Mida pank majandusest täna arvab? - PDF

Description
Mida pank majandusest täna arvab? Heiki Raadik Swedbank Ettevõtete panganduse juht Mis on täna aktuaalne? Venemaa- Ukraina konflikt on hakanud Eesti majandust oluliselt segama. Oodatav mõju SKP-le 1% aastas.

Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Religious & Philosophical

Publish on:

Views: 51 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Mida pank majandusest täna arvab? Heiki Raadik Swedbank Ettevõtete panganduse juht Mis on täna aktuaalne? Venemaa- Ukraina konflikt on hakanud Eesti majandust oluliselt segama. Oodatav mõju SKP-le 1% aastas. Otsene mõju piima- ja seafarmidele, kahanev vene turism, mured transiidiga aasta kriis mõjutab maailma seni. Euroala majanduskasv on oodatust aeglasem. Vajalike struktuursete reformide asemel on kasutatud rahapoliitilisi meetmeid. Pidev varade hinnatõus madalast inflatsioonist olenemata. Siiani tundus reaalne, et Eesti majanduskasv võiks järgmise 3-5 aasta jooksul ületada EL-i majanduskasvu 3% võrra. Aga nüüd? Välisnõudlus püsib madal. Ekspordi kasv on aastal ja tõenäoliselt ka aastal ebareaalne. Maailmamajanduskasv kiireneb - kuid varem oodatust aeglasemalt Maailmamajanduse kasv, % Maailmamajanduse kasv, % h 2015pr 2016pr USA 2,2 2,4 (2.3) 3,2 (2.9) 2,8 (2.6) Euroala -0,4 0,8 (0.7) 1,1 (1.3) 1,9 (1.9) Hiina 7,9 7,5 (7.4) 7,1 (7.0) 6,8 (6.6) Maailmamajanduskasv tuleb varem oodatust aeglasem, kuid eeldused kasvuks paranevad tasapisi Peamiseks mureks euroala majanduskasvu väljavaate halvenemine Madalad energiahinnad toetavad kasvu Suurendab nõudlust Parandab töötleva tööstuse konkurentsivõimet euroalal ja Hiinas, mis omakorda suurendab toodangut Rahapoliitika maailmas valdavalt ekspansiivne USA teeb ettevalmistusi rahapoliitika karmistamiseks selle aasta teisel poolel Põhipanus maailmamajanduskasvu tuleb Aasia riikidest Hiinast ja ndiast. Maailm (PPP) 3,3 3,4 (3.4) 3,7 (3.9) 3,8 (3.8) *Sulgudes olevad nr-d on 2014 augusti prognoos Allikas: Reuters Ecowin, Swedbank 3 Euroala a majanduskasv oodatust aeglasem Euroala kindlustundeindikaator Erasektor on tugevnenud samas, erasektori investeeringud nõrgad Tööpuudus kõrge, kuid liigub allapoole 2H 2014 euroala SKP kasv aeglustus- Saksamaa mõju suur Me ei usu püsivasse deflatsiooniohtu euroalal peamiselt mõjutab hinnalangust järsult alanenud kütusehind (+ toit ja side) EKP suuremahuline varaostuprogramm Euro nõrgeneb ntressimäärad püsivad madalal Allikas: Euroopa Komisjon 4 Toorainete hinnalangus langus maailmaturul - vähendab ettevõtete sisendikulusid Odavam naftahind suunab lisaks rohkem raha tarbimisse 2016 toorainetehinnad tõusevad Allikas: Reuters Ecowin, Swedbank 5 Venemaa majandust ootab sel ja järgmisel aastal ees majanduslangus Exchange rate, oil price, and FX reserves Jan-14 Apr-14 Jul-14 Oct-14 Jan-15 Brent, USD (1. jan 2014 = 100) USD/RUB, close (1.jan 2014 = 100) Central bank FX reserves, bn USD Source: Reuters Ecowin Kõrge inflatsioon ja rubla nõrgenemine Sisenõudlus langeb, koos sellega impordinõudlus Halbade laenude osakaal tõuseb, finantssektorit ootavad ees tõsised probleemid Kapitali väljavool jätkub S&P alandas Venemaa riigireitingu allapoole investeerimisjärku (BB+) negatiivse väljavaatega Kaubandusbilanss positiivne, millega saab finantseerida välisvõlga, kuid ei piisa investeeringute jaoks 6 Venemaa majanduskriis annab hoobi ka meie lähiriikide majandustele Majanduskasvu prognoos, % Pidurdab Läti ja Leedu eksporti ja investeeringuid Soome majanduslangus annab küll järele, kuid kasv sel aastal on küsitav Rootsi majanduskasv kiireneb Allikas: Reuters Ecowin, Swedbank 7 Jooksevkonto ja kapitalikonto on aasta 9 kuu jooksul olnud enam-vähem nullis V V V V V V V Jooksev- ja kapitali konto (miljonit eurot) Jooksevkonto Jooksev- ja kapitali konto 2012: jooksevkonto -310 meur (-1,8% SKP-st), kapitalikonto +606 meur (4,0% SKP-st). Kokku +296 meur (+2,2% SKP-st). 2013: jooksevkonto -184 meur (-1,0% SKP-st), kapitalikonto +504 meur (2,8% SKP-st). Kokku +320 meur (+1,8% SKP-st). 9 kuud 2014: jooksevkonto meur, kapitalikonto +143 meur. Kokku +33 meur (+0,2% SKP-st). allikas: Eesti Pank Kaupade eksport ja import Eksport ja import (miljonit eurot) Eksport mport Kaupade eksport peaaegu kahekordistus , kasv peatus aasta 11 kuu jooksul: kaupade eksport 11,2mld eurot (-2% YoY, kaupade import 12,6mld eurot (-2% YoY). Kaubanduse puudujääk 1,4mld eurot (sama suur kui aasta tagasi) Välisnõudlus püsib madal. Ekspordi kasv on nii tänavu kui tuleval aastal kaheldav. Tööstustoodangu mahud Tööstustoodang ,9% ,7% 11,5% 160 8,5% 8,7% 9,6% ,0% 6,4% ,1% ,0% ,5% 0% -4,8% -23,9% F 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% Tööstustoodangu mahud 11 kuu kokkuvõttes +1,8% YoY (novembris +4,9% YoY) Tulemused on isegi üle ootuste. Ootasime aastal nullkasvu. Tõenäoliselt näeme a PKC ja Fazeri taoliseid uudiseid igas kvartalis. Probleemid tööjõuga. SKP: 2014 a. nominaalkasv 4%, reaalkasv 2% ,2 10,0% 7,0 7,8 8,7 9,7 Nominaalne SKP (miljardit eurot) SKP astane reaalkasv (p.s.) 11,3 10,4% 13,5 16,2 16,5 7,9% -5,3% 14,1-14,7% 14,7 2,5% 16,4 8,3% 17,6 4,7% 18,7 19,5 1,6% 1,9% 20% 16% 12% 8% 4% 0% -4% -8% -12% -16% 2013: nominaalne SKP +6,2%, reaalkasv +1,6%. Väga suur erinevus nominaalse ja reaalse kasvu vahel. 9 kuud 2014: nominaalne SKP +3,8% YoY, reaalne SKP +1,5% YoY. 3. kvartalis üllatas tööstussektor suhteliselt tugevate numbritega. SKP nominaalkasv +3,5% YoY, reaalkasv +2,2% YoY H -20% Töötleva tööstuse nominaalkasv 3. kvartalis +7,6% YoY, reaalkasv +5,7% YoY. SKP komponentide lõikes -tööjõukulud kasvavad liiga kiiresti Nominaalne SKP sissetuleku meetodi järgi (miljonit eurot) Tööjõukulud +8,2% Ettevõtete kasumid +2,3% V V V V V V V V Hüvitised töötajatele Tegevuse ülejääk ja segatulu 9k 2014 Tööjõukulud +8,7% YoY Ettevõtete kasumid -9,0% YoY Tööjõukulude osa SKP-s 2007: 45,5% 2009: 50,6% 2011: 45,5% 2012: 45,6% 2013: 46,5% 9k 2014: 48,4% V V V V V V V V V V V V Nominaal- ja reaalpalk Tööjõupuuduse tõttu on palgakasv kiire EUR Keskmine brutokuupalk Reaalpalk TH kasv (parem skaala) Nominaal- ja reaalpalk; TH indeks; kv 2002 = 1 1, ,8 1,5 1, , , ,3 0 0, aastal oli keskmine brutopalk 880 EUR/kuu (+4,9% YoY) aastal oli keskmine brutopalk 949 EUR/kuu (+7,7% YoY) 2014a 9 kuu keskmine brutopalk 989 EUR/kuu (+5,7% YoY). Tööpuuduse määr jääb aastal alla 8% (9 kuu keskmine oli 7,7%), kuid tööturu vahepealne liigne tugevus viib aja jooksul ettevõtete finantsseisu nõrkuseni ja seeläbi taas kõrgema tööpuuduseni. allikas: Eesti Statistikaamet Tarbijate kindlustunne on paranenud, tööstusel mitte Tööstuse ja tarbijate kindlustundeindikaator (3 kuu libisev keskmine) Allikas: Euroopa Komisjon 14 Laenud ja hoiused Laenud ja hoiused BEUR, % % 16 15,0 14,9 160% % 8 101% 80% 4 40% % Detsembris 2014 oli laenude ja hoiuste suhe 101%. Alates aasta algusest on laenud kasvanud 4.3%, hoiused 9.0%. Pankade hinnangul on mõistlik laenude hoiuste suhe %. Tugevasti mõjutab EKP negatiivne intress. Kokkuvõte Sanktsioonid seoses Venemaaga mõjutavad kõige rohkem riike Soomest Poolani. Majanduskasvu väljavaated on halvenenud. Eesti majanduskasv püsib lähiajal 2% juures ehk EU +1..2%. Meie peamiste kaubanduspartnerite majanduskasv paraneb järgmisel aastal, kuid varem oodatust aeglasemalt. Siseturg buumib ja ei ole mingil moel vastavuses ekspordi arengutega. Hinnakasv kiireneb järgmisel aastal. Tööjõupuudus survestab palgakasvu. ntressimäärad püsivad madalal veel mõnda aega. Hea aeg teha investeeringuid tootlikkuse kasvatamiseks. 16 Peamised majandusnäitajad Peamised majandusnäitajad, Erinevus eelmise prognoosiga (november 2014) h 2015pr 2016pr SKP reaalkasv, % 1,6 1,9 2,0 2,7-0,1-0,6-0,3 SKP nominaalkasv, % 6,2 4,3 4,6 6,3 0,1-1,1 0,2 SKP, mld eurot (jooksevhindades) 18,74 19,54 20,44 21,72 0,0-0,2-0,2 Eratarbimine 3,8 4,1 4,2 3,6 0,5 0,4 0,2 Valitsemissektori tarbimine 2,8 1,1 1,0 1,0 0,6 0,0 0,0 nvesteeringud põhivarasse 2,5-0,6 0,6 3,5-3,0-2,4-1,0 Kaupade ja teenuste eksport 2,4 2,3 1,5 3,7 0,7-0,5-0,3 Kaupade ja teenuste import 3,3 1,6 2,1 4,2 0,6-0,3-0,9 TH kasv, % 2,8-0,1 0,3 2,6-0,1-1,0 0,6 Tööpuuduse määr, % 8,6 7,8 7,3 7,2 0,3 0,1 0,1 Netopalga reaalkasv, % 4,5 5,3 6,5 3,3 0,1 0,5-1,1 Jooksevkonto, % SKPst -1,1-0,6-0,9-1,3-0,1-0,4-0,8 Valitsemissektori eelarve tasakaal, % SKPst -0,5-0,4-0,4-0,2 0,1 0,0 0,0 Valitsemissektori võlatase, % SKPst 10, ,8 9,5 0,0 0,0 0,0 Allikad: Statistikaamet, Eesti Pank, Swedbank 17 Tänan kuulamast!
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks