ПЕРШОМУ В УКРАЇНІ МУЗЕЮ ПРОСТО НЕБА 45 - PDF

Description
УДК 069 (1 4) Ганна Козій (м. Переяслав-Хмельницький) ПЕРШОМУ В УКРАЇНІ МУЗЕЮ ПРОСТО НЕБА 45 У статті висвітлюється історія створення Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини в Переяславі-Хмельницькому.

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Health & Medicine

Publish on:

Views: 11 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
УДК 069 (1 4) Ганна Козій (м. Переяслав-Хмельницький) ПЕРШОМУ В УКРАЇНІ МУЗЕЮ ПРОСТО НЕБА 45 У статті висвітлюється історія створення Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини в Переяславі-Хмельницькому. Ключові слова: музей, народна архітектура, Середня Наддніпрянщина, експозиція. В статье освещается история создания Музея народной архитектуры и быта Средней Надднипрянщины в Переяслав-Хмельницком. Ключевые слова: музей, народная архитектура, Средняя Надднипрянщина, экспозиция., Початок 60-х років ХХ ст. в музейній справі України ознаменувався створенням музеїв під відкритим небом найбільш ефективної форми виявлення, фіксації, популяризації і збереження етнографічних пам яток, найбільш раціональної і дійової форми показу оригінальних пам яток народної архітектури, предметів побуту і вжитку, знарядь праці, творів народного мистецтва у взаємозв язку та в природному оточенні. В цей час серед музейних працівників, партійних функціонерів, серед творчої інтелігенції поширювалися розмови про музеї під відкритим небом. В засобах масової інформації одним з перших підняв це питання житель Переяслава-Хмельницького краєзнавець Єфрем Федотович Іщенко. Не будучи музейним працівником, меліоратор за освітою, вже пенсійного віку, Є. Ф. Іщенко розробив концептуальні засади музею нового типу. Це мала бути натуральна експозиція житлового-господарських комплексів. До того ж споруди і речі повинні бути достовірні (оригінальні) і відтворюватись у властивому для них оточенні 1. У січні 1961 р. Є. Ф. Іщенко поділився своїми планами з директором Переяслав-Хмельницького історичного музею М. І. Сікорським та завідуючим відділом етнографії М. І. Жамом 2. У спогадах І. М. Жама знаходимо: Ідея сподобалася і захопила М. І. Сікорського, як і посіяла сумніви щодо реального втілення їх в життя, оскільки згідно із задумом проектанта Є. Ф. Іщенка для створення експозиції типового Наддніпрянського села потрібно було виділення земельної ділянки до 500 га, де мала бути відтворена і збережена флора і фауна регіону 3. Досвід створення подібних музеїв в СРСР був недостатній. Була відсутня солідна науково-теоретична база відбору, демонтажу, реставрації та збереження пам яток дерев яної архітектури. Методика будівництва музеїв просто неба була розроблена слабо. Ідея Іщенка, яку почав втілювати в життя М. І. Сікорський, спочатку не знаходила підтримки. Але Сікорський не здавався. Просив, переконував у необхідності створення музею просто неба. Зустрічався з партійними радянськими керівниками, науковцями, представниками творчої інтелігенції, щоб заручитися підтримкою. А також працював у київських бібліотеках, архівах, спілкувався з провідними науковцями в галузі дерев яної народної архітектури. До того ж ідея створення музею була підкріплена певними історичними реаліями створення Канівського водосховища. А це значить, під водами штучного моря мали зникнути безмежні запашні луки з травами вище людського росту, десятки озер, археологічні пам ятки різних історичних епох. Переяславські музейники розуміли, що зникнуть безслідно і дуже швидко тисячі пам яток народної архітектури, десятки тисяч речей побуту і вжитку, високохудожніх творів народного мистецтва, знарядь праці тощо. І це підштовхувало діяти. Створення музею просто неба була ніби спокута провини за недалекоглядність дій ініціаторів і проектантів цього грандіозного і, як виявилося пізніше, непотрібного та, навіть, шкідливого проекту. Одним з перших, хто сприйняв будівництво музею, був П. Т. Тронько, в той час заступник голови Ради Міністрів УРСР. І зробив, мабуть, найголовніше: допоміг у питанні виділення земельної ділянки. Пізніше писав: не так просто було вирішити питання щодо виділення великої ділянки землі на горі за 128 Трубежем і перевезення туди культових споруд, усяких старожитностей 4. Ідея Іщенка впала на благодатний ґрунт. На той час у Переяславі-Хмельницькому працював історичний музей, до структури якого входили відділи: археологічний та етнографічний, що знаходився у комплексі Михайлівської церкви ХVІІ ХVІІІ століть. Тут було представлено близько двадцяти ремесел і промислів: знаряддя праці, різні пристрої, заготовки, готові вироби. На подвір ї було встановлено вітряк, комору, велику кількість сільськогосподарських машин і реманенту. В трапезній було відтворено типовий інтер єр сільської хати ХІХ століття. Це був результат великої пошукової і науково-дослідницької роботи невеликого колективу науковців історичного музею, в штаті якого було 18 чоловік, з яких 6 наукових співробітників разом з директором. Вони володіли методикою науковопошукової роботи, орієнтувалися в безмежному морі речей побуту, знарядь праці, творів народного ужиткового мистецтва. Могли визначити, відібрати типові, характерні для певного регіону і періоду речі. Могли відібрати дійсно високохудожні витвори народних умільців. І ось цей маленький колектив почав працювати над втіленням в життя ідеї створення музею просто неба. Перед колективом постала ціла низка завдань: - пошук території під будівництво музею та відповідні переговори та узгодження про виділення земельної ділянки; - науково-дослідницька робота; - організація науково-пошукової роботи; - розробка структури та тематичної спрямованості музею; - розробка генерального проекту експозиції. І все це потрібно було робити одночасно, швидко, на відповідному науковому рівні і згідно з ідеологічними вимогами того часу. Зрозуміло, що успіх справи задуманого музею залежав від терміну виділення і розміру земельної ділянки під будівництво музею. Після тривалих пошуків, узгоджень з райвиконкомом відносно території під музей зупинилися на урочищі Гора, на околиці Переяслава-Хмельницького. Вибір не був випадковим. Це високе плато над долинами рік Дніпро і Трубіж. Рельєф відповідав ландшафту Наддніпрянського села. Тут здавна селилися люди. Тут знаходяться залишки курганів епохи бронзи, могильник і поселення черняхівської культури, давньоруське селище і поселення ХVІІ ХVІІІ століть. Через територію гори проходив сухопутний відрізок Дніпровського шляху із варяг у греки, який зберігся до сьогодні. Відсутність зелених насаджень давала можливість насадити їх за власним задумом, а підвищенність над рівнем Дніпра і Трубежа (16 м) ідеальні умови для будівництва та збереження пам яток дерев яної архітектури. У 1963 р. було надіслано клопотання до Київського облвиконкому від імені громадськості міста, дирекції історичного музею, місцевих органів влади з проханням про виділення ділянки земельних угідь для створення етнопарку, присвяченого 150-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка. У парку планувалося висадити саджанці тих порід дерев, які опоетизував Великий кобзар. Гарантувалося, що ніяких затрат при закладенні парку не буде 5. Рішенням облвиконкому земельна ділянка була виділена. 23 березня 1963 р. на засіданні Переяслав-Хмельницького міськвиконкому обговорювалося питання Про створення лісопарку та першого на Україні етнографічного музею під відкритим небом в межах міста Переяслав-Хмельницького на честь 150-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка, а також, враховуючи майбутні перспективи розвитку міста, виконком міської Ради депутатів трудящих прийняв рішення виділити із земель радгоспу Переяславський ділянку під лісопарк та етнографічний музей у розмірі 5 га 6. Після визначення території розпочалася робота по розробленню проекту парку музею. З цією метою була створена вчена Рада, в склад якої увійшли: кандидат архітектури Г. Борисович, краєзнавець Є. Ф. Іщенко, етнограф М. І. Жам, історик М. П. Палагута, кандидат історичних наук Р. О. Юра. Головою вченої Ради був обраний директор історичного музею М. І. Сікорський. Для розв язання цього питання вивчалися наукові праці, архівні матеріали по сільській архітектурі Наддніпрянських сіл, зокрема, праці Г. Стельмаха, П. Юрченка, В. Самойловича, архівні матеріали про села Війтівці Переяславської полкової сотні, села Недра Яготинської сотні Переяславського полку ХVІІІ століття. Активізувалася пошукова робота. Були обстежені майже всі села Переяслав-Хмельницького району. Були організовані експедиції в 129 села Баришівського, Бережанського, Бориспільського, Яготинського, Іванівського, Городянського районів Київської області, села Шрамківського, Золотоніського районів Черкаської області, на Полтавщину і Чернігівщину. Під час експедицій важливе місце було відведене збору етнографічних матеріалів та виявленню типових народних будівель. Фіксувалися житла, внутрішнє їх планування, господарські та громадські споруди, будівельна техніка, конструктивні особливості, адміністративні дані та час будівництва будівель найбільш типових для лісостепу України, а також вивчалися типові риси ландшафту та доцільне планування поселень, дворів тощо. Вивчалися експозиції подібних музеїв в СРСР та зарубіжних країнах. Узагальнивши результати археологічних досліджень та матеріали етнографічних експедицій, проаналізувавши досвід будівництва музеїв під відкритим небом в СРСР та за кордоном, взявши до уваги наукові дослідження по народній архітектурі, побуту українців, соціально-економічному розвитку українського села пореформеного періоду було визначено тематичну спрямованість, тип музею, а також структурний план та принципи побудови експозиції. Тип музею був визначений за територіальною ознакою як регіональний. Передбачалося відтворити найпоширеніші форми поселень і садиб, представити народну дерев яну архітектуру, еволюцію народного житла, розвиток народних ремесел та промислів, відтворити інтер єри жител та громадських споруд Середньої Наддніпрянщини. Проаналізувавши структуру і концептуальні засади вже діючих музеїв під відкритим небом, організатори Переяслав-Хмельницького музею дійшли висновку, що потрібно робити щось нове, щоб музей мав своє обличчя, мав свої особливості. Всі наробки колективу музею, вченої Ради втілилися в таку структуру: - українське село 2-ї пол. ХІХ поч. ХХ ст. Середньої Наддніпрянщини; - ремесла і промисли українського пореформеного села; - колекція вітряків; - матеріальна і духовна культура найдавнішого часу. Було знайдено оптимальний варіант проекту майбутнього музею. В основу структурної реалізації було покладено історико-етнографічний напрям, що було притаманно в той час не багатьом музеям просто неба. Використовуючи досвід вже створених музеїв та методичні настанови Всесоюзної наради етнографів (1961 р.), історико-етнографічний напрям дав змогу керуватись загальноприйнятими принципами відбору експонатів та побудови етнографічних експозицій: територіально-етнічний, архітектурно-функціональний та соціально-майновий. Практичне освоєння виділеної території розпочалося у 1963 році. Силами громадськості міста було розпочато закладку парку на честь 150-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка, було перевезено першу будівлю громадську споруду сільського сходу кінця ХІХ ст. гамазей. У 1965 р. було перевезено перше житло хату середняка пам ятку народного будівництва середини ХІХ ст. До кінця 60-х років було встановлено п
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks