взято с сайта - PDF

Description
ДБН В :2013 взято с сайта ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ТА СПОРУДИ Основні положення проектування ДБН В :2013 Видання офіційне Київ Міністерство

Please download to get full document.

View again

of 105
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Screenplays & Play

Publish on:

Views: 17 | Pages: 105

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ДБН В :2013 взято с сайта ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ТА СПОРУДИ Основні положення проектування ДБН В :2013 Видання офіційне Київ Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 2013 ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ТА СПОРУДИ Основні положення проектування ДБН В :2013 ДБН В :2013 Видання офіційне взято с сайта Київ Мінрегіон України 2013 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Український державний науково-дослідний і проектно-вишукувальний інститут УкрНДІводоканалпроект 2 ВНЕСЕНО: 3 ПОГОДЖЕНО: Державна служба геології та надр України (лист-погодження 11229/01/10-12 від р.); Міністерство екології та природних ресурсів України (лист-погодження 25118/17/10-12 від р.); Державна санітарно-епідеміологічна служба України (лист-погодження / /22 від р.); Державна інспекція техногенної безпеки України (лист-погодження 36/2/9987 від р.); Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України (листпогодження 11792/0/6.2-4/6/12 від р.) 4 ЗАТВЕРДЖЕНО НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: 5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ накази Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від р. 133 та від р. 410 з р. (втрачає чинність на території України СНиП Водоснабжение. Наружные сети и сооружения ) ДБН В :2013 ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ ВОДОПОСТАЧАННЯ. ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ТА СПОРУДИ взято с сайта Основні положення проектування ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ Основные положения проектирования WATER SUPPLY. EXTERNAL NETWORKS AND CONSTRUCTIONS Basic principles designings Чинні від СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 1.1 Ці будівельні норми встановлюють основні вимоги до проектування нових систем і схем водопостачання населених пунктів, реконструкції та технічного переоснащення існуючих споруд, мереж і окремих елементів зовнішнього водопостачання населених пунктів, груп підприємств, окремих підприємств, будинків, інших об єктів. 1.1 Ці будівельні норми поширюються на проектування централізованих і нецентралізованих зовнішніх систем, мереж та споруд водопостачання населених пунктів, а також виробничих підприємств, для яких не встановлені особливі вимоги з проектування. 1.1 Ці будівельні норми не поширюються на протипожежні вимоги до водопроводів підприємств, що виробляють, застосовують або зберігають вибухові речовини, та до водопроводів складів лісових матеріалів місткістю більше ніж м 3, об єктів нафтогазодобувної та нафтопереробної промисловості. 1.1 Ці норми є обов язковими для органів державного управління, контролю, експертизи, місцевого і регіонального самоврядування, підприємств, організацій і установ, юридичних та фізичних осіб - суб єктів господарської діяльності незалежно від форм власності та відомчої належності. 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ В цих Нормах є посилання на такі документи: Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів (Затверджено наказом Міністерства охорони здоров я України від 19 червня 1996р. 173, зареєстровано в Мін юсті України /1404) ДСанПіН Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною СанПиН Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення) СанПиН Санитарные правила и нормы охраны прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения (Санітарні правила і норми охорони прибережних вод морів від забруднення в місцях водокористування населення) НАПБ А Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ Б Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою НПАОП Правила охорони праці при виробництві, зберіганні та транспортуванні хлору НПАОП Правила безопасности при строительстве подземных гидротехнических сооружений (Правила безпеки при будівництві підземних гідротехнічних споруд) ДБН А Інженерні вишукування для будівництва ДБН А Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд ДБН А Склад та зміст проектної документації на будівництво ДБН А Організація будівельного виробництва ДБН А Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення ДБН ** Планування і забудова міських і сільських поселень ДБН Б :2012 Склад, зміст генерального плану населеного пункту ДБН Б Планування і забудова сільських поселень ДБН В Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення ДБН В Будинки та споруди на підроблюваних територіях і просідаючих ґрунтах. Частина I. Будинки і споруди на підроблюваних територіях. Частина II. Будинки і споруди на просідаючих ґрунтах ДБН В Пожежна безпека об єктів будівництва ДБН В Будівництво у сейсмічних районах України ДБН В Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування ДБН В Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи. Норми проектування ДБН В.1.2-5:2007 Науково-технічний супровід будівельних об єктів ДБН В Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість ДБН В Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека ДБН В Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров я людини та захист навколишнього природного середовища ДБН В Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму ДБН В Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії ДБН В Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ ДБН В :2009 Мости та труби. Навантаження і впливи ДБН В :2009 Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування ДБН В Проектування висотних житлових і громадських будинків ДБН В :2010 Будинки адміністративного та побутового призначення ДБН В Вулиці та дороги населених пунктів ДБН В :2006 Мости та труби. Правила проектування ДБН В Залізниці колії 1520 мм. ДБН Норми В :2013 проектування ДБН В.2.4-3:2010 Гідротехнічні споруди. Основні положення ДБН В :2006 Природне і штучне освітлення ДБН В :2010 Системи протипожежного захисту ДБН В :2012 Внутрішній водопровід і каналізація. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво ДБН В :2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування взято с сайта ДБН В :2006 Теплова ізоляція будівель ДСТУ Б А.2.2-7:2010 Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об єктів. Основні положення ДСТУ-Н Б В :2010 Будівельна кліматологія ДСТУ-Н Б В :2013 Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об єктів будівництва ДСТУ Б В :2005 (ГОСТ ) Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливо стічних колодязів. Технічні умови ДСТУ Б В :2006 Трубопроводи сталеві підземні систем холодного і гарячого водопостачання. Загальні вимоги до захисту від корозії ДСТУ Б В :2008 Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд ДСТУ-Н Б В :2009 Зовнішні мережі та споруди. Проектування та монтаж мереж водопостачання та каналізації з пластикових труб ДСТУ Б В :2010 (ГОСТ , MOD) Труби залізобетонні напірні віброгідропресо- вані. Технічні умови ДСТУ Б В :2010 (ГОСТ , MOD) Труби залізобетонні напірні віброгідропресовані. Конструкція і розміри ДСТУ Б В :2010 Труби бетонні і залізобетонні. Типи та основні параметри ДСТУ Б В :2010 Труби залізобетонні напірні зі сталевим сердечником. Технічні умови ДСТУ Б В.2.6-2:2009 Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови ДСТУ Б В :2010 (ГОСТ ,NEQ) Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги ДСТУ Б В :2007 (EN ISO 1452:1999, MOD) Труби з непластифікованого полівінілхлориду та фасонні вироби до них для холодного водопостачання. Технічні умови ДСТУ Б В :2008 (EN :2003, MOD) Труби поліетиленові для подачі холодної води. Технічні умови ДСТУ Б В :2009 Перехідники Поліетилен-сталь для газопроводів з поліетиленових труб. Технічні умови ДСТУ Б В :2009 (EN :2003, MOD) Будівельні матеріали. Деталі з єднувальні для водопроводів із поліетиленових труб. Технічні умови ДСТУ Водопостачання та каналізація. Терміни та визначення ДСТУ4808:2007 Джерела централізованного питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання ДСТУ ISO 6309:2007 (ISO 6309:1987, IDT) Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір СНиП ) Защита строительных конструкций от коррозии (Захист будівельних конструкцій від корозії) СНиП Расчет на прочность стальных трубопроводов (Розрахунок на міцність сталевих трубопроводів) СНиП * Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов) (Навантаження і впливи на гідротехнічні споруди (від хвиль, льоду і суден) СНиП Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения (Підпірні стіни, судноплавні шлюзи, рибопропускні та рибозахисні споруди) СНиП * Производственные здания (Виробничі будівлі) СНиП Сооружения промышленных предприятий (Споруди промислових підприємств) СНиП * Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации (Зовнішні мережі та споруди водопостачання і каналізації) СНиП ІІ Генеральные планы промышленных предприятий (Генеральні плани промислових підприємств) ГОСТ Гипохлорит натрия. Технические условия (Гіпохлорит натрію. Технічні умови) ГОСТ Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание (Пожежна техніка для захисту об єктів. Основні види. Розміщення і обслуговування) ГОСТ * Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности (Система стандартів безпеки праці. Кольори сигнальні та знаки безпеки) ГОСТ Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования (Охорона природи. Гідросфера. Класифікація підземних вод відповідно до мети водокористування). 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ У цих Нормах вживаються терміни, визначення яких наведено у ДСТУ 2569, [1]. Нижче подано додаткові терміни, вжиті в цих Нормах, та визначення позначених ними понять: 3.1 аварія Пошкодження, вихід із ладу, руйнування, що сталося з техногенних (конструктивних, виробничих, технологічних, експлуатаційних) або природних причин (згідно з ДБН В ) 3.2 антискалант Багатокомпонентна суміш, яка дозволяє запобігати утворенню/відкладенню на поверхні мембран фільтруючих зворотноосмотичних пристроїв неорганічних сполук (CaCO 3, BaSO 4, CaSO 4, SrSO 4, CaF 2, SiO 2 ), органічних сполук та біологічних субстанцій 3.3 архітектурно-будівельний кліматичний район Територія з порівняно однорідними кліматичними умовами, зумовленими спільністю синоптичних процесів, інженерногеологічних та соціально-економічних умов, що визначають типологію будинків (згідно з ДСТУ-Н Б В ) 3.4 висотна схема Поздовжній профіль води по основних і допоміжних спорудах станції водопідготовки з визначенням відміток рівнів води в них в ув язці з характерними відмітками споруд, що забезпечує їх висотне розташування ДБН В : вода питна Вода, яка за органолептичними властивостями, хімічним і мікробіологічним складом та радіологічними показниками відповідає державним стандартам та санітарному законодавству [2] 3.6 вода виробнича Вода, яка використовується в технологічних процесах
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks