вчителів початкових класів Мукачівського НВК «Школа Іст.-гімназія» на н.р. - PDF

Description
ПОГОДЖЕНО: керівник методичної ради /Ж.Біланин/ ЗАТВЕРДЖУЮ: Директор Мукачівського НВК «Школа Іст.-гімназія» / В. Цифра./ 2014 р. 2014 р. План роботи методичного об єднання вчителів початкових

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Film

Publish on:

Views: 19 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ПОГОДЖЕНО: керівник методичної ради /Ж.Біланин/ ЗАТВЕРДЖУЮ: Директор Мукачівського НВК «Школа Іст.-гімназія» / В. Цифра./ 2014 р. 2014 р. План роботи методичного об єднання вчителів початкових класів Мукачівського НВК «Школа Іст.-гімназія» на н.р. Керівник методичного об єднання: Науково-методична проблема, над якою працює школа: «Використання нових форм і методів проведення уроків, позакласних занять для активізації навчально-виховного процесу» Проблема методичного об єднання: «Вдосконалення навчально-виховного процесу на основі компетентісноорієнтованого підходу шляхом подальшого впровадження комп ютерних технологій у навчальновиховний процес» У 2014/2015 н.р. МО вчителів початкових класів та вихователів працюватиме над методичною проблемою, ставлячи за мету: 1. Роботу МО й надалі спрямувати на оволодіння учнями ключовими компетентностями, які передбачають їх особистісно соціальний та інтелектуальний розвиток; вдосконалення методичної культури кожного педагога, використання його потенційних творчих можливостей, інноваційної діяльності. 2. Вивчення і аналіз навчальних програм, підручників, інструкцій та рекомендацій МОН України, міського методичного кабінету. 3. Поповнення «банку ідей» педагогічної творчості вчителів. 4. Оновлення «банку» даних обдарованих учнів. 5. Вивчення досвіду колег в ході відвідування відкритих уроків, співпраці у семінарах, творчих групах, впровадження його в практику роботи. 6. Забезпечення удосконалення уроку як основної форми навчально-виховного процесу: - впровадження інноваційних сучасних технологій; - урізноманітнення форм індивідуального підходу до навчання та виховання учнів з метою виявлення та розвитку творчо обдарованих учнів; розкриття творчих здібностей учнів початкових класів; - проведення уроків з використанням ІКТ (підвищення їхньої ролі в активізації пізнавальної діяльності школярів). 7. Розвиток в учнів самостійного критичного та креативного мислення, навичок інтерактивного здобування знань. 8. Розвиток творчих здібностей обдарованих дітей шляхом залучення до різноманітних конкурсів, олімпіад, вікторин, тощо. 9. Підтримка творчих зв язків з методичними об єднаннями вчителів початкових класів шкіл міста. з/п 1. 1-А І. ВІДОМОСТІ ПРО ЧЛЕНІВ МО Клас ПІБ вчителя Освіта Стаж Дрогобецька Н.І. Рік проходження курсів Рік проходження атестації Вища Б Варга Н.В. Вища В Горонді О.І. Вища А Гелебрандт О.І. Вища Категорія, звання Вища Ст.вчитель Вища, ст.вчитель Вища Вища За фахом Вч. історії і суспільст Б Шагінова І.К. Вища І 6. 3-А Безсмертна В.А Б Вища В Піров- Симканич Т.М Вища Вища вчительметодист Вища вчительметодист Вища ІІ 9. 4-А Кисельова Л.І. С/спец Б Мартин А.В. Вища Спец. Ст.вчитель ІІ Домашня адреса, телефони вул. Інтернаціональна, 14; (066) вул. Графа фон Шенборна, 68; (050) с. Павшино, вул. Нова, б.15дом.тел (050) вул. Перемоги, 18; дом.тел.: (066) вул.чернишевського32/27 (050) б-р Ю. Гойди, 5 А /11; дом.тел.: (050) вул. Стуса, 2/14 дом.тел.: (095) Вч. поч. кл Вул.Писарєва,51 (095) вул. Гагаріна, 16 дом.тел (095) Вул.Великогірна б.24,кв.1 (095) з/п Клас ПІБ вчителя Освіта Стаж 1-А 3Б,В 3-А,В 4-А,Б 1-Б 2-А 1-В 2-Б Рік проходження курсів Рік проходження атестації Категорія, звання За фахом Кнауз О.Д. Вища 4 Спец. Самозванцева І.Г.. Вища Козар Т.М. Вища Бисага С.М. Вища І ІІ Вища Вч. поч.кл. Викладач укр.мови та л-ри Викладач біології і хімії Молнар Е.Ю. Вища 3 Спец. Кундрик В.В Вища Сенько О.В. Вища ІІ ІІ Баркасі М.В. Вища 2 Спец. Вч.поч.кл. Домашня адреса, телефони вул. Росвигівська, 28/39 дом.тел (050) Вул. Росвигівська,б.1,кв.116 (050) вул. Крилова, за кан. 29; (095) С.Клячаново, вул. Гагаріна б.16 (066) Вул. Кооперативна 36/38 (050) вул. Сеченова, 21/39 дом.тел (066) Бабічі, вул..радянська,57 (050) з/п 1. 1-А 2. 1-Б 3. 1-В 4. 2-Б ІІ. Підвищення фахового і методичного рівня членів МО Клас ПІБ вчителя Проблемне питання Форма завершення Де буде використано Дрогобецька Наталія Іванівна Варга Наталія Василівна Горонді Олеся Іванівна Шагінова Інга Констянтинівна 5. 2-А Пацкан Ольга Ігорівна 6. 3-Б 7. 3-А 8. 3-В Катерина Федорівна Безсмертна Валентина Анатоліївна Піров-Симканич Тетяна Михайлівна Вивчення усної народної творчості в початковій школі Розвиток творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку Формування творчого мислення учнів початкових класів шляхом використання інноваційних комп ютерних технологій Виховання інтересу до уроків української мови через систему творчих вправ Активізації мислительної діяльності учнів на уроках в початковій школі Розвиток творчих здібностей та гнучкості мислення дітей молодшого шкільного віку Роль дидактичних ігор на уроках в початкових класах Засоби стимулювання пізнавальної активності молодших школярів Узагальнення досвіду, презентація Узагальнення досвіду, презентація Доповідь Доповідь Узагальнення досвіду Узагальнення досвіду, презентація Узагальнення досвіду, презентація Презентація М/о міста, школи перед студентами, вчителями школи М/о міста, школи з/п 1. 4-А 2. 4-Б Клас ПІБ вчителя Проблемне питання Форма завершення Де буде використано 1-Б 3-Б,В 3-А,В 4-А 1-В 2-Б Кисельова Любов Іванівна Мартин Антоніна Володимирівна Молнар Елеонора Юріївна Самозванцева Ірина Генріхівна Козар Тетяна Михайлівна Бисага Світлана Михайлівна Сенько Ольга Василівна Баркасі Мирослава Володимирівна Актуалізація опорних знань та ігрова діяльність на уроках Узагальнення досвіду, презентація М/о школи, студ. МДУ Використання інноваційних Узагальнення школи технологій навчання на досвіду, презентація. уроках Етичне виховання учнів початкових класів Презентація Використання дидактичних ігор у виховній та навчальній діяльності учнів початкових Презентація класів Моральне виховання молодших школярів Презентація Батьківські збори Формування національнопатріотичної свідомості Презентація молодших школярів Екологічне виховання учнів Узагальнення досвіду початкових класів Презентація Батьківські збори Естетичне виховання учнів початкових класів А Кундрик Віталія Василівна Екологічне виховання молодших школярів Презентація А Кнауз Оксана Дмитрівна Використання ігрових технологій навчання для формування екологічної свідомості учнів Презентація Батьківські збори ІІІ. Графік і тематика засідань І засідання (cерпень) Тема. Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у навчальному році. Мета. Вивчити основні нормативні документи, що регламентують функціонування початкової школи, впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 462 від «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти. Затвердити план роботи на навчальний рік. Проаналізувати навчальні програми, підручники, зошити. Моніторинг результататів ДПА в четвертих класах. п/п Зміст роботи (тема уроку, практичного заняття тощо) Хто виконує Форма виконання Дата виконання Примітки 1. Про підсумки роботи МО вч. поч. кл за 2013/2014н.р. Планування роботи МО на 2014/2015н.р, розподіл доручень між членами МО Керівник МО Звіт План 2. Про особливості організації навчально-виховного процесу в 1 4 класах поч. школи на 2014/2015н.р. Заст. директора з НВР. Рекомендації 3. Про методично-інструктивні листи а) «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»(затверджено Наказом Міністерства освіти і науки, України від р. 1222) б) «Ведення класних журналів в 1 4 класах» в)методичні рекомендації до проведення у загальноосвітніх закладах України першого уроку «Україна єдина країна» Керівник МО Заст. директора з НВР Сокаль Г.М. Інструктаж г) Методичні рекомендації викладання предметів в початкових класах 4. Про навчальні програми, підручники, посібники для поч.школи 5. Про технологію планування виховної роботи з молодшими школярами Мандибур М.В. Обговорення Обговорення 6. Про результати ДПА учнів 4-их класів у 2013/2014н.р Обговорення 7. Експрес огляд «Радимо прочитати» Вчителі Аналіз 8. Погодження календарних планів на 2014/2015 н.р Аналіз 9. Про організацію роботи з обдарованими дітьми Завдання членам МО: опрацювати інструктивно-методичні листи, програми, підручники, зошити та посібники для початкової школи; зробити огляд педагогічних видань з теми «Пошуки інноваційних форм і методів роботи на уроках української мови в початкових класах» ІІ засідання (листопад) ТЕМА. Пошуки інноваційних форм і методів роботи на уроках української мови в початкових класах Мета: Актуалізувати питання про впровадження нової програми в 1-3 класах, використання інноваційних технологій, ігрових форм на уроках української мови. Розвивати комунікабельність. Виховувати інтерес до самовдосконалення..круглий стіл «Пошуки інноваційних форм і методів роботи роботи на уроках української мови в початкових класах 1. Пошуки інноваційних форм і методів роботи на уроках української мови в початкових класах 2. Формування ключових компетентностей на уроках навчання грамоти в 1 класі Формування комунікативної 3. компетентності в учнів початкових класів. листо пад листо пад листопад Керівник МО Вчителі поч. класів Горонді О.І. Безсмертна В.А. Доповідь и Доповідь 4. Творча лабораторія вчителя Ігрові технології на уроках української мови в 2 класі листопад Шагінова І.К. 5. Організація та проведення конкурсу «Знавці укр. мови» ім. П. Яцика листопад Вч. 3-4 кл. 6. Про моніторингове обстеження першокласників щодо адаптації до навчання листопад Практичн. Психолог Синишина М.М. 7. Методичні перегуки «Обговорення матеріалів періодичної преси» листопад Вчителі поч.класів и 8. Цікавинки із методичної скриньки. «Вправи для розвитку логічного мислення та уваги школярів» листопад Вчителі поч.класів Обмін досвідом 9. Про наслідки перевірки ведення класних журналів листопад Сокаль Г.М.,наказ Завдання членам МО: вчителям, що атестуються, підготувати презентації власного досвіду; опрацювати методичну літературу з питання «Створення умов для розвитку креативності дітей», систематизувати презентації уроків з різних предметів по темам, вивчити аспекти питання ««Самоосвіта вчителя - необхідна передумова підвищення його педагогічної майстерності»» ІІІ засідання (грудень) Тема. Створення умов для розвитку креативності дітей Мета: Розширити знання педагогів про створення умов для розвитку креативності дітей. Представити розробки уроків з використанням комп'ютера у навчанні молодших школярів для обміну досвідом та вдосконалення сучасного уроку. Розвивати комунікабельність. Виховувати інтерес до самовдосконалення. 1. Про створення умов для розвитку креативності дітей. 2. Аукціон педагогічних ідей: Використання комп'ютера у навчанні молодших школярів і його вплив на формування їхньогї психіки. 3. Стан ведення учнівських зошитів, перевірка зошитів. 4. Формування національно патріотичної свідомості молодших школярів грудень грудень грудень Керівник МО Варга Н.В.. грудень Бисага С.М. Доповідь и Обмін думками Аналіз 5. Цікавинки із методичної скриньки «Самоосвіта вчителя - необхідна передумова підвищення його педагогічної майстерності» 6. Творчість вчителя учням (Презентації власного досвіду) грудень Кна
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks