneta in Tara Lui Mos Craciun Clasa Pregatitoare

Description
Sceneta

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 55 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 2

Share
Transcript
  În Ţara lui Moş-Crăciun Moş-CrăciunCrăciunaCeasul Tic-Tac6 Zâne Clopoţel6 Spiriduşi4 Crăciunei5 CrăciuniţeRenul Rudolf Renul Dance  Indicaţii scenice: Copiii vor fi dispuşi astfel: La o masă, zânele clopoţel citesc scrisorile primite de la copii, care se află într-o cutie;La o altă masă, spiriduşii lucrează jucăriile cerute de copii în scrisori;La o altă masă, spiriduşii împachetează în cutii frumos învelite în hârtii de cadou, jucăriile aduse de spiriduşii de la masa de lucru;La o altă masă, zânele clopoţel leaă cu panlici cadourile şi le duc la sania lui !oş-Crăciun; enii udolf şi #ancer aşteaptă lână uşă, înhămaţi la sanie;Ceasul $ic-$ac, !oş-Crăciun şi Crăciuna, circulă printre copii, nu au un loc sta%il& Crăciuna 'zi, copii din lumea-ntreaă(tând pitiţi după ferestre,)scodesc în %ezna neară!oş-Crăciun dacă soseşte&*tiu ei, draii, că o vrajă+enele luni le înnoadă*i oricât ar sta de strajă,e Crăciun nu pot să-l vadă& Moş-Crăciun i, Crăciuna mea cea %ună, .u mai fi înrijoratăCăci, muncind azi împreună,$rea%a fi-va terminată&/ucăriile frumoase0or pleca la prichindei,1n cutiile lucioase(tau maşini, păpuşi sau lei& Ceasul  $ic-$ac, tic-tac,2rele sunt numărate$ic-$ac, tic-tac,/ucării neterminate$ic-$ac, tic-tac,*i cutiile lucioase$ic-$ac, tic-tac, .u-s leate, nu-s frumoase&$ic-$ac, tic-tac,Cred că-i vremea să treziţi$ic-$ac, tic-tac,Lucrătorii adormiţi&$ic-$ac, tic-tac, 3  Ce-au îndeplinit cu spor,$ic-$ac, tic-tac,#orinţele tuturor& Zâna Clopoţel !  0ai, priviţi câte scrisori'm primit de la copii4$oate, toate până-n zori .oi le vom îndeplini&Chiar de-s mici ori măriceiCopilaşii un dar au,)ar celor mai cuminţei2 surpriză eu le dau& (Aruncă praful de zână) Zâna Clopoţel  *i eu m-am ândit, să ştiţi,*i am lăcrimat puţin,La copiii cu părinţiCare de Crăciun nu vin&entru ei, ca să-i alint,(eara când mer să se culce1i presar cu praf de-arint,Care vise dulci aduce& Zâna Clopoţel #  (unt copii cu suflet mareCe cunosc mila, respectul*i vreau ca la fiecare(ă le duc chiar eu pachetul&#ulciuri, haine, jucării,Le voi strâne imediat*i su% %rad le vor ăsi&&&Căci Crăciunu-i minunat& Ren Rudolf 5ai maeştrilor, trezirea,(ă sfârşim lucrul acum .-am ră%dare, îmi ştiţi firea,0reau îndat6 să plec la drum&(ă z%or iar în nesfârşireaCerului ca de mătase*i apoi, s-aduc fericireaCredincioşilor din case& Ren Dancer udolf, stai, că după tinelecăm fără !oş-Crăciun&'i ră%dare să-şi termine lucrul *i pornim la drum&rintre stele lucitoareLi%eri vom călători,(ăniuţa z%urătoare(acii plini vor ăzdui& Ceasul  $ic-$ac, tic-tac,)ată că apar acum 7  $ic-$ac, tic-tac,!eşterii lui !oş-Crăciun&  Pe muzică intră spiriduşii şi crăciuneii, după care se aşază la mese. Zâna Clopoţel 4  $   ia o scrisoare din cutia cu scrisori primite de la copii: (piriduşi, hai să-i dăm zor #arurile preferate(ă le-mpachetăm cu spor,#oar ştiţi cât sunt de-aşteptate&(crie-aici într-o scrisoare,Că ăducu vrea îndată,2 maşină-ncăpătoareCe mere telehidată& Crăciunel !  #raul meu adu cel mic'i maşina cea frumoasă,Chiar dacă ai fost un pic .eastâmpărat acasă&'i dorinţa împlinită8ite-acum o-mpachetăm*i cu funde-mpodo%ităCătre sanie-o purtăm&  Duce maşina la împachetat. Crăciunel  #oamne cât e de frumoasă!aşinuţa ce-ai lucrat*i-n cutia mea lucioasă2 voi pune imediat&1n această seară sfântă$rist nu fie nici un om,Când în cer colinde cântă*i răsar daruri su% pom&  Duce cutia la zâne. Zâna Clopoţel 5  Ce frumos că-n acest loc .u e pic de supărare*i avem acest noroc(ă aducem alinare&La copiii necăjiţi#in căsuţele modeste*i să-i facem fericiţi,Căci acum, Crăciunul este&  Leaă cu panlica cutia şi o duce în sanie. Zâna Clopoţel 6  #ana vrea o păpuşicăCu rochiţă dantelată,(ă nu fie sinurică#acă mama e plecată&*tiu eu că e rijulie*i părinţii nu o ceartă,9iindcă doar o jucărie a stricat&*i-acum o iartă&   Spiriduş !  8ite-i ata păpuşicaCe fetiţa o doreşte*i chiar dacă-i atâtica,' promis că o-nrijeşte&ălăria, um%reluţa*i rochiţa dantelată,$oate a promis #ănuţa(ă nu strice vreodată&  Duce păpuşa la împachetat. Spiriduş  Când spre cer colinde urcă#espre #omnul nostru %un, .ici un spiriduş nu-ncurcă#arurile de Crăciun&9iindcă ele-aduc în caseLa părinţi, copii, mereu,+ânduri %une şi frumoase*i credinţă-n #umnezeu&  Duce cutia la leat. Zâna Clopoţel !  2rice casă vrem să fie#e %rad verde luminată*i su% el, daruri o mie*i o masă-ndestulată&*i colindele stră%une(ă ne-ajună la urechiân6 la ceruri să răsune#atinile noastre vechi&  Duce cutia în sanie. Zâna Clopoţel  8n copil din ucureşti - #upă cum zice-n scrisoare < 0rea o carte cu poveşti,9iindcă este %ăiat mare&*i îi plac povestioareCu %alauri şi cu zâne,Cu zmei şi cu vrăjitoare,2ri viteji cu inimi %une& Crăciunel #  1n această carte-am prins,Cum %ăiatul îşi doreşte,asme şi poveşti de vis,rinţi ce luptă vitejeşte&(ă înveţe de la toateersonajele din ele,Cum în lume să se poarte,2colind faptele rele&  Duce cartea la împachetat. Crăciunel 4   Ceasul trece fără veste =
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks