Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності - PDF

Description
що обумовлено запобіганням перевантаження бази даних ЄДР запитами. Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛУЦЬКСАНТЕХМОНТАЖ 536 (ПАТ ЛУЦЬКСАНТЕХМОНТАЖ

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Word Search

Publish on:

Views: 32 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
що обумовлено запобіганням перевантаження бази даних ЄДР запитами. Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛУЦЬКСАНТЕХМОНТАЖ 536 (ПАТ ЛУЦЬКСАНТЕХМОНТАЖ 536 ) Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності Організаційно-правова форма ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Назва юридичної особи ЛУЦЬКСАНТЕХМОНТАЖ 536 Ідентифікаційний код юридичної особи Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків Місцезнаходження юридичної особи 43000, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ КЛИМА САВУРА, будинок 29 АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА Розмір внеску до статутного фонду (грн.): https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch 2/8 фонду (грн.): Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник юридична особа КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК- ЧОРНУХА ВІКТОР ГРИГОРОВИЧ, УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛУЦЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЗМІЇНЕЦЬ, ВУЛИЦЯ ПРИМІСЬКА,БУДИНОК 2, ПОШТОВИЙ ІНДЕКС Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування Розмір (грн.): Дата закінчення формування: Код КВЕД Виробництво бетонних розчинів, готових для використання; Код КВЕД Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій; Код КВЕД Електромонтажні роботи; Код КВЕД Монтаж Види діяльності водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; Код КВЕД Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch 3/8 технічного консультування в цих сферах; Код КВЕД Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний) Відомості про органи управління юридичної особи ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи ЧОРНУХА ІГОР ВІКТОРОВИЧ - керівник; ЧОРНУХА ІГОР ВІКТОРОВИЧ - підписант Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дата державної реєстрації: Дата запису: Номер запису: Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch 4/8 Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення Назва установчого документа Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи Дані про перебування юридичної особи в процесі провадження у справі про банкрутство, санації Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа Дані про юридичних осіб-правонаступників: повне найменування https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch 5/8 Дані про юридичних осіб-правонаступників: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб-правонаступників, їх ідентифікаційні коди Місцезнаходження реєстраційної справи Виконавчий комітет Луцької міської ради ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ: Ідентифікаційний код органу: ; Дата взяття на облік: Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку: СДПI З ОВП У М. ЛЬВОВI МГУ ДФС: Ідентифікаційний код органу: ; Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата взяття на облік: ; Номер взяття на облік: 411 СДПI З ОВП У М. ЛЬВОВI МГУ ДФС: Ідентифікаційний код органу: ; Відомості про відомчий https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch 6/8 Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата взяття на облік: ; Номер взяття на облік: Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік Код КВЕД Будівництво житлових і нежитлових будівель Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску: ; Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності: 52 Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі Міндоходів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (для незавершених виконавчих проваджень) https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch 7/8 Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою Телефон 1: Адреса електронної пошти: Факс: Шукати ще Технічна підтримка Call-центр: Розробник Державне підприємство Інформаційно-ресурсний центр Служба підтримки платежів Portmone.com Тел: Copyright 2016, МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch 8/8
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks