Vsebina TENIŠKI PRIROČNIK ITF. 1. poglavje: Vloga trenerja - PDF

Description
Vsebina 1. poglavje: Vloga trenerja I. VLOGA TRENERJA 1. Kaj je treniranje 2. Filozofija treniranja 3. Poznavanje sebe, igralcev in teniške igre 4. Kaj bi kot trener radi dosegli 5. Vloga trenerja 6. Filozofija

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Home & Garden

Publish on:

Views: 4 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Vsebina 1. poglavje: Vloga trenerja I. VLOGA TRENERJA 1. Kaj je treniranje 2. Filozofija treniranja 3. Poznavanje sebe, igralcev in teniške igre 4. Kaj bi kot trener radi dosegli 5. Vloga trenerja 6. Filozofija in slogi treniranja I SPOSOBNOST KOMUNICIRANJA TENIŠKIH TRENERJEV 1. Definicija in pomen komunikacije 2. Izboljšanje komunikacije 3. Govorjenje 4. Poslušanje 5. Neverbalna komunikacija 6. Reševanje težav in kritiziranje 7. Komunikacija v različnih okoliščinah 8. Kontrolni seznam za oceno komunikacijskih sposobnosti TRENIRANJE KOT ZAPOSLITEV 1. Kako začeti poslovati 2. Vrste zaposlitve 3. Kako napisati življenjepis 4. Obiskovanje razgovorov o zaposlitvi 5. Upravljanje časa 6. Samoizpopolnjevanje 7. Športna etika in treniranje 1. Ocena komunikacijskih sposobnosti 2. Primer življenjepisa 2. poglavje: Metodologija poučevanja tenisa 1. Definicija, pomembnost in cilji 2. Poučevanje in učenje 3. Vrste poučevanja 4. Faze učenja 5. Vrste učencev 1 I NAČINI POUČEVANJA V TENISU 1. Vodeno in raziskovalno poučevanje 2. Izbira načina poučevanja 3. Organizacija treninga METODE POUČEVANJA V TENISU 2. Izbira pravilne metode poučevanja 3. poglavje: Strategija in taktika za napredne tekmovalce I. DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA TEKMOVALNI NASTOP I OSNOVNA NAČELA STRATEGIJE IN TAKTIKE V IGRI POSAMEZNIKOV SLOGI IGRANJA: DEFINICIJA IN PROTIIGRA 1. Definicija in vrste slogov igranja 2. Kako igrati proti različnim slogom igranja TAKTIKA, UPORABLJENA V PETIH IGRALNIH POLOŽAJIH 1. Servis 2. Retern 3. Oba igralca na osnovni črti 4. Prehod na mrežo in igra na njej 5. Obrambni položaji (pasing, lob ) V. ANTICIPACIJA 1. Definicija in pomen 2. Vrste in značilnosti anticipacije 3. Kako izboljšati anticipacijo VI. V VI TEMELJI ZANESLJIVEGA IGRANJA ZA NAPREDNE TEKMOVALCE 1. Osnove zanesljivega igranja 2. Taktični vidiki zanesljivega igranja DRUGI DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA STRATEGIJO IGRE POSAMEZNO 1. Potek tekme in prevzemanje pobude v igri 2. Igralne okoliščine in okolje TAKTIČNA ANALIZA TEKME 1. Definicija in cilji 2 2. Faze analize tekme 3. Vrste taktičnih udarcev 4. Sklep IX. TAKTIČNI TRENING 1. Splošna načela in cilji taktičnega treninga naprednih tekmovalcev 2. Nasveti za taktični trening 3. Primeri taktičnih vaj 4. poglavje: Biomehanika v tenisu I RAVNOTEŽJE VZTRAJNOST NASPROTNA SILA V. GIBALNA IN VRTILNA KOLIČINA VI. V VI ELASTIČNA ENERGIJA KINETIČNA VERIGA 2. Težave in pomanjkljivosti v kinetični verigi 3. Analiza težav in pomanjkljivosti v kinetični verigi BIOMEHANIKA V PRAKSI 1. Udarci po odboju 2. Žični biomehanski model 5. poglavje: Napredna tehnika udarcev FORHEND 2. Prijemi 3. Forhend z vzhodnim prijemom 4. Forhend s polzahodnim prijemom 5. Forhend z zahodnim prijemom 6. Slajz forhend 7. Druge različice forhenda 3 I BEKEND 1. Prijemi 2. Enoročni bekend 3. Dvoročni bekend 4. Enoročni slajz bekend SERVIS v tehniko udarca 2. Prijem 3. Razvoj najpomembnejšega vira moči pri servisu 4. Rotacija bokov 5. Rotacija trupa 6. Rotacija roke okoli ramena (pentlja) 7. Izteg komolca pronacija podlahti 8. Upogibanje zapestja 9. Izmah in noga, na kateri igralec pristane po servisu 10. Spin servis 11. Slajz servis V. VOLEJ IN NJEGOVE RAZLIČICE 1. Prijem 2. Priprava in zamah 3. Pospeševanje proti žogi in stik z njo 4. Izmah 5. Različice voleja VI. V SMEŠ IN NJEGOVE RAZLIČICE 2. Prijem 3. Priprava in zamah 4. Pospeševanje proti žogi in stik z njo 5. Izmah 6. Različice smeša DRUGI UDARCI PRI NAPREDNIH IGRALCIH 1. Lob in njegove različice 2. Skrajšana žoga (dropšot) 3. Pripravljalni udarec za mrežo 4. Retern 5. Pasing 6. Udarci v posebnih igralnih okoliščinah 6. poglavje: Analiza in razvoj (diagnoza in korekcija) 4 1. Pozitivni pristop 2. Ustreznost in uspešnost tehnike igranja 3. Stopnja dopuščanja oz. območje sprejemljivosti 4. Ocena, analiza in razvoj naprednih tekmovalcev 5. Dejavniki, ki vplivajo na oceno, analizo in razvoj igralca 6. Vrste razvojnih aktivnosti za napredne tekmovalce 7. Časovna umestitev razvojnih aktivnosti I RAZVIJANJE TEHNIKE IN IGRE NAPREDNIH TEKMOVALCEV 1. Posamezne faze 2. Načini in metodologija razvoja 3. Dodatni nasveti 4. Dajanje povratnih informacij in komunikacija z igralcem KONTROLNI SEZNAMI ELEMENTOV TEHNIKE ZA NAPREDNE TEKMOVALCE 2. Kontrolni seznam sprememb (korekcij) udarcev po odboju 3. Kontrolni seznam sprememb (korekcij) za servis 4. Kontrolni seznam sprememb (korekcij) za volej 5. Kontrolni seznam sprememb (korekcij) za gibanje 7. poglavje: Psihološki trening teniških igralcev 1. Psihološke značilnosti teniških tekmovanj 2. Psihološke značilnosti vrhunskih teniških igralcev I MOTIVACIJA 1. Definicija in pomen 2. Vrste motivacije 3. Težave z motivacijo 4. Kako izboljšati motivacijo: priporočila in tehnike KONCENTRACIJA 1. Definicija in pomembnost 2. Vrste koncentracije 3. Težave s koncentracijo 4. Kako izboljšati koncentracijo: priporočila, tehnike in vaje NADZOR ČUSTEV (VZBURJENJE): AKTIVACIJA IN RELAKSACIJA 1. Definicija in pomen nadzora čustev 2. Splošne značilnosti 5 3. Previsoka in prenizka stopnja vzburjenosti 4. Kako izboljšati nadzor nad čustvi: priporočila, tehnike in vaje V. NADZOR VEDENJA IN MISLI: SAMOZAUPANJE 1. Definicija in pomen 2. Razmerje med samozaupanjem in kakovostjo izvedbe 3. Težave s samozaupanjem 4. Kako izboljšati samozaupanje: priporočila, tehnike in vaje VI. V VI PSIHOLOGIJA NASTOPA NA TEKMOVANJU 1. Psihološka priprava na tekmo: kaj naj igralec počne pred tekmo 2. Kaj naj igralec počne med tekmo 3. Kaj naj igralec počne po tekmi ODNOS S STARŠI 1. Splošno 2. Zakaj prihaja do težav s starši 3. Organiziranje sestanka s starši 4. Nasveti za trenerje 5. Nasveti za igralce 6. Nasveti za starše 8. poglavje: Gibanje 1. Definicija in pomen gibanja 2. Agilnost, hitrost in pospeševanje 3. Eksplozivno gibanje k žogi in nazaj 4. Ravnotežje 5. Odzivni čas I ZAPOREDJE GIBANJ V TENISU 1. Postavljanje 2. Gibanje k žogi 3. Postavljanje za udarec in položaj telesa za udarec 4. Pokrivanje igrišča po udarcu KAKO POKRIVATI IGRIŠČE, KAKO SE GIBATI V RAZLIČNIH POLOŽAJIH NA IGRIŠČU IN TEHNIKE GIBANJA PRI RAZLIČNIH UDARCIH 1. Na osnovni črti 2. V igrišču 3. Pri mreži 6 TRENING GIBANJA PO IGRIŠČU 1. Vaje za boljše gibanje po igrišču 2. Gibanje po različnih podlagah 9. poglavje: Kondicijska priprava tekmovalcev I. POMEN DOBRE KONDICIJSKE PRIPRAVE ZA IGRANJE TENISA 1. Kondicijska priprava: definicija in pomen 2. Prednosti kakovostnega programa kondicijske priprave 3. Vloga kondicijske priprave v različnih razvojnih obdobjih igralca 4. Elementi kondicijske priprave I KONDICIJSKE ZAHTEVE V TENISU 1. Energijski sistemi v tenisu 2. Zahtevane kondicijske sposobnosti NAČELA TRENIRANJA 2. Postopnost obremenitve 3. Reverzibilnost (zaostajanje v razvoju) 4. Postopna in nadzorovana preobremenitev 5. Raznolikost treninga 6. Upoštevanje razlik med igralci 7. Prilagojenost programa treninga 8. Prilagoditev telesa na obremenitev 9. Dolgoročno načrtovanje 10. Počitek in regeneracija DOLGOROČNI NAČRT KONDICIJSKEGA RAZVOJA V. RAZVOJ DOBRE KONDICIJSKE PRIPRAVE ZA IGRANJE TENISA 1. Ogrevanje in ohlajanje 2. Vaje za vzdržljivost 3. Splošne vaje za hitrost 4. Moč in jakost 5. Gibljivost 6. Koordinacija 7. Ravnotežje 8. Krožni trening 9. Agilnost 10. Smernice za program treninga kondicijske priprave 7 VI. V OCENA KONDICIJSKE PRIPRAVLJENOSTI 2. Hitrost 3. Agilnost 4. Moč in vzdržljivost zgornjega in trebušnega dela telesa 5. Aerobna vzdržljivost 6. Gibljivost 7. Moč nog 8. Drugi testi 10. poglavje: Igra dvojic 1. Splošno I STRATEGIJA IN TAKTIKA IGRE DVOJIC 1. Postavitev in gibanje posameznih igralcev in dvojice po igrišču PSIHOLOGIJA IGRE DVOJIC 1. Kako izbrati soigralca za igro dvojic 2. Komunikacija 3. Čemu je potrebno posvetiti pozornost med igro dvojic 4. Dodatni nasveti za uspešno nastopanje v igri dvojic 11. poglavje: Upoštevanje standardov in analiza igralcev I. DOLGOROČNO NAČRTOVANJE TEKMOVALNE KARIERE 2. Stopnje razvoja igralca 3. Splošne smernice pri načrtovanju dolgoročnega razvoja igralca I IZDELAVA PROFILA IGRALCA 1. Določanje profila igralca 2. Značilnosti in sposobnosti igralcev glede na posamezne stopnje razvoja in smernice za vadbo različnih starostnih skupin 12. poglavje: Določanje ciljev za napredne tekmovalce 1. Definicija in pomen 8 2. Zakaj je pomembno določanje ciljev 3. Vrste ciljev 4. Osnovna načela določanja ciljev 5. Področja pri določanju specifičnih teniških ciljev 6. Določanje ciljev za trenerje: koraki do uspeha 7. Igralci in določanje ciljev 8. Ovire in težave pri določanju ciljev I PRIMERI DOLOČANJA CILJEV 1. Vprašalniki za igralca 13. poglavje: Načrtovanje teniškega treninga V PERIODIZACIJO 1. Definicija 2. Prednosti periodizacije 3. Splošne značilnosti I NAČRTOVANJE TENIŠKEGA TRENINGA 1. Načrtovanje kariere 2. Letni načrt in obdobja v letnem načrtu vadbe (makrocikli) SMERNICE ZA RAZLIČNA OBDOBJA LETNEGA NAČRTA TRENINGA Splošne smernice za splošno pripravljalno obdobje Splošne smernice za specifično pripravljalno obdobje Splošne smernice za predtekmovalno in tekmovalno obdobje Splošne smernice za prehodno obdobje DRUGA OBDOBJA V LETNEM NAČRTU TRENINGA 1. Mesečno obdobje (mezocikel) 2. Tedensko obdobje (mikrocikel) 3. Dnevni načrt 4. Trenažna enota V. 1. Letni planer vadbe in turnirjev 2. Profesionalni načrt dela 3. Letni načrt 14. poglavje: Trenažna enota: teniške vaje, skupinski in posamični trening 9 I. TRENAŽNA ENOTA 2. Splošna zgradba ene trenažne enote I TENIŠKE VAJE 2. Značilnosti in načela teniških vaj 3. Načrtovanje in zgradba teniških vaj SKUPINSKI TRENING 1. Osnovni pogoji 2. Trenažne sheme za skupinski trening INDIVIDUALNI TRENING 1. Osnovni pogoji 2. Trenažne sheme za individualni trening V. Načrt treninga 15. poglavje: Potovanja s tekmovalci I. KAKO BITI TRENER ALI KAPETAN EKIPE 2. Naloge trenerja ekipe 3. Kaj je pomembno za trenerja in za igralce pred, med in po tekmi 4. Razvoj profesionalnega odnosa pri mladih tenisačih STRUKTURA MEDNARODNIH TURNIRJEV 1. Mednarodna teniška zveza (ITF International Tennis Federation) 2. Moški profesionalni tenis 3. Ženski profesionalni tenis 4. Davisov pokal (Davis Cup) 5. Pokal Fed (Fed Cup) 6. Hopmanov pokal (Hopman Cup) 7. Olimpijske igre 8. Tekmovanja ITF v kategoriji do 18 let (ITF Junior Circuit) 9. ITF Sunshine pokal (ITF Sunshine Cup) in ITF Connoly Continental pokal (ITF Connolly Continental Cup) 10. Svetovno ekipno prvenstvo do 16 let (Junior Davis Cup in Junior Fed Cup) 11. Svetovno ekipno prvenstvo do 14 let (World Junior Tennis) 12. Regionalna tekmovanja do 14 in do 16 let 13. Nacionalna tekmovanja 1 0 I RAZVOJ KARIERE TENIŠKEGA IGRALCA 1. Razvoj kariere teniškega igralca v mladinski kategoriji 2. Sodelovanje igralcev na turnirjih v različnih starostnih kategorijah 1. Načrt tekmovanj 2. Analiza tekme 16. poglavje: Treniranje teniških igralk I RAZLIKE MED TENIŠKIMI IGRALKAMI IN IGRALCI 1. Antropometrijski dejavniki 2. Biološki dejavniki 3. Razvojni dejavniki 4. Psihološki dejavniki 5. Družbeni dejavniki 6. Puberteta in menstruacijski cikel IDEJE ZA TRENIRANJE TENIŠKIH IGRALK 1. Kaj mora trener upoštevati pri vadbi 2. Posebni dejavniki NAČELA ZA ISKANJE IN ODKRIVANJE NADARJENIH IGRALK 2. Iskanje in odkrivanje nadarjenih igralk ter načrt dela V. SKLEP 17. poglavje: Prehrana I. OSNOVNA NAČELA PREHRANE 1. Definicija in pomen 2. Osnovne sestavine hrane in pijače PREHRANA ZA TEKMOVANJE 1. Prehrana pred tekmo 2. Prehrana na dan tekme pred nastopom 3. Priprava na tekmo 4. Prigrizki v teniški torbi 5. Prehrana med tekmami 6. Prehrana po tekmi ali treningu 7. Prehrana zdoma 1 1 I ZMAGOVALCI PIJEJO 1. Pomen ustrezne hidracije 2. Kaj naj pijemo 3. Kdaj naj pijemo 4. Poudarki DODATEK: PREHRANSKA PRIPOROČILA ZA TENIS 1. Predlogi za dnevne obroke 2. Prehrana v času treninga 3. Povzetek 18. poglavje: Preventiva pred poškodbami v tekmovalnem tenisu I. TRENER IN ŠPORTNA MEDICINA 1. Športna medicina 2. Sodelovanje trenerja s strokovnjaki s področja športne medicine 3. Preventiva pred poškodbami 4. Prva pomoč v nujnih primerih 5. Delo s poškodovanim igralcem I NAJPOGOSTEJŠE POŠKODBE PRI TENIŠKIH IGRALCIH IN KAKO SE JIM IZOGNEMO 1. Glavni vzroki za poškodbe in kako jih omejimo 2. Stopnje bolečine 3. Značilne teniške poškodbe, razlogi za nastanek in preventiva 4. Poškodbe pri mladih teniških igralcih 5. Sklep DRUGE POGOSTE MEDICINSKE TEŽAVE PRI TENIŠKIH IGRALCIH 1. Zaščita pred soncem 2. Droge in doping 3. Poškodbe oči 19. poglavje: Reference 1 2
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks