Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta - PDF

Description
Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (06. oktobra oktobar 2014.) Podgorica,15.

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment & Humor

Publish on:

Views: 6 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (06. oktobra oktobar 2014.) Podgorica,15. oktobar godine Sektor za finansijske i bankarske operacije Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama 1 FX VIJESTI Prvog dana ovog izvještajnog perioda kurs EUR/USD je porastao, iako su iz euro zone pristigli negativni podaci. Naime, u ponedeljak je objavljeno da je u Njemačkoj industrijska proizvodnja u avgustu ostvarila najveći pad još od izbijanja finansijske krize u godini, a da je investiciono povjerenje u euro zoni palo treći uzastopni mjesec. Narednog dana kurs EUR/USD nije ostvario veću promjenu. Sredinom sedmice euro je porastao u odnosu na dolar, kako je zapisnik sa poslednje sjednice Fed-a pokazao da su zvaničnici ove centralne banke zabrinuti da globalno usporavanje i jačanje dolara predstavljaju rizik po ekonomske izglede SAD-a. Istog dana su pristigli negativni podaci o najvećoj ekonomiji euro zone. Prema saopštenju Federalnog statističkog saveza Njemačke, izvoz ove zemlje je u avgustu zabilježio najveći pad od januara godine. U četvrtak je kurs EUR/USD prvo rastao, da bi u poslepodnevnim satima ostvario pad. Viceguverner ECB-a je tog dana saopštio da veoma niska stopa inflacije predstavlja ozbiljan rizik i da ECB ulazi u novu fazu sa poslednjim monetarnim mjerama. Poslednjeg dana kurs EUR/USD je pao. Direktorica MMF-a je izjavila da ključni donosioci odluka na svijetskom nivou moraju da preduzmu ozbiljnije ekonomske reforme, posebno u euro zoni, ili će u suprotnom njihove ekonomije da ostvaruju skroman rast sa visokom nivoom javnog duga i visokom stopom nezaposlenosti. Početkom nedelje kurs EUR/GBP je pao kako je objavljeno da je industrijska proizvodnja u Njemačkoj u avgustu pala 4%. Narednog dana britanska valuta je ojačala u odnosu na euro u prvom dijelu dana, međutim, u drugom dijelu dana je objavljeno da se industrijska proizvodnja u Velikoj Britaniji usporila u avgustu na 0.1%, sa julskih 0.3%, što je uticalo da funta oslabi u odnosu na euro. Sredinom sedmice kurs EUR/GBP je porastao. U četvrtak kurs EUR/GBP na dnevnom nivou nije ostvario veću promjenu. Tog dana je održan redovan sastanak Banke Engleske, na kojem nije donijeta odluka da se promjeni kamatna stopa, i odlučeno je da se zadrži postojeći program kupovine obveznica. Poslednjeg dana kurs EUR/GBP je oslabio. Naime, u petak je objavljeno da se trgovinski deficit smanjio u Velikoj Britaniji u avgustu na nivo od 9.1 mlrd funti. Sektor za finansijske i bankarske operacije Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama 2 Prvog dana ovog izvještajnog perioda kurs EUR/JPY nije ostvario veću promjenu. Narednog dana japanska valuta je jačala u odnosu na euro, kako je MMF smanjio svoja predviđanja u pogledu globalnog ekonomskog rasta, kao i objave loših podataka o industrijskoj proizvodnji Njemačke. Sredinom sedmice japanska valuta je oslabila u odnosu na euro. Suficit tekućeg računa Japana je porastao u avgustu. Kurs EUR/JPY je pao u četvrtak. Guverner Banke Japana je saopštio da će ova centralna banka da nastavi sa kvantitativnim popuštanjem dok god je to potrebno. Poslednjeg dana kurs EUR/JPY je nastavio da slabi kako su neki indikatori pokazali da se ekonomski rast u euro regionu usporava, što je podstaklo tražnju za sigurnim sredstvima. $ Fr. Kurs na otvaranju tržišta u ponedeljak, godine KURSEVI VALUTA Kurs na zatvaranju tržišta u petak, godine % promjena Kurs EUR/USD Kurs EUR/GBP Kurs EUR/JPY Kurs EUR/CHF PREGLED REFERENTNIH KAMATNIH STOPA VODEĆIH CENTRALNIH BANAKA Zemlja Naziv Centralne banke Naziv referentne kamatne stope Visina referentne kamatne stope Naredno zasijedanje Euro zona European ECB main 0.05% Central Bank refinancing rate SAD Federal Federal Funds 0.25% Reserves Target Rate Japan Bank of Japan Overnight Call Rate 0-0.1% Velika Britanija Bank of England Official Bank Rate 0.5% Švajcarska Swiss National Libor Target Rate 0% Bank Kanada Bank of Canada Target Overnight 1% Rate Australija Reserve Bank of Cash Rate Target 2.5% Australia Novi Zeland Reserve Bank of New Zealand Official Cash Rate 3.50% Tokom ovog izvještajnog perioda održani su redovni sastanci centralnih banaka: Japana, Australije i Engleske. Ni jedna od ovih centralnih banaka nije donosila odluku da promjeni dosadašnju monetarnu politku. Sektor za finansijske i bankarske operacije Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama 3 EVROPSKO TRŽIŠTE DRŽAVNIH OBVEZNICA U ponedeljak nisu zabilježene veće promjene u kretanju cijena 10-godišnjih njemačkih obveznica. U utorak su cijene euro obveznica bile u padu zbog zabrinutosti investitora da ECB-a neće uspjeti da oživi ekonomiju euro regiona, što je smanjilo tražnju za ovim sredstvima. Narednog dana cijene njemačkih obveznica su porasle nakon što je održana aukcija 5-godišnjih obveznica u iznosu od oko 3.2 mlrd eura po rekordno niskom prinosu. Sličan trend su imale i cijene španskih državnih obveznica kako su kružile glasine da će ECB-a kupovati obveznice obezbijeđene aktivom i pokrivene obveznice izdate od strane Španije. Generalno gledano, prinosi na euro obveznice su pali od kako je ECB-a objavila početkom septembra da će banka kupovati obveznice koje su obezbijeđene aktivom (prosječni prinos na državne obveznice euro zone je 1. oktobra pao na 1.01% - indeks America Merrill Lynch). U nastavku nedelje troškovi pozajmljivanja širom euro zone su pali na rekordno niske nivoe zbog spekulacija da će slab globalni rast uticati da Fed zadrži kamatnu stopu blizu nule duže nego što su to dosadašnja predviđanja pokazivala. Na samom kraju nedelje cijene euro obveznica su, uslijed zabrinutosti da ekonomski rast u euro regionu usporava, porasle. Kretanje prinosa na 10-godišnje benčmark njemačke državne obveznice Kretanje cijena na 10-godišnje američke državne obveznice AMERIČKO TRŽIŠTE DRŽAVNIH OBVEZNICA Cijene 10-godišnjih američkih obveznica su tokom čitavog izvještajnog perioda rasle. Početkom nedelje cijene američkih obveznica su imale rastući trend kretanja kako je MMF smanjio svoja predviđanja u pogledu globalnog rasta, a i cijene akcija su oslabile, što je sveukupno podstaklo tražnju za sigurnim sredstvima. Na povećanu tražnju za sredstvima sa fiksnim prinosom uticala je i izjava predsjednika Fed-a Čikaga, da je stopa nezaposlenosti i dalje visoka i da bi rast vrijednosti dolara mogla negativno da utiče na izvoz zemlje. U nastavku nedelje prinosi su pali na najniži nivo u poslednjih 15-mjeseci kako je izvještaj pokazao da se ekonomija Njemačke nalazi na ivici recesije (izvoz u Njemačkoj je pao 5.8% u avgustu - najviše od godine). Prinosi na dugoročne američke obveznice su oslabili i kako su inflatorna očekivanja u SAD-u bila na najnižem nivou od septembra godine. Poslednjeg dana su cijene 10-godišnjih američkih obveznica porasle, uslijed spekulacija da je Fed zabrinut da bi usporavanje ekonomskog rasta na globalnom nivou moglo odložiti povećanje kamatne stope u ovoj zemlji. Sektor za finansijske i bankarske operacije Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama 4 Razlika u prinosu između njemačkih i američkih državnih obveznica ZLATO Tokom većeg dijela nedelje cijena zlata je rasla. Početkom nedelje cijena zlata je dobijala na vrijednosti uslijed slabljenja američke valute u odnosu na 10 vodećih valuta, kako su neujednačeni podaci sa američkog tržišta rada pokrenuli spekulacije kada će Fed zapravo povećati kamatnu stopu. Nakon toga tražnja za ovim plemenitim metalom je bila povećana pošto su kreatori monetarne politike Fed-a izjavili da bi usporavanje ekonomskog rasta na globalnom nivou moglo stvoriti potencijalni rizik i za SAD, a vladala je i zabrinutost kod investitora u pogledu toga da li je Fed blizu odluke koja se tiče povećanja kamatne stope. Na samom kraju nedelje cijena zlata je bila u blagom padu, najviše zbog jačanja dolara, što je smanjilo tražnju za plemenitim metalom. Cijena zlata na zatvaranju u dolarima za uncu Pon min Uto Sri Čet max Pet Datum % promjena Cijena USD/OZ NAFTA U ponedeljak je cijena sirove nafte porasla uslijed spekulacija da je prethodni pad bio pretjeran, pada dolara, kao i zbog stabilizovanja cijena na tržitu akcija. Narednog dana je cijena nafte pala u susret izvještaju za koji se očekivalo da će pokazati da su zalihe sirove nafte prethodne nedelje porasle u SAD-u. Istog dana je EIA (Energy Information Administration) u svom mesečnom izvještaju smanjila predviđanja u pogledu cijene ovog energenta uslijed rastućeg outputa i smanjene tražnje. U četvrtak je tražnja za naftom bila oslabljena pošto su potvrđena očekivanja u pogledu zaliha nafte, tj. iste su se povećale više od očekivanja u SAD-u (zalihe su se umjesto 2 miliona barela povećale 5 miliona barela). Sektor za finansijske i bankarske operacije Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama 5 Objavljeni podaci su podstakli spekulacije da li će rastuće zalihe biti dovoljne da odgovore tražnji koja je usporena. Na kraju nedelje cijena nafte se povukla sa 17-mjesečnog minimuma. Cijena nafte na zatvaranju u dolarima za barel Pon max Uto Sri Čet min Pet Datum % promjena Cijena USD/barrel Sektor za finansijske i bankarske operacije Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama 6 Kalendar ekonomskih indikatora za ovaj izvještajni period Datum Podatak Očekivana vrijednost Aktuelna vrijednost Ponedeljak 06. oktobar GE, avgust MoM% Utorak 07. oktobar UK, avgust MoM% (YoY%) Četvrtak 09. oktobar GE, avgust B=mlrd Petak 10. oktobar UK, avgust MoM% (YoY%) Fabričke narudžbe (Factory Orders) Pokazuje promjenu u broju narudžbi kod domaćih proizvođača. Podatak daje sliku o tražnji za njemačkim industrijskim proizvodima. Fabričke narudžbe su rani indikator ukupnog nivoa potrošnje u ekonomiji, koja utiče na ekonomski rast. Industrijska Proizvodnja (Industrial production) Mjeri proizvodni output sektora za energetiku, fabrika i rudnika. Na kratak rok ovaj indikator je veoma značajan jer pokazuje jačinu industrijske aktivnosti UK. Rastuća industrijska proizvodnja ukazuje na povećanje proizvodnje i ekonomsku ekspanziju, što je zdravo za sterling. Trgovinski bilans (Trade Balance) Predstavlja odnos između iznosa cijene roba koje se izvoze van države, i iznosa cijena za robu uvezenu na teritoriju te države. Tj. razlika između izvoza i uvoza. Ako iznos cijena izvezene robe prelazi iznos cijene uvezene robe, onda je trgovinski bilans aktivan (pozitivni saldo), ako uvoz premašuje izvoz onda on postaje pasivan (negativni saldo). Industrijska Proizvodnja (Industrial production) Mjeri proizvodni output sektora za energetiku, fabrika i rudnika. Na kratak rok ovaj indikator je veoma značajan jer pokazuje jačinu industrijske aktivnosti. Prethodna vrijednost -2.5% -5.7% 4.6% 0.0% (2.6%) 0.0% (2.5%) 0.5% (1.7%) 17.7B 14.1B 23.4B -0.3% (-1.0%) 0.0% (-0.3%) 0.2% (0.1%) Izvori podataka: Reuters Bloomberg Sektor za finansijske i bankarske operacije Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama 7
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks