ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ VIII скликання КОАЛІЦІЙНА УГОДА - PDF

Description
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ VIII скликання КОАЛІЦІЙНА УГОДА УЧАСНИКИ Ця Коаліційна Угода укладена учасниками коаліції депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Resumes & CVs

Publish on:

Views: 18 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ VIII скликання КОАЛІЦІЙНА УГОДА УЧАСНИКИ Ця Коаліційна Угода укладена учасниками коаліції депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради Україні, які підписа ли цю Коаліційну Угоду. ПРЕАМБУЛА Ми, народні депутати України, підписали цю Коаліційну Угоду у Верховній Раді України VIII скликання, об'єднались та створили парламентську більшість заради захисту суверенітету і територіальної цілісності України, проведення реформ у співпраці з іншими гілками влади заради підвищення добробуту і якості життя громадян України. Ми взяли на себе політичну відповідальність, щоб дати відповідь на виклики та загрози, перед якими сьогодні стоїть наша країна. Своїм головним обов'язком ми вважаємо забезпечення обороноздатності України, відновлення економічного зростання, захист прав і свобод наших громадян, у тому числі законних інтересів кримськотатарського народу, усіх громадян України, які проживають на тимчасово окупованій терито рії Криму і Севастополя, частин Луганської та Донецької областей (у тому числі тих, хто тимчасово виїхав із зазначених територій), і звільнення цих територій. Ми будемо вживати всіх необхідних заходів для визволення усіх громадян України, у тому числі народного депутата України Надії Савченко, які залишаються в заручниками у терористів або перебувають у російському полоні. Ми беремо під контроль розслідування злочинів, вчинених під час Революції Гідності, у тому числі розстрілів лютого 2014 року, притягнення до відповідальності виконавців та замовників. Ми визначаємо це завдання пріоритетним для керівників органів правопорядку та Генеральної прокуратури. Ми проведемо реформи, націлені на досягнення європейської якості життя громадян України, подоланн я бідності, розбудову конкурентоспроможної економіки, сталого розвитку суспільства, встановлення сприятливих умов для ведення бізнесу, зниження безробіття та створення нових робочих місць, здобуття енергонезалежності, розвиток громадянського суспільства та гарантування свободи слова, боротьбу з корупцією та відновлення правосуддя, розвиток освіти і науки, культури та духовності. Основою реформ стане реалізація Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Ми відновимо довіру до парламентаризму в Україні через прозорий і ефективний процес творення якісних законів та контроль за їх виконанням. Ми будемо неухильно дотримувалися принципів відповідальності, відкритості до людей та неприйняття корупції і обмеження будь-яких її проявів. Ми забезпечимо рівність усіх посадових осіб держави перед законом, обмежимо всі види імунітетів від кримінального переслідування. Ми будемо відкритими та підзвітними перед суспільством і в своїй діяльності керуватимемось лише правом, тому ми скасуємо депутатську недоторканність та будемо нести повну відповідальність за свої дії перед Українським народом. A. РЕФОРМИ I. РЕФОРМА СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ Ми підвищимо обороноздатність держави, реформуємо Збройні Сили у відповідності до сучасних вимог та досвіду, набутого у ході АТО, а також будемо розвивати оборонно -промисловий комплекс для максимального задоволення потреб армії та виходу на зовнішні ринки 1. Реформування системи забезпечення національної безпеки і оборони 1.1. Розробка та прийняти нових редакцій Стратегії національної безпеки та Воєнної доктрини з урахуванням змін у воєнно-політичній обстановці довкола України. Серед іншого, передбачити у Воєнній доктрині термін вірогідний противник та чітко окреслити критерії визнання певної держави (груп держав ) вірогідним противником. А також розроблення та внесення змін до Законів України Про засади внутрішньої та зовнішньої політики та Про основи національної безпеки , серед іншого передбачивши скасування позаблокового статусу України, відновлення політичного курсу на інтеграцію до Євроатлантичного безпекового простору та набуття членства в організації Північно-атлантичного договору, а також однією зі стратегічних цілей зовнішньої та внутрішньої політики - відновлення державного суверенітету України над територією АР Крим; (IV квартал 2014) Запровадження в державі системи стратегічного планування та прогнозування з метою запобігання загрозам національній безпеці та визначення порядку дій у кризових ситуаціях, яка б об'єднала у єдиний комплекс заходи політичного, воєнного, економічного, інформаційного та іншого характеру. Покласти функції координації роботи такої системи на Апарат РНБО, уточнивши його функції, структуру та завдання та внести необхідні зміни до нормативної бази; (I квартал 2015) Реформування всієї системи мобілізаційної підготовки та мобілізації України з урахування особливостей збройної агресії в сучасних умовах. (системи мобілізації Збройних Сил та інших військових формувань, сил цивільного захисту, Національної економіки). Внести необхідні зміни до Законів України Про оборону та Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію , переглянути всі стратегічні мобілізаційні плани; (III квартал 2015) Створення взаємоузгодженої державної системи інформаційної безпеки та розроблення і прийняття Концепції інформаційної безпеки; (III квартал 2015) Оптимізація структури розвідувальних органів України, зокрема, з урахуванням Національної розвідувальної програми. Підвищення їх оперативних можливостей, серед іншого, шляхом оснащення їх сучасними засобами розвідки та оперативної техніки; (II квартал 2015) Розроблення та внесення змін до Закону України Про очищення влади з метою встановлення окремого механізму проведення заходів із очищення влади в розвідувальних органах України, що забезпечить дотримання вимог положень Закону України Про розвідувальні органи та мінімізує можливі загрози національній безпеці, які можуть виникнути при здійсненні таких заходів; (I квартал 2015) Встановити мінімальний рівень видатків на оборону на рівні не менше 3 % від ВВП. 2. Реформування Збройних Сил України (ЗСУ) 2.1. Прийняття нових документів оборонного планування з урахуванням сучасних воєнних викликів і загроз національним інтересам та набутого бойового досвіду під час АТО (Програма роз витку Збройних Сил, Програма розвитку озброєнь та військової техніки); (I квартал 2015) Перехід до нової функціональної структури Збройних Сил, серед іншого, з урахуванням критерію швидкості реагування на загрози та готовності до виконання завдань та оптимізація системи управління військами з урахуванням цих змін; (III квартал 2015) Затвердження нового військово-адміністративного поділу України. Відновлення військової інфраструктури, перегляд розташування місць постійної дислокації з'єднань та ч астин Збройних Сил (затвердження нового Плану дислокації Збройних Сил), зокрема, з метою постійної військової присутності на Сході держави. Формування на базі військових містечок системи автономних військових баз з необхідною інфрас труктурою д ля розташування військових частин та із фондом службового житла та соціально - побутовою інфраструктурою для військовослужбовців та членів їх сімей; (IV квартал 2015) Удосконалення системи мобілізації шляхом створення необхідної чисельності військкоматів та їх працівників, а також створення на базі Єдиного державного реєстру, як його складової, - Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних осіб із відповідним ступенем захищеності, ведення якого доручити Головному управлінню оборонного та мобілізаційного планува ння ГШ ЗСУ; (I квартал 2016) Поступовий перехід до стандартів НАТО (STANAG); (2019) 2.6. Оптимізація та відповідне скорочення структури МО та ГШ ЗСУ з метою уникнення дублювання функцій (приведення структури ГШ ЗСУ до стандартів НАТО); (II квартал 2015). 2.7. Виведення з підпорядкування Мінінфраструктури Держспецтрансслужби та включення її до складу ЗСУ; (I квартал 2015) Збільшення грошового утримання військовослужбовців шляхом підвищення посадових окладів та окладів за військовим званням. Підвищення престижу військової професії та мотивації на проходження військової служби; (I квартал 2015) Внесення змін до чинного законодавства з метою впровадження механізму призначення військових комендантів територій, щойно звільнених з-під контролю ворожих збройних формувань, у ситуаціях коли в державі не введений правовий режим воєнного стану, але на її території ведуться бойові дії; (I квартал 2015) Реформування та оптимізація системи військової освіти з урахуванням кращих практик країн-членів НАТО, в тому числі реформування системи освіти, що надається на кафедрах військової підготовки цивільних ВНЗ; (IV квартал 2015) Оптимізація розвідки ЗСУ: (IV квартал 2015) На рівні Оперативних командувань - формування комплектів оперативно-агентурної розвідки; формування комплектів мобільної Радіоелектронної розвідки; створення у органах управління розвідкою відповідних підрозділів для управління органами оперативно -агентурної розвідки та радіоелектронної розвідки; Розгортання Регіонального центру РЕР на Східному напрямку Впровадження дієвих механізмів фінансування будівництва житла для військовослужбовців (службового та постійного); (II кв. 2015) Внесення змін до Законів України Про оборону та Про правовий режим воєнного стану з метою більш чіткого визначення порядку підпорядкування утворених відповідно до законів України військових формувань Генеральному штабу Збройних Сил України у разі введення правового режиму воєнного стану; (I кв. 2015) З метою формування ефективної системи територіальної оборони, ліквідація Товариства сприяння обороні України та створення на його матеріальній базі військово -патріотичної організації - Української військової організації, яка стане базою для формування та підготовки сил тер иторіальної оборони. Прийняття Закону України Про Українську військову організацію ; (I кв. 2015). 3. Реформа оборонно-промислового комплексу 3.1. Оптимізація системи фінансової діяльності Державного концерну Укроборонпром з метою забезпечення повернення більшості коштів від реалізації контрактів із виробництва та постачання озброєнь підприємствам-виробникам для забезпечення їх ефективного функціонування та розвитку; (I кв. 2015) Створення міжвідомчої комісії з питань розвитку оборонно -промислового комплексу при Кабінеті Міністрів України (у форматі консультативно-д орадчого органу) з метою забезпечення експертно - аналітичної підтримки роботи Уряду у сфері розвитку ОПК; (I кв. 2015) Розробка Концепції імпортозаміщення та створення нових промислових потужностей, в тому числі, ліцензійного виробництва критично важливих комплектуючих для забезпечення українських виробників елементною базою, яка не виробляється в Україні; (III кв. 2015) Організація співробітництва у галузі розробок озброєння та військової техніки з іноземними виробниками (ЄС, Канада, США, Південно-східна Азія); (IV кв. 2015) Відновлення роботи втрачених важливих підприємств ОПК (Донецький казенний завод хімічних виробів, ДАХК Топаз тощо) на базі інших підприємств; (IV кв. 2015). 3.6. Відновлення припинених важливих про
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks