Український вибір Wybόr Ukrainy - PDF

Description
Ціна 1,50 грн Двотижневик Dwutygodnik 04 (16) str. 11 Український вибір Wybόr Ukrainy Козаки, Стрільці, Курковці Kozacy, Strzelcy, Kurkowcy... У 2008 році на Волині народилось

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Presentations

Publish on:

Views: 9 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Ціна 1,50 грн Двотижневик Dwutygodnik 04 (16) str. 11 Український вибір Wybόr Ukrainy Козаки, Стрільці, Курковці Kozacy, Strzelcy, Kurkowcy... У 2008 році на Волині народилось «Козацьке стрілецьке братство». W 2008 roku na Wołyniu zostało założone «Kozackie Strzeleckie Bractwo». str. 3 Шацький національний природний парк: проблеми стратегічного розвитку Szacki Park Narodowy: problemy strategicznego rozwoju Розмова із заступником голови районної ради Шацького району Володимиром Захарком. Rozmowa z Wiceprzewodniczącym Szackiej Rady Rejonowej Włodzimierzem Zacharko. str. 12 Чому ромів асоціюють з шахраями? Dlaczego Romów utożsamiają z oszustami? Ukraińskie wybory cieszyły się ogromnym zainteresowaniem polskich mediów. Do Kijowa ściągnęli dziennikarze najważniejszych gazet, tygodników oraz stacji radiowych i telewizyjnych. Wygraną Wiktora Janukowycza nikt nie oceniał jako klęski. Pojawiły się nawet głosy, że jest ona naturalnym zakończeniem pomarańczowej rewolucji, nie jej śmiercią, a po prostu kolejnym etapem. Lider Partii Regionów wygrał bowiem wybory, które w ocenie obserwatorów, także z Polski, były wolne i uczciwe. Można było usłyszeć jednak, że zachodni obserwatorzy uznali głosowanie za zgodne z demokratycznymi zasadami ponieważ nie chcą kolejnego zamieszania na Ukrainie, kolejnych sporów polityków, w tym także walki w sądach. Tak by zapewne było gdyby Julia Tymoszenko dostała w ręce taki argument, jak opinia obserwatorów o sfałszowanych wyborach. Tak się jednak nie stało. W Polsce pojawiło się dużo artykułów, które w pozytywnym świetle oceniają Wiktora Janukowycza. Wygranej Wiktora Janukowycza nie powinniśmy traktować jak klęski Polski. Raczej jako szanse na uzyskanie wspólnych korzyści, których z pomarańczowymi uzyskać się nie udało pisze w Rzeczpospolitej Rafał A. Ziemkiewicz. Zauważa też, że lider Partii Regionów nie jest tak prorosyjski i antyzachodni, jak przyjęło się w Polsce uważać. Warszawa za to nie będzie teraz miała kłopotów z prezydentem, który gloryfikuje UPA. Gazeta Wyborcza zwraca uwagę na osobę Hanny Herman, która doskonale zna język polski i Polskę. Przez kilka lat była korespondentką ukraińskiej sekcji Radia Swoboda w Warszawie. Według plotek krążących po Kijowie, może ona zostać szefową sekretariatu prezydenta. Politolog Wołodymyr Fesenko w rozmowie z Polskim Radiem powiedział, że Hanna Herman nie da Wiktorowi Janukowyczowi zapomnieć o Polsce. Wydaje się jednak, że nowy prezydent będzie chętniej jeździł do Brukseli niż do Warszawy, tak jak na przykład- robiła to Julia Tymoszenko, dla której pośrednictwo Polski w kontaktach z Unią Europejską wydawało się niepotrzebne. Nie można zapominać, że wspólnie organizujemy Euro 2012, które ma się odbyć między innymi- w bliskim sercu Wiktora Janukowycza Doniecku. To zapewne sport stanie się główną osią kontaktów obydwu krajów. Wiadomo już, że nowy prezydent po inauguracji pierwszą swoją wizytę złoży w Brukseli. Rόwnież chce się spotkać z przywódcami Rosji i Stanów Zjednoczonych. W prawie każdej swojej wypowiedzi dotyczącej polityki zagranicznej Wiktor Janukowycz mówi o poprawieniu stosunków z Moskwą, ale też wspomina o integracji z Unią Europejską, na przykład poprzez jak najszybsze podpisanie umowy o strefie wolnego handlu. Jednocześnie w jego otoczeniu są osoby takie jak Mykoła Azarow, które chętniej widziałyby Ukrainę w promowanej przez Kreml Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej. Która opcja zwycięży, dowiemy się pewnie już niedługo. Na pewno Kijów nie będzie za to ściślej współpracował z NATO. Wiktor Janukowycz powiedział kiedyś, że w ciągu jego prezydentury Ukraina na pewno nie dołączy do Sojuszu. Pytanie tylko, ile kadencji będzie on zajmował to stanowisko. W najbliższym czasie Polska będzie musiała przeanalizować swoje stosunki z Ukrainą. Zwycięstwo Wiktora Janukowycza może być rzeczywiście korzystne dla Warszawy. Stosunki z Kijowem staną się zapewne bardziej pragmatyczne, a mniej symboliczne, a to chyba przyniesie korzyść obydwu krajom. Piotr POGORZELSKI Korespondent Polskiego Radia w Kijowie Польські ЗМІ проявили неабияку зацікавленість українськими виборами. До Києва приїхали журналісти найважливіших газет, тижневиків, радіостанцій та телевізійних каналів. Перемогу Віктора Януковича ніхто не оцінював як поразку. З'явилися навіть думки, що це природне закінчення помаранчевої революції, не її смерть, а просто наступний етап, адже лідер Партії регіонів переміг на виборах, які за оцінками спостерігачів, у тому числі й польських, були вільними й чесними. Проте можна було почути, що західні спостерігачі визнали голосування таким, що відповідає демократичним принципам, оскільки не хочуть наступних протестів в Україні, наступних суперечок політиків, в тому числі, й судової тяганини. Мабуть, це все було б, якби Юлія Тимошенко отримала такий аргумент, як думка спостерігачів про сфальсифіковані вибори. Проте, так не сталося. У Польщі з'явилося багато статей, які в позитивному світлі оцінюють Віктора Януковича. «Ми не повинні трактувати перемогу Віктора Януковича як поразку Польщі. Швидше, як шанс отримати спільну вигоду, якої з помаранчевими отримати не вдалося пише в Rzeczpospolitej Рафал A. Зємкевич. Він зауважує також, що лідер Партії регіонів не настільки проросійський і антизахідний, як вважається в Польщі. Зате Варшава тепер не матиме клопоту з президентом, який прославляє УПА. Gazeta Wyborcza звертає увагу на особу Анни Герман, яка досконало знає польську мову і Польщу. Протягом кількох років вона була кореспонденткою української секції Радіо Свобода у Варшаві. Відповідно до чуток у Києві, вона може претендувати на посаду керівника Секретаріату Президента. Політолог Володимир Фесенко в розмові з Польським радіо сказав, що Анна Герман не дозволить Вікторові Януковичу забути про Польщу. Проте здається, що новий президент з більшим задоволенням їздитиме у Брюссель, ніж у Варшаву, так як, наприклад, робила це Юлія Тимошенко, для якої посередництво Польщі в контактах з Європейським Союзом не було потрібним. Не можна забувати про те, що ми разом організовуємо Євро-2012, яке, до речі, повинне відбутися у рідному для Віктора Януковича Донецьку. Напевно, саме спорт становитиме головну вісь контактів між обома країнами. Вже відомо, що новий президент після інавгурації свій перший візит здійснить до Брюсселя. Також хоче зустрітися з першими особами Росії і Сполучених Штатів. Майже у кожному своєму виступі, що стосується закордонної політики, Віктор Янукович говорить про покращення відносин з Москвою, але також згадує про інтеграцію з Європейським Союзом, наприклад, за допомогою якнайшвидшого підписання угоди про зону вільної торгівлі. Водночас у його оточенні є такі особи, як Микола Азаров, які б більш охоче бачили Україну в пропагованому Кремлем Єдиному економічному просторі. Про те, яка позиція переможе, дізнаємося вже незабаром. Впевнено можна сказати, що Київ не буде тісно співпрацювати з НАТО. Віктор Янукович сказав колись, що впродовж його президентства Україна точно не приєднається до Альянсу. Питання тільки в тому, протягом скількох каденцій він обійматиме цю посаду. Найближчим часом Польща повинна буде проаналізувати свої відносини з Україною. Перемога Віктора Януковича може бути дійсно вигідною для Варшави. Відносини з Києвом можуть стати більш прагматичними і менш символічними, а це, мабуть, принесе користь обом країнам. Пьотр ПОГОЖЕЛЬСКІ кореспондент Польського Радіо в Києві Представникам ромської національної меншини притаманний «синдром розколотого іміджу». Przedstawiciele romskiej mniejszości narodowej cierpią na syndrom rozdwojonej osobowości. str. str. str останній ординарій Луцької дієцезії перед радянською агресією.... ostatni ordynariusz diecezji Łuckiej przed agresją sowiecką. 5 Чеська община відсвяткувала День рідної мови Czeska wspόlnota obchodziła Dzień Języka Ojczystego 20 лютого, у Міжнародний день рідної мови, в Луцьку пройшла культурно-мистецька акція. 20 lutego, z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, w Łucku odbyła się impreza kulturalno- -artystyczna. Владика Луцький Адольф Шельонжек Adolf Szelążek biskup Łucki 2 25 лютого 2010 Співпраця Fundusze europejskie dla ukraińskich projektów Європейські кошти під українські проекти 18 lutego bieżącego roku w Łuckiej Radzie Miejskiej odbyła się konferencja prasowa poświęcona projektowi Europejskie standardy współpracy projektowej w ramach realizacji inicjatyw transgranicznych Lublina i Łucka. Projekt przedstawili Dyrektor Departamentu Rozwoju Administracji miasta Lublina Krzysztof Łątka i Koordynator projektu Anna Jastrzemska. Podstawowym zadaniem projektu jest wzmocnienie współpracy Lublina i Łucka poprzez realizację projektów transgranicznych. Rozwój lokalny na rzecz społeczności 17 lutego w Sali obrad Wołyńskiej Rady Obwodowej odbyło się posiedzenie Koordynacyjnej Rady Projektu Rozwój lokalny na rzecz społeczności, na którym dokonano sprawozdania z wyników pracy za 2009 rok. Projekt jest realizowany na Wołyniu od 2008 roku. Jego celem jest stworzenie odpowiedniego środowiska dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego na szczeblu lokalnym poprzez rozwój samorządu, rewitalizację społeczności, opracowanie i wdrażanie nowych inicjatyw wspólnotowych na małą skalę. Obszary priorytetowe dla społecznych inicjatyw lokalnych to: ochrona zdrowia (wsparcie sieci zakładów leczniczych); energia (oszczędność energii, zwiększenie wykorzystania odnawianych źródeł energii itp.); Miasto Łuck jest głównym partnerem w projekcie. Jak podkreślił Zastępca Mera m. Łuck Anatolij Parchomiuk, takie wsparcie finansowe ze strony Europy było dostępne już wcześniej, ale nie w dostatecznym stopniu. Na podobne projekty jest przewidziane finansowanie do 200 mln euro. Krzysztof Łątka przypomniał, że jeszcze lat temu Polska znajdowała się w podobnej sytuacji i wtedy fundusze europejskie wspierały polskie projekty. Gośce z Polski zauważyli, iż Obwód Wołyński obecnie jest lepiej przygotowany do realizacji projektów w porównaniu z Obwodem Brzeskim (Białoruś). Niepoślednią rolę odgrywa w tym również fakt, że łuckie władze miejskie są bardziej otwarte na współpracę. Kierownik projektu Anna Jastrzemska zauważyła, że fundusze na realizację pochodzą z Norweskiego Mechanizmu Finansowego z uwzględnieniem wkładu własnego Lublina. W ramach współpracy Lublina i Łucka zostaną zorganizowane szkolenia dla samorządów lokalnych, ponieważ takiego doświadczenia jeszcze nie posiadamy. Będzie to nauka układania i planowania projektów, przejęcia nad nimi całkowitej kontroli i ich realizacji, zostaną zbadane też aspekty prawne. Głównym zadaniem powinno stać się przygotowanie zespołu fachowców prezydium do przygotowania wniosków projektowych, ponieważ Łuck ma stać się partnerem w trzech projektach. Dla porównania: w Lublinie funkcjonuje obecnie taki zespół specjalistów 30 osób przygotowujących projekty i prowadzących kontrolę nad ich realizacją. Do takich lubelskich inicjatyw m.in. należy budowa lotniska, naprawa dróg, przebudowa ośrodków kulturalnych. Polscy koledzy obiecali chętnie przekazywać własne doświadczenie oraz nadal wspólnie i fachowo opracowywać inicjatywy transgraniczne. Będzie to pierwsze tego typu MW doświadczenie dla naszego miasta. Na razie głównymi kierunkami współpracy będą: rozwój turystyki, przedsiębiorstw i inicjatyw społecznych, ochrona środowiska naturalnego. Zastępca Mera Łucka Anatolij Parchomiuk zaakcentował, że ukraińskie i polskie problemy częściowo są do siebie podobne, więc należy zapożyczać formy ich rozwiązania. Współpraca Iwanicze Mircze Kateryna PEKNA Przez wiele lat Rejonowa Administracja miasteczka Iwanicze utrzymuje przyjazne stosunki z Gminą Mircze w Polsce. Jej przedstawiciele przyjeżdżają do nas na święta państwowe a także zapraszają do siebie w gości mieszkańców Iwanicz. Za każdym razem uzgadniane są nowe formy współpracy na rzecz obu stron. W ubiegłym tygodniu w Iwoniczach gościł Zastępca Wójta Gminy Mircze Stanisław Jędruszyna. Spotkał się on z Przewodniczącym Administracji Rejonowej m. Iwanicze O. Szymonowiczem i Dyrektorem Rejonowego Centrum Zatrudnienia G. Tatojanem. Strony podpisały umowę o współpracy, która przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia i stworzenia odpowiednich warunków do sprawnego przekazywania informacji na temat zatrudnienia ludności oraz poprawy sytuacji na przygranicznym rynku pracy. Umowa przewiduje również wymianę doświadczeń w dziedzinie zatrudnienia, współpracę z pracodawcami i organizację wspólnych seminariów, okrągłych stołów i konferencji naukowych. Podczas spotkania omawiano rozwój agroturystyki, w tym tworzenie ciekawych tras pieszych, rowerowych i konnych. 18-го лютого цього року у приміщенні Луцької міської Ради відбулася прес-конференція, присвячена проекту «Європейські стандарти проектної співпраці в реалізації транскордонних ініціатив Любліна та Луцька». Проект представили директор департаменту розвитку адміністрації міста Люблін Кшиштоф Лонтка та координатор проекту Аня Ястжемська. Основним завданням проекту є посилення співпраці Любліна і Луцька шляхом реалізації транскордонних проектів. Місто Луцьк основне місто-партнер у проекті. Як зазначив заступник Луцького міського голови Анатолій Пархомюк, таке Європейське фінансування було доступним і раніше, але не настільки потужно. Подібними проектами передбачено фінансування до 200 млн. євро. Криштоф Лонтка згадав, що ще років тому і Польща була у подібній ситуації, і тоді Європейські фонди так само Місцевий розвиток, орієнтований на громаду 17 лютого в сесійній залі обласної ради відбулось засідання Координаційної ради проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», на якому підсумовували роботу за 2009 рік. Проект впроваджується на Волині з го року. Його мета створення сприятливого середовища для сталого соціально-економічного розвитку на місцевому рівні шляхом самоорганізації та соціальної активізації громад, розроблення та впровадження невеликих за обсягом громадських ініціатив. Пріоритетними сферами для громадських ініціатив є: охорона здоров я (підтримка мережі фельдшерсько-акушерських пунктів); енергетика (енергозберігаючі заходи, збільшення використання відновних джерел енергії, тощо); навколишнє почали фінансувати польські проекти. Польськими гостями було відзначено, що Волинська область є наразі краще підготовленою для реалізації проектів, ніж, наприклад, Брестська область (Білорусь). Не останню скрипку тут грає й те, що Луцька міська влада більш відкрита до співпраці. Керівник проекту Аня Ястжемська зазначила, що кошти на реалізацію надходять з Норвезького фінансового механізму, з певним відсотком власного вкладу міста Люблін. У пр
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks