УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ) - PDF

Description
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ Збірник вправ і завдань для самостійної роботи з навчальної дисципліни УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ

Please download to get full document.

View again

of 33
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Food

Publish on:

Views: 14 | Pages: 33

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ Збірник вправ і завдань для самостійної роботи з навчальної дисципліни УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ) для іноземних студентів усіх напрямів підготовки всіх форм навчання Харків. Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Затверджено на засіданні кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних громадян. Протокол 3 від р. Укладачі: Дьолог О. С. Сметана І. І. З-41 Збірник вправ і завдань для самостійної роботи з навчальної дисципліни Українська мова (за професійним спрямуванням) для іноземних студентів усіх напрямів підготовки всіх форм навчання / укл. О. С. Дьолог, І. І. Сметана. Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, с. (Укр. мов.) Подано основні правила української граматики, лексико-граматичний матеріал, що містить пояснення складних випадків слововживання та творення граматичних форм, завдання на закріплення правил української граматики, професійно орієнтовані тексти для аудиторної та самостійної роботи із завданнями до текстів, словник основних лінгвістичних термінів. Рекомендовано для іноземних студентів, які вивчають українську мову та прагнуть удосконалити свої знання та вміння. 2 Вступ Практичне засвоєння української мови як засобу професійного спілкування є одним із головних напрямів навчання іноземних студентів в Україні. Реалізація цього завдання потребує ефективної взаємодії між засвоєнням знань та активізацією навчальних можливостей студентів. Цей збірник пропонує іноземним студентам різноманітні тренувальні вправи для самостійного опрацювання та професійно орієнтовані тексти різного ступеня складності, до яких додано усні та писемні завдання, що допоможуть кращому засвоєнню лексичного матеріалу. Таким чином, збірник забезпечує сприятливі умови для навчання іноземних студентів, збагачення їхнього словникового запасу, сприяє розвитку комунікативної компетентності, яка передбачає вміння читати українські слова, відповідати на запитання українською мовою; вміння створювати монолог-розповідь, монолог-опис, діалог; знання економічних термінів, вміння використовувати їх у професійному мовленні; вміння читати професійні тексти, ставити запитання щодо змісту тексту та відповідати на них; вміння створювати словосполучення за моделями A¹ N¹, N¹ N², письмово будувати речення за граматичними конструкціями; вміння усно переказувати текст тощо. У збірнику наведено вправи, які допоможуть студентам засвоїти основні правила з орфографії, лексикології, морфології та синтаксису, виробити практичні навички грамотного письма тощо. Завдання творчого характеру сприятимуть розвитку зв'язного мовлення. Професійно орієнтовані тексти, що містяться у збірнику, допоможуть іноземним студентам краще оволодіти фаховою лексикою. Тексти можуть бути використані як для аудиторної роботи, так і для самостійної. До текстів додано завдання, що студент має виконати усно та письмово. Такі завдання допоможуть іноземним студентам глибше зрозуміти та засвоїти текстовий матеріал та вдосконалити навички володіння українською мовою. 3 Тема 1. Українські літери та звуки. Розвиток мовленнєвих навичок: Знайомство , Вітання Вправа 1. Прочитайте слова. Назвіть літери, з яких вони складаються, які звуки ними позначено. Студент, порядок, учений, земля, нація, університет, деканат, факультет, місто, країна, гроші, підручник, документ, заява. Вправа 2. Читайте й вимовляйте. Зверніть увагу, як вимовляється звук ї в різних позиціях. Ки їв, катего рії, її, свої, від'ї зд (отъезд), украї нський, з'ї хати (съехать), їжачо к, їда льня (столовая), інтуї ція, приї зд, ї сти; вла сної до лі, твої, о брії (горизонт), з колиско вої пісні, Ле ся Украї нка, без сім'ї, мої пре дки. Вправа 3. Читайте, укажіть, у якому положенні літера я позначає м'якість попереднього приголосного і в якому два звуки. Невідомі слова вивчіть напам'ять. А. Ясно, пояс, яблуко, гуляти, пам'ять, земля, духмяний (душистий), ягода, шлях (путь), уява (воображение), троянда (роза), скроня (висок), рясно (обильно), сяйво (сияние), сім'я, пташенята, одягати, мрія (мечта), оселя (жилище). Б. Хімія, ядро, поява (появление), заява (заявление), в'янути, суддя, стаття, подія (событие), обіцянка (обещание), обробляти (обрабатывать), милуватися (любоваться), красуня (красавица), каятися, дія (действие), десять, святкова вечеря (праздничный ужин), ожеледиця (гололедица), якість (качество). Вправа 4. Розташуйте в алфавітному порядку назви міст України. Що об'єднує ці назви в одну групу? Рівне, Житомир, Луцьк, Київ, Чернігів, Луганськ, Суми, Полтава, Харків, Львів, Тернопіль, Хмельницький, Ужгород, Івано-Франківськ, Чернівці, Вінниця, Черкаси, Кіровоград, Миколаїв, Херсон, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Одеса, Сімферополь, Донецьк. Вправа 5. Прочитайте вірш, запам'ятайте українські місяці, розташуйте їх за абеткою. Січень січе, лютий лютує, Березень плаче, квітень квітує, Травень під ноги стеле травицю, 4 Червень збирає сіно в копиці... Липень медовий бджілок чарує, Серпень чудовий булки дарує. Вересень трусить груші в садочку, Жовтень гаптує клену сорочку. Йде листопад, застеля килими. Грудень надходить початок зими. Словник (словарь) Дванадцять місяців 1. Січень январь 7. Липень июль 2. Лютий февраль 8. Серпень август 3. Березень март 9. Вересень сентябрь 4. Квітень апрель 10. Жовтень октябрь 5. Травень май 11. Листопад ноябрь 6. Червень июнь 12. Грудень декабрь Січе сечет Лютує свирепствует, злится Квітує цветет Стеле стелет Травиця трава Копиця копна Бджілка пчела Чарує очаровывает Чудовий чудесный Гаптує вышивает Сорочка рубашка Застеля застилает Килим ковер Надходить приходит Вправа 6. Прочитайте та вивчіть напам'ять слова ввічливості та побажання. Доброго ранку (добрий ранок)! Залюбки! Доброго дня (добридень, здрастуйте, Перепрошую! здорові будьте)! Доброго вечора (добрий вечір)! З приїздом Вас! Доброго здоров'я! Поздоровляю Вас! Привіт! Зі святом Вас! До побачення! Вітаю з днем народження! На добраніч! З Новим роком! Добраніч! З Різдвом Христовим! Щасливої дороги! Бажаю (зичу) Вам здоров'я, щастя, успіхів! 5 Дякую! Вибачте! Будь ласка! Дозвольте Вам допомогти! Щасливих Вам свят! Дозвольте привітати Вас від імені Наше щире вітання Прийміть мої співчуття! Вправа 7. Прочитайте діалог, знайдіть у ньому ввічливі слова та випишіть їх. У книгарні Доброго дня! Добридень! Скажіть, будь ласка, чи є у Вас у продажу роман Олеся Гончара Собор ? Це відділ технічної літератури. Трохи далі відділ художньої літератури, енциклопедій і словників. Спитайте, будь ласка, там. Дякую. Перепрошую, чи не могли б Ви мені допомогти? Залюбки. Скажіть, будь ласка, чи є у Вас роман Олеся Гончара Собор ? Так. Ми його нещодавно одержали. На нього великий попит. До побачення! До побачення! Вправа 8. Прочитайте вірш, виділені слова вивчіть напам'ять. Дні тижня Понеділок Що за свято?! Тижня нового початок. Гей, вівторок, другий брате, Чи у тижні вас багато? Третя середа кругленька Пропищала багатенько! А за нею йде четвер, Серед тижня він тепер. П'ятниця, краса-дівчина, Каже: Завтра відпочину. Йду я, діти, на весілля До суботи та неділі . 6 Словник (словарь) Тиждень неделя Четвер четверг Понеділок понедельник П'ятниця пятница Вівторок вторник Субота суббота Середа среда Неділя воскресенье Тема 2. Будова слова. Наголос. Категорія роду. Синтаксичні конструкції: Хто це? Що це? Вправа 1. Прочитайте слова, поставте в них наголос. Значення невідомих слів з'ясуйте за словником. Погляд, обличчя, документ, малюнок, життя, становище, мрія, ганчірка, письменник, мова, справа, переказ, літера, рядок, зошит, школяр, розклад, повідомлення, досвід, мета, читання, хвилина, неділя, порада, годинник, відділення, рада, окуляри, праця, рахунок, змагання, родина, свідок, квиток, розмова, розповідь, печиво, цукор, полуниця, адреса, будинок, поверх, меблі. Вправа 2. Подані слова поділіть на склади. При потребі скористайтеся таблицею Поділ на склади . 1. Будь-який приголосний між двома голосними належить до наступного складу 2. Сонорні приголосні [м], [н], [н'], [в], [л], [л'], [р], [р'], [й] (Ми винили рій) після голосного перед наступним приголосним (сонорним, дзвінким, глухим) належать до попереднього складу 3. Сонорні приголосні [м], [н], [н'], [в], [л], [л'], [р], [р'], [й] після приголосного (дзвінкого і глухого) перед голосним разом із дзвінким і глухим приголосним належать до наступного складу, тобто два приголосні дзвінкий і сонорний, глухий і сонорний обидва належать до наступного складу Го-ди-на, хви-ли-на, су-є-та Бар-ви, бам-бук, Хар-ків Ме-тро, У-кра-ї-на, ви-кла-дач 7 4. Два дзвінкі або два глухі приголосні належать до наступного складу. (Глухі приголосні: Хоч фокус це шепіт) 5. Два приголосні, перший з яких дзвінкий, а другий глухий, належать до різних складів 6. Подвоєні та подовжені приголосні завжди належать до наступного складу Дру-жба, мі-сто, ле-кці-я Книж-ка, вез-ти, бе-різ-ка Зна-ння, нав-ча-ння, ві-дда-ти, сті-нний Кімната, краєвид (пейзаж), господарство (хазяйство), театри, деканат, відвідувач (посетитель), прохання (просьба), мешканці (жители), авторитет, університет, прапор, держава, елемент, лінійка, підприємство (предприятие), концерт, студенти, бюджет, пояснення (объяснение), освіта (образование), п'ятниця, проблема, аптека, кредит, вправа, крейда (мел), доручення (доверенность). Вправа 3. Поставте запитання Хто це? або Що це ? Ректор, викладач (преподаватель), дерево, сім'я, дитина, бланк, кіт, газета, сніг, сестра, реферат, лікар, птах, полк, стіл, голуб, батько, хліб, довідка (справка), завідувач, папір, молодь, підручник (учебник). Вправа 4. Визначте рід поданих іменників і запишіть їх у три колонки. Зразок: ч. р. ж. р. с. р. телефон парта вікно Журнал, край, послуга, доручення, дошка, місяць, радість, лист, розписка, підпис, ім'я, вартість, посада, паспорт, навчання, печатка, стаття, волосся, подорож (путешествие), ранок (утро), наказ, узбережжя (побережье). Вправа 5. Запишіть подані нижче слова, вживаючи відповідні присвійні займенники (употребляя соответствующие притяжательные местоимения). Зразок: мій (мой) іспит, моя земля, моє пояснення. Слово, країна, сюжет, живопис, біографія, конфлікт, село, група, успіх, парубок (парень), зерно, диплом, господарство, вечеря (ужин), адреса, 8 прізвище (фамилия), варіант, звук, літера, місто (город), реферат, річка, місце, гора, звіт (отчет). Вправа 6. Визначте рід поданих іменників. Зразок: план цей план. Лекція, спорт, аудиторія, дозвіл (разрешение), ім'я, берег, тема, пам'ять, полотно, елемент, кредит, стаття, пояснення, міністерство, економіка, протокол, посада, бажання, список, засідання, завод, розписка, кафедра, навчання, бюджет, купюра, свято, книжка, серце. Вправа 7. Запишіть подані іменники в однині. Зразок: підручники підручник. Споживачі (потребители), постачальники (поставщики), товари, властивості (свойства), ситуації, пропозиції (предложения), виробництва (производства), ціни, інструменти, прибутки (прибыли). Тема 3. Рід іменників. Категорія числа іменників, узгодження прикметників з іменниками Вправа 1. Дайте відповідь на запитання, узгоджуючи іменник із прикметником із дужок. Пам'ятайте, що прикметник узгоджується з іменником у роді, числі та відмінку. Це газета? Так, це (щоденний).... Це доручення? Так, це (оф
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks