План роботи методичної ради - PDF

Description
«ЗАТВЕРДЖУЮ» : Директор Мукачівського НВК «Школа І ст. - гімназія» В. Цифра План роботи методичної ради Мукачівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня - гімназія» Мукачівської

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Small Business & Entrepreneurship

Publish on:

Views: 7 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
«ЗАТВЕРДЖУЮ» : Директор Мукачівського НВК «Школа І ст. - гімназія» В. Цифра План роботи методичної ради Мукачівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня - гімназія» Мукачівської міської ради Закарпатської області н.р. З А Т В Е Р Д Ж У Ю: Директор Мукачівського НВК «Школа І ст. - гімназія» В. Цифра Методична рада Мукачівського НВК «Школа І ст. - гімназія» Голова методичної ради: заст. директора з НВ роботи Секретар метод. ради: Члени метод. ради : Решетар О.І. голова методичного об єднання вчителів ін. мови Цифра В.І. директор Мукачівського НВК «Школа І ст. гімназії» заст. директора з НВ роботи Мандибур М.В. заст. директора з навчально- виховної роботи, голова м/о класних керівників Вагерич К.Ф. заст. директора з навчальновиховної роботи, голова методичного об єднання вчителів початкових класів Напуда В.М. голова методичного об єднання вчителів гуманітарних дисциплін Удут І.М. голова методичного об єднання вчителів природничоматематичних дисциплін Петканич М.Л. голова методичного об єднання вчителів художньо-естетичних дисциплін З А Т В Е Р Д Ж У Ю: Директор Мукачівського НВК «Школа І ст. - гімназія» В. Цифра Вчителі-наставники для молодих вчителів Білак І.М. (вч. англ. мови) Юска В.Ю., вч. англійської мови; Бисага Н.В. (вихователь ГПД) Малярчик І. С., вих. ГПД; Попович Н.І. (вчитель математики) Секереш В.І., вчитель інформатики; Самозванцева І.Г. (вихователь ГПД) Михайлишин Т.О., вих. ГПД; Калинич І.А. (вч. нім. мови) Вешеленій К.А., вч. німецької мови; Решетар О.І. ( голова м/о ВІМ, вч. нім. мови) Ришкович І.М., вч. німецької мови; Шагінова І.К. (вч. поч. класів) Турова Ж.М., вч. початкових класів Дрогобецька Н.І.. (вч. поч. класів) Чума О.В., вихователь ГПД Вивчити питання «Інноваційні технології. Особистісно-зорієнтований підхід» (круглий стіл ) Лютий- березень, голови метод Перспективний педагогічний досвід як джерело інноваційної діяльності . З А Т В Е Р Д Ж У Ю: Директор Мукачівського НВК «Школа І ст. - гімназія» В. Цифра п/п ЗМІСТ План роботи методичної ради Термін вик. Відповідальні Форма узагальнення Відм. про викон СЕРП ЕНЬ 1. 3aлучити вчителів до участі в роботі міських м/о Дирекція Участь у міських м/о 2. Укомплектувати матеріали до До МандибурМ.В., Презентація, першого уроку на тему матеріали національно-патріотичного кінофільм виховання 3. Провести засідання методичної До Протокол ради «Організація методичної роботи педколективу на н.р.» 4. Створення комісії по перевірці інформація готовності кабінетів 5. Провести інструктивнометодичну нараду з питань: - методика проведення першого уроку на тему національно-патріотичного виховання - єдині вимоги до ведення шкільної документації; - єдині педагогічні вимоги до учнів; - дотримання єдиних вимог орфографічного режиму; - про впровадження нових стандартів початкової та базової освіти; - огляд нормативних документів; - співбесіда за навчальними програмами; 6. Провести інструктивнометодичну нараду з питань: - аналіз календарного вання; - про проведення факультативних занять, ВЕРЕСЕНЬ Заступники директора Протокол протокол курсів за вибором, гуртків; - про організацію діяльності методичної ради; - забезпечення наступності у викладанні. 7. Проконтролювати впровадження нових стандартів освіти, аналіз та затвердження навчальних планів роботи вчителів 8. Провести засідання з питань: - вання роботи на н.р. - огляд новин методичної літератури; - ознайомлення з інструктивнометодичними матеріалами щодо викладання предмету; - аналіз результатів ДПА, ЗНО; - про затвердження навчальних модулів, практичних робіт 9. Інформація комісії по перевірці кабінетів до початку навч.року 10. Видати наказ: - про призначення зав.кабінетами 11. Скласти і затвердити план роботи методичної ради, До До Проконтролювати стан До забезпечення підручниками 13. Скласти список молодих вчителів 14. Скласти графіки проведення к.р До Видати наказ: - про організацію методичної роботи на н.р. 16. Організація перевірки відвідування учнями занять 17. Провести інструктивнометодичну нараду з молодими вчителями Вересень 18. Поновити методичний куток; поновлювати шкільний методичний кабінет та читальний зал бібліотеки постійно педагогічною пресою, Керівники Керівники м/о Перевірити календ.плани Протокол Інформація Наказ План Інформація Список Графік Наказ Постійно Мандибур М.В. Журнал внутрішкільн. контролю До Заст. директора Протокол методичною літературою, дидактичними матеріалами. Прийняти участь у конкурсі 19. «Шукаємо молоді педагогічні таланти!» графіку 20. Скласти графік курсової До Графік перепідготовки вчителів школи 21. Провести роботу щодо участі в Всеукраїнському конкурсі «Вчитель року» Вересень Організувати підготовку завдань Голови Звіти 22. для зрізових робіт з математики До та української мови у класах нового набору - 1А, Б, Організувати і провести День До Білак Є.В. План бібліотекаря. 24. Провести ознайомлення з «Положенням про атестацію Вересень педпрацівників» 25. Прийняти участь у засіданні клубу «Становлення» 26. Організувати школу передового педагогічного досвіду 27. Скласти список вчителів школи Список ЖОВТЕНЬ 28. Провести інструктивнометодичну нараду із метою: - про проведення декад м/о; - про підсумки роботи класних керівників в вч.-предметників з Протокол виявлення та підтримки обдарованих дітей та про проведення шкільних предметних олімпіад. 29. Провести психологопедагогічний До Протокол консиліум за участю вчителів поч.кл. і вчителів, що викладають у 1 класі гімназії з питань наступності 30. Попереджувальний контроль за Дирекція Інформація роботою молодих вчителів 31. Організувати роботу по підготовці та проведенню шкільних предметних олімпіад. 32. Організувати підготовку завдань для шкільних предметних олімпіад 33. Взяти участь у конкурсі знавців української мови ім. П.Яцика. і літературному конкурсі ім. Т.Г. Шевченка Жовтень Жовтень наказу упр.осв. Голови Напуда В.М. Завдання Протокол 34. Організувати індивідуальну роботу з обдарованими учнями Жовтень (поповнення «Банку обдарованої дитини», консультації до олімпіад) 35. Організувати тиждень молодого вчителя. Корекція роботи всіх 6.10 ланок стажування Вивчати систему роботи вчителів, які атестуються. 37. Провести організаційне засідання МАН 38. Контроль за веденням шкільних журналів Про дотримання правил техніки безпеки на уроках та позакласних заняттях з фізичної культури 39. Провести інструктивнометодичну роботу з вчителями, що атестуються з питань підготовки творчого звіту, портфоліо. Провести міський НМС вчителів початкових класів (4 клас) 40. Організувати проведення заходів присвячених Дню писенності 41. Провести декаду методичного об єднання вчителів іноземних мов 42. Провести декаду методичного об єднання вчителів художньоестетичних дисциплін 44. І етап конкурсу «Учитель року» 45. Провести зрізові контрольні роботи з математики та іноземної мови Жовтень Березень голови, наставники Члени атест. Ком. Поновлення списків План Голови Наказ м.к ЛИСТОПАД МК До графіка мк Вагерич К.Ф. Напуда В.В. Петканич М.Л. Решетар О.І. Удут І.М. Відвідування уроків Довідка протокол Матеріали План заходів Звіт Звіт Звіт 46. Провести співбесіду з вчителями щодо стану виконання навчальних програм, з кл. керівниками про підсумки робот із учнівським колективом. ГРУДЕНЬ До Заст. директора 47. Контроль за дотриманням єдиних вимог до усного та писемного мовлення учнів 48. Забезпечити участь у проведенні міських олімпіад і конкурсів 49. Організувати підготовку СП вчителів німецької мови 50. Провести нараду з питань: - про стан роботи м/о; - про результати перевірки дотримання єдиних вимог до усного і писемного мовлення учнів; - про результати контролю за веденням поурочних планів педпрацівників - аналіз підсумкових контрольних робіт, зрізів знань 52. Забезпечити підготовку пед.колективу до січневих м/о. 53. Контроль за веденням класних журналів 54. Скласти план-графік курсової перепідготовки на рік 55. ІІ етап конкурсу «Учитель року 56. -» Підготовка творчих звітів вчителів, які атестуються 57. Організувати проведення заходів присвячених Дню Соборності України 58. Провести захист робіт МАН 59. Провести нараду з питань: - про організацію повторення навчального матеріалу; - результати роботи педпрацівників над індивідуальними методичними темами; - про перевірку ведення шкільної документації 60. Контроль за виконанням навчальних програм. Перевірка календарних планів 61. Вивчення питань об єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів претендентів на нагородження До Сокал Г.М. Наказ Грудень Грудень Заст.директора Решетар О.І. Папка, диск протокол Заст. директора Презентації графіка Наказ До Графік До атестації СІЧЕНЬ Січень До Напуда В.М. матеріали План Інформація Протокол До Довідка До Інформація 62. ІІІ етап конкурсу «Учитель року -» 63. Організувати і провести декаду методичного об єднання вчителів природничоматематичного циклу 64. Організувати і провести декаду методичного об єднання вчителів початкових класів 65. Аналіз творчих звітів вчителів, які атестуються 70. Організувати і провести декаду м/о вчителів гуманітарного циклу 71. Провести підсумкове засідання атестаційної комісії. Підготувати матеріали для атестаційної комісії ІІ рівня 72. Провести контроль організації повторення навчального матеріалу Провести міський СП вчителів зарубіжної літератури 73. Провести нараду з питань: - про результати контролю за проведенням систематичного повторення; - обговорення матеріалів державної підсумкової атестації; - про перевірку ведення шкільної документації претендентів на нагородження медалями у н.р.; ЛЮТИЙ До атестації Грудень- Лютий До До Удут І.М. Вагерич К.Ф. Керівники Синишина М.Ю. Напуда В.М. 66. Проведення круглих столів на засіданнях м.о. на тему «Сучасний урок. Спільна творчість вчителя та учня» 67. Аналіз психологопедагогічного супроводу учнів індивідуального та інклюзивного навчання 68. Організувати проведення заходів присвячених Дню рідної мови 69. Провести міський СП вчителів предмету «Захист Вітчизни» Удут І.М. БЕРЕЗЕНЬ Напуда В.М До Голова атестаційної комісії План, звіт План, звіт Підготовка характеристик Виступи Довідка План Диски План Звіт Атестаційні листи До Довідка графіка упр.осв Напуда В.М. Матеріали протокол 75. Провести інструктивнометодичну нараду вчителів з ветою ознайомлення з «Положенням про держ. підсумкову атестацію». 60. Організувати проведення олімпіад серед учнів початкових класів Провести зрізові контрольні робот з фізики та укр.мови КВІТЕНЬ Протокол Квітень графіка упр.осв. 61. Організувати проведення заходів присвячених пам яті До Чорнобильської трагедії 62. Розробити методичний посібник з досвіду роботи вчителів школи на допомогу молодому вчителю ТРАВЕНЬ 63. Провести засідання м/о, на яких заслухати творчі звіти по роботі над методичними темами (проблемними питаннями). 64. Провести учнівські конференції по науково-пошуковій роботі 65. Провести нараду з питань: - про результати перевірки підготовки до ДПА та ЗНО; - про виконання навчальних програм; - про підсумки роботи класних керівників з виявлення та підтримки обдарованих учнів. 66. Організувати проведення заходів присвячених Перемогі у В
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks