Piacra lépés Németországban - A 6 leggyakoribb hiba a külpiacra lépés során

Description
Dr. Csordás Ferenc Károly, a németországi piacra lépés szakértője ismerteti a külpiacra lépés leggyakoribb hibát. A németországi terjeszkedés, exportbővítés során számos hibát lehet elkövetni, ám ezek jelentős része viszonylag könnyen kiküszöbölhető, például alapos piacelemzéssel, egy jó külpiaci stratégia megalkotásával. További információ a piacbővítéssel kapcsolatban: www.ungarnconsulting.hu

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Economy & Finance

Publish on:

Views: 13 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Ungarnconsulting Kft Dr. Csordás Ferenc Károly Piacra lépés Németországban: A 6 leggyakoribb hiba a külpiacra lépés során 2016. augusztus 4. www.ungarnconsulting.hu
 • 2. Bevezető UngarnConsulting tanácsadás – a német piacra lépés szakértője • Dr. Csordás Ferenc Károly ügyvezető • Exportbővítés és üzletfejlesztés a német nyelvterületen • Szakértői támogatás 2007 óta • Ügyfelek: elsősorban hazai és németországi KKV-k • A VMKIK stratégiai partnere • A Bajor-Magyar Baráti Társaság elnökségi tagja • A Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara tagja
 • 3. Háttér Ungarnconsulting Kft Iroda: 1027 Budapest, Csalogány u. 23-33. Profil: üzletfejlesztés és exportbővítés Németországban, Ausztriában és Svájcban Főbb szolgáltatások: - Piacelemzés - Külpiacra lépési stratégia elkészítése - Értékesítés támogatása - Üzleti partnerek keresése Üzleti partnert és vevőt szerzünk Önnek német nyelvterületen
 • 4. Miről szól ez az előadás? Az előadásban a következő kérdésekre adunk választ: - Melyek azok a leggyakoribb hibák, amelyet a cégvezetők a külpiacra lépés (exportbővítés) során elkövetnek a vállalatok? - Milyen következményei vannak ezeknek a hibáknak? - Hogyan lehet elkerülni a külföldi üzletfejlesztés buktatóit?
 • 5. Melyek ezek a leggyakoribb hibák?
 • 6. A 6 leggyakoribb hiba 1. Megfelelő termék / szolgáltatás hiány 2. Hiányos piacismeret 3. Piacra lépési stratégia hiánya 4. Nem megfelelő pénzügyi háttér 5. Megfelelő rutin /szakember hiánya 6. Nem megfelelő ügyfélkezelés 7. Türelmetlenség
 • 7. A 6 leggyakoribb hiba 1. Megfelelő termék / szolgáltatás hiány 2. Hiányos piacismeret 3. Piacra lépési stratégia hiánya 4. Nem megfelelő pénzügyi háttér 5. Megfelelő rutin /szakember hiánya 6. Nem megfelelő ügyfélkezelés 7. Türelmetlenség
 • 8. Megfelelő termék / szolgáltatás hiány Mikor exportképes egy termék / szolgáltatás? Exportképes termék vagy szolgáltatás • (Jogszabályoknak / előírásoknak megfelel → evidens) • (árnak) megfelelő minőség (≠ kiváló minőség; nem csak a kiváló minőség eladható!) • (minőségnek) megfelelő ár (lásd előző pont) • Állandó minőség • Szállítói / gyártói kapacitás • Rövid szállítási határidő (versenyelőny Ázsiával szemben) • Rugalmasság (műszaki, gazdasági és egyéb értelemben) • Saját előállítású termék?
 • 9. A 6 leggyakoribb hiba 1. Megfelelő termék / szolgáltatás hiány 2. Hiányos piacismeret 3. Piacra lépési stratégia hiánya 4. Nem megfelelő pénzügyi háttér 5. Megfelelő rutin /szakember hiánya 6. Nem megfelelő ügyfélkezelés 7. Türelmetlenség
 • 10. Hiányzó vagy nem elegendő piacismeret „Ha ismerjük az ellenséget és ismerjük magunkat is, akkor száz csatában sem jutunk veszedelembe; ha azonban nem ismerjük az ellenséget, csak magunkat ismerjük, akkor egyszer győzünk, másszor vereséget szenvedünk; és ha sem az ellenséget, sem magunkat nem ismerjük, akkor minden egyes csatában feltétlenül végveszély fenyeget bennünket.” Szun-Ce
 • 11. Hiányzó vagy nem elegendő piacismeret - Hiányzó konkurenciaismeret - Ki számít konkurenciának? - Milyen termékkel vannak jelen a piacon? - Milyen árstratégiával dolgoznak? - Milyen kommunikációval támogatják az értékesítést? - Hiányzó ismeretek a potenciális vevőinkről - Kik ők? Hányan vannak? Képezhetők csoportok belőlük? - Milyen anyagi lehetőségeik vannak? - Milyen motivációk határozzák meg a cselekedeteiket? - Milyen jogszabályoknak kell megfelelni? - Stb. Következmény: hiányos / nem létező információk alapján nem lehet tervezni és stratégiát alkotni
 • 12. A 6 leggyakoribb hiba 1. Megfelelő termék / szolgáltatás hiány 2. Hiányos piacismeret 3. Piacra lépési stratégia hiánya 4. Nem megfelelő pénzügyi háttér 5. Megfelelő rutin /szakember hiánya 6. Nem megfelelő ügyfélkezelés 7. Türelmetlenség
 • 13. Stratégia hiánya Mihez kell a stratégia? Milyen a jó stratégia? Miért hiányzik a stratégia? - Lustaság - Hiányzó információk Következmény: stratégia hiányában ad-hoc döntések
 • 14. A 6 leggyakoribb hiba 1. Megfelelő termék / szolgáltatás hiány 2. Hiányos piacismeret 3. Piacralépési stratégia hiánya 4. Nem megfelelő pénzügyi háttér 5. Megfelelő rutin /szakember hiánya 6. Nem megfelelő ügyfélkezelés 7. Türelmetlenség
 • 15. Nem megfelelő pénzügyi háttér Megfelelő pénzügyi háttér • Külpiacra lépés → üzleti befektetés, ami kockázatokat rejthet magában • Befektetés → tőkeigényes (nehéz számszerűsíteni) • Piacok méretbeli különbsége • Kb. 8-10x nagyobb piac → ? marketingbefektetés ? % • Időtervvel / ütemezéssel együtt kell kezelni • Nehezebben megfogható, mint pl. egy gép • Gyakori hozzáállás: „csak akkor fizetek, ha van bevétel” → befektetés hiányában rendkívül ritka az üzleti siker
 • 16. A 6 leggyakoribb hiba 1. Megfelelő termék / szolgáltatás hiány 2. Hiányos piacismeret 3. Piacra lépési stratégia hiánya 4. Nem megfelelő pénzügyi háttér 5. Megfelelő rutin /szakember hiánya 6. Nem megfelelő ügyfélkezelés 7. Türelmetlenség
 • 17. Megfelelő rutin /szakember hiánya • Szakembergárda • Nyelvismeret: német vagy angol? → operatív szinten elvárás a szakmai német nyelvtudás • Helyismeret / német piacok ismerete döntő fontosságú • Megfelelő gazdasági / kereskedelmi / módszertani ismeretek • Saját munkaerő vagy kiszervezés • Helyi partner bevonása? → költségfaktor • → leggyorsabb és leghatékonyabb megoldás külső szakember bevonása
 • 18. A 6 leggyakoribb hiba 1. Megfelelő termék / szolgáltatás hiány 2. Hiányos piacismeret 3. Piacra lépési stratégia hiánya 4. Nem megfelelő pénzügyi háttér 5. Megfelelő rutin /szakember hiánya 6. Nem megfelelő ügyfélkezelés 7. Türelmetlenség
 • 19. Nem megfelelő ügyfélkezelés Elvárások: - pontos, lehetőleg mindenre kiterjedő, határidőre leadott árajánlat (utólag nem illik módosítani) - Ügyfélkérdések gyors megválaszolása (általában 1 munkanapon belül) - Rendelések kezelése - (azonnali) visszaigazolás - Szükség szerint pontosítás - Pontos (határidőre történő) teljesítés - Garanciális problémák kezelése Elégedett ügyfél → visszatérő törzsvásárló
 • 20. A 6 leggyakoribb hiba 1. Megfelelő termék / szolgáltatás hiány 2. Hiányos piacismeret 3. Piacra lépési stratégia hiánya 4. Nem megfelelő pénzügyi háttér 5. Megfelelő rutin /szakember hiánya 6. Nem megfelelő ügyfélkezelés 7. Türelmetlenség
 • 21. Türelmetlenség A külpiacra lépés időigényes (6-12 hónap minimum) Szükségszerű szakaszok • Felmérés • Stratégiakészítés • Értékesítés / partnerkeresés (1. szakasz) • Finomhangolás, (újrakoncepcionálás) • Értékesítés / partnerkeresés (2. szakasz) Amennyiben egyes szakaszok eredményei (pl. piackutatás) rendelkezésre állnak, úgy rövidebb idő is elég lehet a felkészüléshez, de szakaszokat teljesen kihagyni nem lehet.
 • 22. További információk Amennyiben további cikkeket olvasna vagy hallgatna ebben a témában, keressen minket a honlapunkon, illetve az alábbi csatornákon: www.ungarnconsulting.hu Facebook: https://www.facebook.com/Ungarnconsulting/ Linkedin: https://www.linkedin.com/company/ungarnconsulting-kft.
 • 23. Köszönöm a figyelmet! Kérdés, illetve érdeklődés esetén kérem, keressenek bizalommal! Dr. Csordás Ferenc Károly + 36 20 476 8058 info@ungarnconsulting.hu www.ungarnconsulting.hu
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks