Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Košice - PDF

Description
1 Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Košice Vás srdečne pozýva na 74. aukciu numizmatického materiálu, ktorá sa bude konať dňa v Kultúrno-spoločenskom centre, Jedlíkova 7 (Luník VIII),

Please download to get full document.

View again

of 80
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Self Improvement

Publish on:

Views: 3 | Pages: 80

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Košice Vás srdečne pozýva na 74. aukciu numizmatického materiálu, ktorá sa bude konať dňa v Kultúrno-spoločenskom centre, Jedlíkova 7 (Luník VIII), Košice. Doprava je z autobusovej a železničnej stanice autobusom č. 10 smer Luník VIII., vystúpiť na predposlednej zastávke s názvom Stodolova. Zároveň vo vedľajších priestoroch, od 7:00 do 12:00 hod. sa uskutoční výmenná burza numizmatického materiálu. PROGRAM: 7:00 hod. otvorenie sály 7:30 hod.- 9:00 hod. prehliadka aukčného materiálu 9:00 hod. začiatok aukcie Aukcia je usporiadaná podľa upraveného aukčného poriadku SNS, schváleného ÚV SNS zo dňa Akékoľvek narušenie tohto poriadku je neprípustné. Na aukcii môžu dražiť len členovia SNS. Prítomnosť hostí a pozorovateľov na aukcii môže povoliť len výbor pobočky alebo priamo prítomný člen PÚV SNS. Poplatok za aukčný katalóg môžete uhradiť priloženou poštovou poukážkou, cez internetbanking na účet pobočky alebo osobne na aukcii alebo cez kolegu, ktorý bude prítomný na aukcii. UPOZORNENIE: Kto neuhradil predošlé číslo katalógu, prosíme uhradiť spolu s terajším číslom. Kto nemá záujem o odber ďalších katalógov, žiadame oznámenie o zrušení. Č. nášho účtu: /0900 IBAN: SK Písomné limity zasielajte na adresu: Tóth Ján B. Němcovej Košice Alebo om na adresu Všetky informácie dostanete na t.č Tóth Ján Dražba je anonymná. V sále sa draží za zapožičané čísla, alebo na písomné limity. Vydražené položky sa platia ihneď po skončení aukcie, alebo počas prestávky. K dosiahnutej cene sa účtuje + 10%. Reklamácie na vydražený materiál v sále sa neprijímajú. Záujemca má právo a možnosť si materiál pred dražbou pozrieť. Limitanti môžu vydražený materiál reklamovať do 8 dní po obdŕžaní zásielky. 2 Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Košice, má vlastnú internetovú stránku. Na stránke nájdete všetko o činnosti pobočky, taktiež výsledky z predošlých aukcií. Aukčný katalóg je v rozšírenej elektronickej forme voľne stiahnuteľný z našej internetovej stránky. Pre záujemcov a zberateľov odznakov taktiež ponúkame ucelené tematické zbierky, ktoré si taktiež môžete voľne stiahnuť z našej stránky v sekcii odznaky. Tešíme sa na Vašu účasť v kultúrno-spoločenskom centre, Jedlíkova 7, kde máte aj možnosť lacného a kvalitného ubytovania na tel. č. 055/ alebo 055/ Rezerváciu môžete taktiež objednať aj na (dvojposteľová izba pre 2 osoby 16,50 / na osobu, dvojposteľová izba pre 1 osobu 21,50 / na osobu). Dražobná tabuľka Základné informácie od do po 1,00 2,00 0,20 2,00 20,00 1,00 20,00 50,00 2,00 50,00 100,00 5,00 100,00 200,00 10,00 200,00 500,00 20,00 500, ,00 50, , ,00 100, ,00 a viac 300,00 Vysvetlivky skratiek v katalógu av.- averz g- gram Au- zlato rv.- reverz n.- nepatrný Ag- striebro škr.- škrabanec kor.- korózia Cu- meď okr.- okraj bz.- bez značky Ni- nikel zach.- zachovalý var.- varianta pat.- patina nedor.- nedorazený Ø priemer 3 Pre popis numizmatického materiálu bola použitá táto literatúra: N: Vlastislav Novotný, mince M. Terézie , Jozef II , František I , Ferdinand V , František Jozef I , Československé mince a bankovky a Slovenskej republiky U: Unger Emil, Magyar Éremhatározó I., II., III. KOP: Kopicky, Katalóg poľských mincí KTP: Tadeus Iger, Katalóg trojakow Polskích Ric: The Roman Imperial Coinage, London Dav: Davenport J.S.. German Talers Uzd: V.V.Uzdenikov, Mince Ruska ČSLO: J. Sehnal, R. Palička, Československé vojenské letecké odznaky KM: Krause Mischler, Standard Catalog of World Coins , , , , P: A. Pick, World Paper Money Standard H: Huszár Lajos, Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute, Corvina 1979 Szemán-kiss: Banské, robotné a iné známky v Uhorsku od Zombori: Uhorské robotné známky Adam: Nagy Ádám, Leányfalusi, Forint- Fillér, Maďarské mince a bankovky Kvalita materiálu Proof razba z lešteného razidla RL razba v razobnom lesku bez stopy obehu 0 razba bez stopy obehu 1 razba pekná, stopy obehu minimálne 2 razba poznačená obehom 3 razba ošúchaná, zle čitateľná 4 razba silne ošúchaná, miestami nečitateľná Vzácnosť R - vzácny, málo sa vyskytuje RR - vzácnejší RRR - veľmi vzácny 4 ZLATÉ MINCE RAKÚSKO-UHORSKO František Jozef I 1. 1 dukát 1915 N.110 0/0 110 ČESKOSLOVENSKO 2. Dukát x.nepatrný ťuk N.16-0/0-160 SLOVENSKÁ REPUBLIKA Sk, bimilénium, rok 2000 N.ZSK5 proof sk, 2004 Bardejov + leták N.ZSK11 proof 380 USA Dolár 1882 K.M / RÍM-CISÁRSTVO 6. Gordianus III., , Antoninian, PM TR PV COSII PP, Stojací Gordian doprava vo vojenskom oblečení drží oštep a glóbus RIC.92 2/2 10 5 7. Philipus I Anotninian, AEQVITASAVGG, stojaca Aeguitas doľava drží roh hojnosti a váhy RIC.27b 1/1 10 UHORSKO Arpádovci 8. Koloman, , denár U.32, H.39 1/ Koloman, , denár U.33, H.32 0/1 60 6 10. Koloman, , denár U.34, H.41 1/ Štefan II., , denár chýba nep. okraj U.37, H.47 1/ Štefan II., , denár tmavá patina U.39, H.84-1/ Štefan II., , denár var. stred bez kríža, RR U.39, H.84-1/ Belo II., U.43, H.50-0/ Belo II., U.44, H.49-0/0-60 7 16. Belo II., U.48, H.89-0/ Belo II., tmavá patina U.51, H.82-1/ Belo II., tmavá patina U.53, H.102 1/ Gejza II., R U.59, H.80-0/ Gejza II., R U.68, H.145-0/ Belo III.-IV., brakteát, neurčité obdobie U.117, H Belo III.-IV., brakteát, neurčité obdobie U.118, H Belo III.-IV., brakteát, neurčité obdobie U.121, H 24. Belo III.-IV., brakteát, neurčité obdobie U.122, H Ondrej II., , obol R U.191, H.251 1/ Štefan V., , obol RRR U.258, H.345-2/ Štefan V., , denár U.268, H.357-1/1-30 9 Anjouovci Karol I. Róbert ( ) 28. Denár 1327, R-K U.370, H.467 2/2 60 Ľudovít I. ( ) 29. Denár bz. nedor.okraj U.423, H.534 1/ Denár bz. U.432a, H.547-2/ Denár, 2x rozeta nep.exc. U.432g, H.547 2/2 10 Mária ( ) 32. Denár, 2x ľalia, mincovňa Košice U.442f, H.566-2/ Denár, ľalia vľavo, mincovňa Košice, ned.okr. U.442g, H.566-1/ Denár, ľalia vpravo, mincovňa Košice U.442h, H.566-2/2-20 Žigmund Luxemburský ( ) 35. Denár , nepatr. vylom. okraj 0,5mm U.449bz, H.576-1/ Denár U.449 bz, H.576 2/ Parvus, ( )ww dve bodky pod erbom U.451, H.580-1/ Ducat ( ),tmavšia patina U.455j, H.584 2/ 39. Quarting ( ),tmavá patina U.456o, H.586 3/3 10 Ladislav V. ( ) 40. Denár 1446, mincovňa Košice, C-G, R U.504, H.652-2/ Denár 1446, mincovňa Košice, C-G, R U.504, H.652-2/2-25 Matej I. Korvín ( ) 42. Denár 1461 n-g U.554f, H.702 2/ Denár 1462 C-I, mincovňa Košice, R, tm.pat. U.555b, H.704 2/ Denár 1463, K-B U.556g, H.706-2/ Denár 1463, n-e,var. minc. Zn. n dole zatvor. U.556h, H.706 2/ Denár 1465, B-S, minc. Budín U.558a, H.710-2/ Denár 1465, n-e, minc. Budín U.558l, H.710 3/ Denár , minc. NB U.Av.565, Rv.562n 2/ Denár , K-(?) 1/3 nedor. U.565 2/2-5 Vladislav II. Jagelovský ( ) 50. Denár 1512, K-G U.646c, H.811 1/ Denár 1513, K-G U.646c, H.811 1/ Denár 1514, K-G U.646c, H.811 1/ 53. Denár 1516, K-G U.646c, H.811 1/1 20 Ľudovít II. Jagelovský ( ) 54. Denár 1526 K-A U.673n, H.841 1/ Denár 1526, K-B U.673o, H.841 1/ Denár 1526, K-P-B U.673p, H.841 1/ Denár 1524, L-K U.675e, H.846 3/ Denár 1524, L-V/R-ľalia U.675v, H.846 2/2 20 Ján Zápoľský ( ) 59. Denár 1527, KT,nevidieť letopočet, excentr. razba U.699l, H.881-2/2-15 SEDMOHRADSKO Ján Žigmund a Izabela Denár 1556 NP, R H.23 1/ Gabriel Betlén Groš široký 1626 NB KM.169 1/ Groš široký 1626 CC, mincovňa Košice KM.169 1/ Groš široký 1627 NB KM.169 2/ Groš široký 1626 MC, mincovňa Košice KM.169-1/ Groš široký 1628 NB KM.169-1/ ČESKÉ ÚZEMIE do 1526 Vladislav II Pražský groš, nedoraz. okraj Smolík 1-2/ ks pražských grošov, neurčené sú horšej kvality -3/3-5 HABSBURGOVCI Arcivojvoda Ferdinand Tyrolský Toliar bez let., drobné škrab. Dav /1 100 Matej II Toliar 1620 KB, posmrtný, 2x hr. U.847, KB.59 1/ Denár 1610 KB U.868, H / Denár 1611 KB U.869, H / Denár 1615 KB U.870, H / 73. Denár 1616 KB U.870, H / Denár 1617 KB U.870, H / Denár 1618 KB U.870, H / Denár 1619 KB U.870, H /2 10 Arcivojvoda Ferdinand Toliar 1617 Graz, vada mat. 1/1 180 Arcivojvoda Leopold Toliar 1620 Hall Dav.3330, KM.802 1/1 180 Ferdinand II Toliar 1623, Viedeň, viackrát hr., nep. prask. KM.A1787 2/ 80. Toliar 1631 KB, Kremnica U.898.a -1/ Denár 1626 KB U.917.a 2/ Denár 1627 KB U.917.a 2/ Denár 1628KB, okraj nedoraz. U.917.a 2/ Denár 1629 KB U.917.a -2/ Denár 1630 KB U.917.a 2/ Denár 1631 KB U.916.c -2/ Denár 1632 KB U.916.c 2/ Denár 1633 KB U.916.c -2/2-4 Leopold I Toliar 1691 KB, text opisu je ako U.1021 ostatné ako U.1022.a 1/ grajciar 1696 CB-Břeh, nep. vada materiálu N.15 1/ 91. Banská známka 1700, Banská Štiavnica, korunované L/monogram CS po stranách letopočet. V let. slabo vidieť dve 0, RR He / Banská známka 1702, Banská Bystrica, korunované L po stranách palmové listy/ monogram CS po stranách letopočet, tmavá patina, R 2/ Banská známka Herrngrund 1699, Špania dolina, 2 riadkový nápis HERRN GRUND nad a pod sú rozety, skrížené kladivá, medzi letopočtom dole je rozeta, RR Sem / Jozef I grajciar 1706 IA, Graz N.8 2/ grajciar 1707 FN, Vratislav N.9 1/ grajciar 1708 GE, Praha (Egerer) N.9-2/ grajciar 1709 FN, Vratislav N.9-1/1-10 Karol VI grajciar 1712 CB Břeh N.19 1/ grajciar 1713 BW, Kutná Hora N.19-1/ grajciar 1734 VI, Viedeň N.18 1/1 15 Mária Terézia Toliar 1780 S F Levanský, razba pokračuje 0/ Soldo 1777 S, Smolník R N.43 2/ František I. (II.) Toliar 1824 B N.67, KM / Toliar 1825 G N.68, KM / Toliar 1826 G, slabé škrab. N.68, KM / 106. Toliar 1795 M, krížový N.92 2/ Toliar 1795 H, krížový, veľmi pekne dobové uško N.90 2/ grajciar 1832 A N.53 2/ grajciar 1800 G drobne vypadaný N.12 2/ grajciar 1800 S, Smolník N.12 1/ ½ grajciar 1816 B N.21 1/ ¼ grajciar 1816 O nep. ťuk. N.20 1/1 1, ¼ grajciar 1800 A N.8 1/1 15 Ferdinand V grajciar 1838 B N.10-1/ grajciar 1847 B N.10 1/ grajciar 1848 C revolučná razba N.28 2/ grajciar 1848 revolučná razba , n.hr. N.29 1/ centesimi 1848 z.v., benátska razba N.35 1/1 15 František Jozef I dukát 1915, kópia zo žltého kovu podobný ako N.117 0/ zlatka 1887 bz N.51 2/ zlatka 1887 bz N.51-2/ zlatka 1888 bz N.51 1/ zlatka 1879 bz, na striebornú svadbu F.J.I. N.151 2/ Zlatka 1878 bz N.42-1/ Zlatka 1879 bz N.42 0/ Zlatka 1881 bz N.42 1/ Zlatka 1886 bz N.42 0/ Zlatka 1887 bz N.42 1/ ¼ zlatka 1860 B N.33 1/ grajciar 1868 KB, škrabanec N.15-1/1 5 21 grajciar 1851 G N.13-2/ grajciar 1851 B N.12-1/ grajciar 1851 A N.6 2/1 1, grajciar 1851 E N.6 2/ /10 grajciar 1858 B N.3 1/ /10 grajciar 1859 E N.3 1/ /10 grajciar 1864 B N.3-1/ /10 grajciar 1885 bz, hrubší perlovec N.4 0/0 2 Korunová mena F.J.I. od koruna 1893 bz N.75 2/ koruna 1893 KB N.77 2/ koruna 1894 bz N.75 2/ koruna 1894 KB N.77 2/ koruna 1895 bz N.75 2/ koruna 1895 KB N.77 2/ koruna 1896 bz N.75 2/ koruna 1896 KB N.77 2/ koruna 1896 KB, miléniová razba N.156 1/ koruna 1898 bz N.75 2/ koruna 1899 bz N.75 2/ koruna 1900 bz N.75 2/2 2 22 koruna 1901 bz N.75 2/ koruna 1902 bz N.75 2/ koruna 1903 bz N.75 2/ koruna 1904 bz N.75 2/ koruna 1912 bz N.76 1/ koruna 1913 bz N.76-0/ koruna 1914 bz N.76 1/ koruna 1914 KB N.78-0/ koruna 1916 bz N.76 1/ koruna 1912 bz N.79-0/ koruna 1912 KB N.80 1/ koruna 1913 bz N.79 0/ koruna 1908 KB, vlas. škrab. N.84 1/ koruna 1908, 60 rokov vlády F.J.I. N.162-1/1-15 ÚČELOVÉ ZNÁMKY 165. Muráň 1 Kr. (1 grajciar), robotná známka panstva Coburg., Av. odzdobný monogram CM vyplňujúci celú plochu. Rv. 1 Kr. bez let. Pravdepodobne po r. 1849, 24mm, mosadz, R 1/ 166. Potravné družstvo železničiarov Nové Zámky, 1 liter mléka ľahký kov, 25mm, R 1/ Dělnická pekárna a cukrárna v Brne, známka na 1 chléb, mosadz, 25mm 1/ Chartitatiívna spoločnosť sv. Vincenta založená 1869 v Bratislave , nikel, 25 mm 0/0 5 24 MINCE ČESKOSLOVENSKA ČSR halier 1932,1934,1936, 3ks N Kč 1925 N.8 1/ Kč 1929 N.9-2/ Kč 1932 N.9 2/ Kč 1933 N.12 1/ Kč 1928, T.G.Masaryk, vlas.škr. N.13 0/ Kč 1937, T.G.Masaryk N.14 0/0 6 Slovenský štát halier 1942, R N.24 1/ halier 1940 N.26 0/ halier 1941 N.26-0/ halier 1940 RR N.28 1/ halier 1944, R, nep. hr. N.29 1/ Ks 1942, otvorená 4, zbierkový kus N.30 0/ Ks 1939, obe varianty N.31-0/1 3, Ks 1944, obe varianty N.32 0/ Ks 1941, Cyril a Metód N.33 0/ Ks 1941, Cyril a Metód, varianta dvojkríž N.33-0/ Ks 1939, J. Tiso, zbierkový N.34 0/ Ks 1944, J. Tiso N.35 0/ Kompletná zbierka mincí Slovenského štátu vrátane všetkých variant spolu 26 ks, v kazete typu Kassay 50 hal 1943,44 kvalita 2/2, ostatné 0/0-1/1 180 Mince ČSR-ČSSR-ČSFR Kčs 1953 N.41 0/ halier 1953 N.63-0/ halier 1962, RRR, neskoršia razba, možno kópia N.58 1/ Kčs 1966, varianta veľké 6 N.69 1/ Kčs 1990, RONAI N.83.e 0/ Kčs 1947, 3.výr.SNP N.43 0/ Kčs 1948, 600 rokov Karlovej univerzity N.44 0/ Kčs 1948, 3.výr. Pražského povstania N.45 0/ Kčs 1948, 30 výr. vzniku Čsl N.46 0/ Kčs 1949, 700 rokov baníckych práv N.47 0/ Kčs 1949, J.V.Stalin N.48 0/ Kčs 1949, J.V.Stalin N.49 0/ Kčs 1951, Klement Gottwald N.50 0/ Kčs 1954, 10. výr. SNP N.100 0/ Kčs 1954, 10. výr. SNP N.101-0/ Kčs 1955, 10 výr. oslobodenia Čsl N.102 0/ Kčs 1955, 10 výr. oslobodenia Čsl N.103 0/0 7 26 Kčs 1955a, 10 výr. oslobodenia Čsl N.104 1/ Kčs 1957, J.A. Komenský N.106 0/ Kčs 1957, 250. výr. inžinierskych škôl N.107 0/ Kčs 1964, 20. výr. SNP N.108-0/ Kčs 1965, 20 výr. oslobodenia Čsl N.109 1/ Kčs 1965, Ján Hus N.110 1/ Kčs 1966, Veľká Morava N.111-0/ Kčs 1967, Akadémia Istropolitana, nep. hr. N.112-0/ Kčs 1970, 50.výr. Slov. nár. divadla N.118 0/ Kčs 1970, 25. výr oslobodenia Čsl N.119 0/ Kčs 1971, P.O.Hviezdoslav N.122 0/ Kčs 1974, B. Smetana N.128-0/ Kčs 1974, J. Jesenský N.129 0/ Kčs 1975, S.K. Neumann N.130 0/ Kčs 1976, J. Kráľ N.131 0/ Kčs 1976, V. Kaplan N.132 0/ Kčs 1976, V. Kaplan, etua, prir. pat., plomba neporuš. N.132 proof Kčs 1977, J.Kollár N.133 0/ Kčs 1977, J. Kollár, etua, prir. pat., plomba neporuš. N.133 proof Kčs 1977, V Hollár N.134 0/ Kčs 1978, Z. Nejedlý N.135 0/ Kčs 1978, J. Fučík N.136 0/ Kčs 1978, 650 rokov Kremnickej mincovne N.137 0/ Kčs 1978, Karol IV N.138 0/ Kčs 1979, J. Botto N.139 0/ Kčs 1979, 30. výr. IX zjazdu KČS N.140 0/ Kčs 1980, Čsl. Spartakiáda N.142 0/ Kčs 1980, B. Šmeral N.143 0/ Kčs, 1981, Ľ. Štúr N.144 0/ Kčs 1981, 20. výr. prvého letu do kozmu N.145 0/ Kčs 1981, O. Španiel N.146 0/ Kčs 1982, I. Olbracht N.147 0/ Kčs 1983, Národné divadlo N.152 0/ Kčs 1983, Národné divadlo N.153 0/ Kčs 1984, M. Bel N.154 0/ Kčs 1984, J. Neruda N.155 0/ Kčs 1984, J. Zápotocký N.156 0/ Kčs 1985, MS v hokeji N.158 0/ Kčs 1985, M. Kukučín N.159 0/ Kčs 1985, 10. výr. konferencie v Helsinkách N.160 0/ Kčs 1985, P. Brandl N.161 0/0 5 27 Kčs 1986, Praha N.162 0/ Kčs 1986, Levoča N.163 0/ Kčs 1986, Bratislava N.164 0/ Kčs 1986, Telč N.165 0/ Kčs 1986, Český Krumlov N.166 0/ Kčs 1986, K.H. Mácha N.167 0/ Kčs 1987, J. Lada N.168 0/ Kčs 1987, Banská akadémia N.170 0/ Kčs 1988, Matica Slovenská N.171 0/ Kčs 1988, Svet. Výstava poštových známok N.173 0/ Kčs 1988, Federácia, bublina N.175 0/ Kčs 1989, 150. Výr. žel. Břeclav-Brno N.176 0/ Kčs 1989, 17. november N.177 0/ Kčs 1990, K. Čapek N.178 0/ Kčs 1990, J. Kupecky N.179 0/ Kčs 1990, Veľká Pardubická N.180 0/ Kčs 1990, Anežka Česká N.181 0/ Kčs 1990, Anežka Česká, var. bez sign. autora LK, R N.181 0/ Kčs 1990 B. Martinu N.182 0/ Kčs 1990 B. Martinu, etua, plomba neporušená N.182 proof Kčs 1991, parník Bohemia N.183 0/ Kčs 1991, A. Dvořák N.184 0/ Kčs 1991, W.A. Mozart N.185 0/ Kčs 1991, Mariánske Lázne N.186 0/ Kčs 1991, Pieštany N.187 0/ Kčs 1991, Karlové Vary N.188 0/ Kčs 1992, J.A. Komenský, bublina N.189 0/ Kčs 1992, Moravské zemské múzeum, bublina N.191 0/ Kčs 1993, Břevnovský kláštor N.193 0/ Kčs 1993, Muzeálna spoločnosť N.194 0/0 7 Mince Slovenskej republiky Sk 1993, , vznik SR, bublina N.MPSK.1 0/ Sk 1993, 150. rok. spisovnej slovenčiny N.MPSK.2 0/ Sk 1993, J. Kollár N.MPSK.3 0/ Sk 1994, 100 výr. založenia olymp. výboru N.MPSK.4 0/ Sk 1994, 50. výr. vylodenia spoj. vojsk N.MPSK.6 0/ Sk 1994, Slovenský raj N.MPSK.7 0/ Sk 1995, M. Galanda N.MPSK.9 0/ Sk 1995, Rok ochrany EÚ prírody N.MPSK.10 0/ Sk 1995, 100 rokov el. električiek v BA N.MPSK.11 0/ Sk 1996, 100 výr. uspor. Olymp. Hier N.MPSK.14 0/ Sk 1996, Zubačka Štrba-Štrb. Pleso N.MPSK.15 0/ Sk 2005, Korunovácia Leopolda I, etua N.MPSK.46 proof Sk 2006, K. Kuzmány, bublina N.MPSK.49 0/ Sk 2008, Rozlúčka s korunovou menou, etua N.MPSK.54 proof 75 Slovenské euromince od r cent 2009, akože vlajka na strednej hradnej vežičke N.SKE4 0/ Štartovací balíček drobných euromincí všetkých nominálov v hodnote 16,60, orig. balenie, neporušené 0/ , A. Stodola, bublina N.SKSb.1 0/ , A. Stodola, etua + leták N.SKSb.1 proof , Drevené kostolíky + leták N.SKSb.3 proof , M. Kukučín + leták N.SKSb.4 proof , Nár. park Poloniny + leták N.SKSb.5 proof , Zoborské listiny + leták N.SKSb.6 proof , Memorandum Slovenského národa N.SKSb.7 0/ , Memorandum Slovenského národa, leták N.SKSb.7 proof , Ján Cikker, leták N.SKSb.8 proof , Trnava + leták N.SKSb.9 proof , Majster Pavel z Levoče + leták N.SKSb.11 proof 30 Súbory obehových mincí ČSSR, ČSFR a Slovenskej republiky 304. Súbor obehových mincí / Súbor obehových mincí / Súbor obehových mincí / Súbor obehových mincí / Súbor obehových mincí / Súbor obehových mincí / Súbor obehových mincí / Súbor obehových mincí / Súbor obehových mincí / Súbor obehových mincí / Súbor obehových mincí / Súbor obehových mincí / Súbor obehových mincí / Súbor obehových mincí 2006, Spiš, Abov, Turniansko 0/ České a Slovenské obehové mince / Súbor obehových mincí 2007, Gemer, Malohont, Novohrad, Hont 0/ Súbor obehových mincí 2008, rozlúčka so Slovenskou korunou 0/ Prvý súbor Slovenských euromincí / 322. Prvý súbor obehových euromincí 2009, Luxusnné balenie proof Súbor obehových mincí 2009, Orava, Kysúce, Považie 0/ Súbor mincí 2010, narodenie dieťaťa, Baby set 0/ Súbor obehových mincí 2010, XXI. Zimné OH, Vancouver proof Súbor obehových mincí 2011, 20. výr. Vyšehradskej skupiny 0/ Súbor obehových mincí 2012, XXX. Letné OH Londýn proof 35 EURÓPSKE ŠTÁTY ANDORA 328. Súbor euromincí 1,2,5,10,20,50 cent, 1,2 euro /0 18 ANGLICKO 329. ½ Crown 1915 KM / nových Pencí 1977, 25.výr. korunovácie. Alžbety II. KM.920 1/1 2, Pounds 2000, 100. výr. narod. král. matky KM / Penny 1907,13,16,17,18,20,21,45,62,63,67, (11ks) Farthing 1943, ½ Penny 1937,46, BELGICKO Francs 1976, popis francúzsky, 25. výr. korunovácie krála 0/ Ecu 1987, portrét Karola V. KM.166 0/0 8 CYPRUS 336. Kompletný súbor euromincí /0 7,50 FÍNSKO 337. Kompletný súbor euromincí /0 6,50 FRANCÚZSKO Francs 1933 KM.879 1/ Francs 1965 KM.932 0/0 14 GDAŇSK Pfennig 1932, ryba KM.152 1/1 6 30 ÍRSKO 341. Kompletný súbor euromincí /0 7 ISLAND ,5,10,50,100 Kronur JUHOSLÁVIA Dinar 1982, MS v kanoistike v Belehrade, R KM.93 proof Dinar 1982, MS v kanoistike v Belehrade, R KM.94 proof 24 JERSEY Penny 1994,1998,2003, 2 Pence /0 2 LITVA 346. Kompletný súbor euromincí + žetón litovskej banky, reprezentačné balenie aj s popisom z histórie Litvy proof Kompletný súbor euromincí / Kompletný súbor euromincí /0 6,50 31 LOTYŠSKO 349. Kompletný súbor euromincí /0 6,50 LUXEMBURSKO 350. Kompletný súbor euromincí /0 6,50 MAĎARSKO Pengö 1938, sv. Štefan KM.516 1/ Forint 1946, Kossuth-hrubý KM.534 0/ Forint 1948, Szechényi KM.538 0/ Súbor obehových mincí 2,5,10,20,50 Fillér, 1,2,5, 10 Forint /0 1,50 MALTA 355. Súbor obehových mincí 1,2,5,
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks