Limba român la NTNU în anul universitar Bagiu, Lucian. Published in: Despre Sebastian, Sorescu, Dosoftei, Derrida i limba român - PDF

Description
Limba român la NTNU în anul universitar Bagiu, Lucian Published in: Despre Sebastian, Sorescu, Dosoftei, Derrida i limba român Published: Link to publication Citation for published

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 11 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Limba român la NTNU în anul universitar Bagiu, Lucian Published in: Despre Sebastian, Sorescu, Dosoftei, Derrida i limba român Published: Link to publication Citation for published version (APA): Bagiu, L. (2016). Limba român la NTNU în anul universitar In Despre Sebastian, Sorescu, Dosoftei, Derrida i limba român. (pp ). (Colecia OPERA OMNIA publicistic i eseu contemporan). Iai: Tipo Moldova. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. L UNDUNI VERS I TY PO Box L und Limba română la NTNU în anul universitar Lucian Vasile Bâgiu The Norwegian University of Science and Technology in Trondheim (NTNU) Abstract: The Romanian language lectureship in Trondheim was established on June, 5 th, As a novelty the optional course in Romanian language made its debut in January 2009, for the spring semester of NTNU. The course is intended for students from all specializations. It is divided into Romanian 1 and Romanian 2, each of them holding 7. 5 credits. The course is concluded with an oral examination and a short dictation as means of assessment during the semester and the final four hours of the written exam. In the first semester of the third academic year, there were yet other students of NTNU who studied Romanian language: Einar Nour Afiouni, Aksel Larsen Storsanden, Linn Silje Opdahl Thun, Chung Hon Kwan. They had their final written exams in Romanian 1 and Romanian 2 on December, 7 th, A new series of students started learning Romanian language in January, 2011: Ida Veiden Brakstad (MA in European History), Maria Førli, Nina Austad Merete (MA in Philosophy), Audun Hagen (a journalist of the regional newspaper Adresseavisen). They will have their final exams on May, 24 th, Key words: grammar errors, Norwegian students, Romanian language, written exam. 1. Activităţi extra-curriculare În data de 28 aprilie 2009 a avut loc prezentarea, în limba engleză, la cercul academic de lectură Bella litterarum din cadrul NTNU a romanului personal Bestiar. Salată orientală cu universitari închipuiţi, Cartea Românească, Aceasta a presupus traducerea unui fragment din capitolul III, Sare şi piper, precum şi a trei recenzii, semnate de Irina Filipache, Felix Nicolau şi Monica Grosu. Discuţiile ulterioare referitoare au făcut referire la postmodernism, literatură română, sistemul universitar românesc. Participanţilor, numeroşi membri ai Institutt for moderne fremmedspråk, le-au fost înmânate: Best Romanian Feature Film Debuts din partea ICR, o listă a tuturor celor 26 de volume de literatură română traduse în norvegiană precum şi o altă listă cu cele 14 DVDuri cu filme româneşti/documentare despre România disponibile la Biblioteca Dragvoll. În data de 2 noiembrie 2009 lectoratul de limba română din cadrul Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet (Norwegian University of Science and Technology in Trondheim) a prilejuit un eveniment cultural inedit în spaţiul academic norvegian. Lucian Bâgiu, lectorul detaşat de Institutul Limbii Române pentru al doilea an consecutiv la post a susţinut o prelegere în limba engleză ca parte a seriei de conferinţe a proiectului de cercetare ştiinţifică Translating Cultures al Institutt for modernefremmedspråk. Prelecţia cu titlul The Image of the Romanians in the Travelling Impressions of Middle Ages Scandinavians a inclus prezentarea traducerii în premieră în limba engleză a documentelor The Account of the Travel in Wallachia, by Paul Strassburg, Secret Counsellor of the King of Sweden and Messenger to the Sultan Murad the 4th, 1631 (manuscris în limba latină, tradus în limba română în 1867 de Timotei Cipariu) şi The Account of the Swedish Diplomatic Agent Iohann Mayer Concerning His Journey through Moldavia, May, 12th 31st, 1651 (manuscript în limba germană, tradus în limba română în 1973). Discuţii ulterioare au făcut referire la situaţia geopolitică a românilor în acel context, la alte contacte scandinavo-române de-a lungul istoriei, la dificultăţile lingvistice şi culturale ridicate de traducerea documentelor menţionate. Participanţilor la seminar le-au fost asigurate, ca suport informativ, hărţi ale principatelor române în configuraţia din jurul anului 1601, ale itinerarelor celor două călătorii ale scandinavilor (Braşov-Târgovişte-Bucureşti-Giurgiu în 1631, Cetatea Albă-Tighina- Iaşi-Cotnari-Botoşani-Dorohoi-Cernăuţi în 1651), reproduceri ale reprezentărilor domnitorilor români întâlniţi de către trimişii Regatului Suediei în momentul călătoriilor (Leon Tomşa la 1631, Vasile Lupu la1651)etc. Celor 9 membri ai Institutt for moderne fremmedspråk prezenţi în auditoriu (Suzanne Bordemann, Assistant Professor; George Chabert, Professor; Paul Michael Goring, Professor; Arne Halvorsen, Professor; Jeremy Hawthorn, Professor; Svanhild Naterstad, journalist; Ingvald Sivertsen, Associate Professor; Inger Hesjevoll, PhD Candidate, Chung Hon Kwan, student la limba română), leau fost oferite liste ale celor douăzeci şi cinci de filme româneşti sau documentare despre România cu subtitrare în engleză disponibile în cadrul Bibliotecii Dragvoll a universităţii precum şi ale celor şase volume de literatură română tradusă în norvegiană disponibile în cadrul librăriei Dragvoll. Manifestarea s-a înscris astfel în suita activităţilor extra-curriculare iniţiate şi organizate de lectoratul de limba română din Trondheim pentru a promova cultura şi civilizaţia românească în spaţiul academic scandinav. În data de mai 2010 s-a consemnat participarea la prima conferinţă internaţională a dascălilor români de limba română din Suedia şi Norvegia, în oraşul Eskilstuna din Regatul Suediei. A fost prezentată lucrarea ştiinţifică Erori de exprimare în examenul scris de limba română al studenţilor norvegieni din Trondheim. În anul universitar 2009/2010 lectoratul de limba română de la Trondheim a organizat nu mai puţin de douăzeci de proiecţii ale unor filme româneşti sau documentare despre România existente în fondul bibliotecii Dragvoll campus. Printre acestea s-au regăsit şase producţii cinematografice regizate de Nicolae Mărgineanu: Ştefan Luchian (1981), cu Ion Caramitru, Mircea Constantinescu, George Constantin, Maria Ploae; Pădureanca (1986), bazat pe nuvela omonimă de Ioan Slavici (1884); Flăcări pe comori (1987) bazat pe romanul Arhanghelii (1913) de Ion Agârbiceanu, cu Mircea Albulescu, Claudiu Bleont, Remus Mărgineanu, Valentin Uritescu; Un bulgăre de humă (1989), despre Ion Creangă şi Mihai Eminescu; Undeva în est (1991), bazat pe romanul Feţele tăcerii de Augustin Buzura (1973), cu Remus Mărgineanu, Valentin Voicilă, Maria Ploae, Marius Stănescu, Călin Nemeş; România muzicii tradiţionale (2006). De asemenea cinci filme regizate de Sergiu Nicolaescu: Dacii (1967), cu Amza Pellea, Mircea Albulescu; Mihai Viteazul (1970, partea I: Bătălia de la Călugăreni; partea a II-a: Unirea); Atunci i-am condamnat pe toţi la moarte (1972), cu Amza Pellea, Ion Besoiu, Gheorghe Dinică, Sergiu Nicolaescu; Nemuritorii (1974), cu Ion Besoiu, Ilarion Ciobanu, Jean Constantin, Gheorghe Dinică, Sergiu Nicolaescu, Amza Pellea, Colea Răutu, coloana sonoră Phoenix; Mircea (1989). Nu în ultimul rând, următoarele filme contemporane: Furia, de Radu Muntean (2002); Filantropica, de Nae Caranfil, 2002; Ryna, de Ruxandra Zenide, 2005; California dreamin` (Nesfârşit), de Cristian Nemescu, 2007; Restul e tăcere, de Nae Caranfil (2007); Amintiri din epoca de aur. Partea 1: Tovarăşi, frumoasă e viaţa! Partea 2: Dragoste în timpul liber, scenariu de Cristian Mungiu (2009) şi scurtmetrajele 5 succese mari pentru 5 filme mici: O zi bună de plajă (2008), de Bogdan Mustaţă; Lecţia de box (2007), de Alexandru Mavrodineanu; Alexandra (2006), de Radu Jude ; Acasă (2007), de Paul Negoescu ; Valuri (2007), de Adrian Sitaru. La data de 11 ianuarie 2011 s-a desfăşurat la sediul Ambasadei României la Oslo ceremonia de înmânare a Ordinului Naţional Meritul Cultural în grad de Comandor pentru prof. emerit Arne Halvorsen, cetăţean norvegian. Decoraţia a fost acordată prin Decret de Preşedintele României, E.S. domnul Traian Băsescu, pentru contribuţia excepţională avută la promovarea culturii şi limbii române, precum şi a imaginii României în Regatul Norvegiei. Domnul Arne Halvorsen este profesor universitar emerit, autor al unui dicţionar româno-norvegian şi iniţiatorul Catedrei de Limbă şi Literatură Română de la Universitatea din Trondheim. Cu prilejul ceremoniei, Cristian Istrate, ambasadorul României în Norvegia, a subliniat meritele deosebite ale profesorului Halvorsen, precum şi satisfacţia de a fi în măsură să înmâneze înalta distincţie naţională, ca răsplată pentru îndelungata sa activitate dedicată prezentării valorilor culturale româneşti în spaţiul norvegian. 2. Însuşirea limbii române Dintre studenţii care au absolvit examenele de limba română la Trondheim doi au continuat aventura lingvistică în spaţiul românesc : Sandra Maria Akseth Winther a fost bursier Erasmus în cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca pentru întreg anul universitar 2009/2010, iar Sture Magne Alne a urmat vreme de trei săptămâni cursuri de vară ale ICR despre limbă, cultură şi civilizaţie românească, desfăşurate în luna iulie 2010 în cadrul Universităţii Transilvania din Braşov. Ulterior a fost acceptat pentru a-şi desfăşura stagiul de practică în cadrul Ambasadei Norvegiei la Bucureşti, vreme de cinci luni, cu începere din 17 august În semestrul de toamnă al anului universitar 2010/2011 cursurile disciplinelor opţionale Română 1 şi Română 2 s-au desfăşurat, încă o dată, alături de cele ale disciplinelor similare care vizează studiul limbilor străine moderne la nivel elementar. În sesiunea din decembrie 2010 s-au înscris pentru a-şi susţine examenele finale scrise următorul număr de studenţi: Germană I 108, Franceză I 100, Spaniolă I 63, Italiană I 53, Japoneză I 33. Acestora li s-au alăturat Aksel Larsen Storsanden (lingvistică), Einar Nour Afiouni (informatică), Linn Silje Opdahl Thun (sociologie) pentru a susţine examenul la Română I şi Română II, plus Chung Hon Kwan (istorie) la Română II. În acest semestru a fost folosit în cadrul cursurilor, în premieră, volumul Puls. Manual de limba română pentru străini. Curs, scris de Daniela Kohn şi publicat de Polirom în anul Astfel structura conţinuturilor cursurilor de limba română audiate de studenţii NTNU a fost următoarea: - Unitatea 1. La prima vedere. Saluturi, nume, ţări, oraşe: saluturi, prezentări, ţări şi oraşe; Profesii şi naţionalităţi: profesii, naţionalităţi; Numerele şi vârsta: numerele, vârsta; Ortografie şi intonaţie. Româna utilă. Gramatică: verbul a fi, a avea ; substantivul masculin/feminin. - Unitatea 2. Cu ochii-n patru. Orientare, direcţii, locuri: orientare, direcţii, adrese; O ieşire în oraş: unde? când? cu ce? Româna utilă. Gramatică: verbul a merge, a face, a sta, a lua ; substantivul cu articol nehotărât/hotărât; adverbul. - Unitatea 3. Am treabă. Întâlnirea de afaceri: agenda, confirmarea, întâlnirea; În delegaţie: la hotel, la bancă. Româna utilă. Gramatică: verbul: grupele -a, -e, -i ; substantivul la singular cu articol hotărât/nehotărât; pluralul substantivelor; pronumele/adjectivul pronominal demonstrativ de apropiere; pronumele/adjectivul pronominal posesiv. - Unitatea 4. Invitaţie la masă. La cumpărături: la piaţă, la supermarket; Pauza de cafea; Vin musafirii: reţeta, punem masa; Româna utilă. Gramatică: verbul: indicativul prezent, imperativul; substantivul: pluralul; substantivul şi prepoziţia. - Unitatea 5. Casă nouă. Casa şi mobila: casa, culorile, mobila; Cum locuim: domicilii, anunţuri imobiliare; Româna utilă. Gramatică: adjectivul; pronumele/adjectivul pronominal demonstrativ de depărtare; verbul: indicativul prezent, conjunctivul prezent. - Unitatea 6. La drum. Pregătiri: la drum cu maşina, la drum cu trenul; În excursie: la munte, la mare; Româna utilă. Gramatică: verbul: conjunctivul, indicativul prezent, viitorul popular, condiţionalul-optativ. Studenţii NTNU au oferit următorul răspuns la subiectul de exprimare liberă al examenului de Română II, în data de 7 decembrie 2010, ora 15,00. 7. Alegeţi un subiect din cele de mai jos: Choose one of the topics supplied and write an or a letter: a) Scrie un sau o scrisoare unui student la lingvistică din România. Prezintă-i opinia ta despre limba română. Compar-o cu limba norvegiană. ( de cuvinte) b) Scrie un sau o scrisoare unui prieten \ unei prietene şi povesteşte-i ce ştii tu despre România, ce îţi place şi ce nu îţi place. ( de cuvinte) Kandidatnr Dragă prieten; Acum sunt în România! Este o ţară foarte interesantă. Mă place mâncarea. Legumele din România sunt mult mare şi naturale, pentru că sunt locale. În Norvegia, legumele sunt din ţările calde, pentru că este frig en Norvegia. Mă nu place criminalitatea în România. Şi nu mă place apa acolo. Dar România este o ţară frumoasă. Popoare în România sunt frumoase. Poate să mănânce mâncăruri din Germania. O zi am mâncat şniţel! Sper că tă place scrisorele. Kandidatnr Buna Popescu Ştiu ca tu nu ma cnoşt dar hai să îţi spun ce mie im place despre România. Mâncărea este foarte bun. Im place tot de la sarmale pâna la mici şi grătar. Piaţa e ceva care nu avem în Norvegia. Im place ca găseşti legume din toate feluri şi sunt şi proaspete. Ce nu im place este hoţii care da un nume rau la România. Gunoi este tot ceva care nu im place. E gunoi aproape peste tot. Nu înţeleg dece nu au mai mult grijă de ţara lor. Ne vedem (poate) Kandidat nr Dragă coleg/colegă! Nu te ştiu, dar noi avem dragostea din limba română toţi doi. Limba română este mai dificilă de limba norvegiană, pentru că are multe timpuri de verbele. Dacă ştii limba franceză, limba italiană sau limba spaniolă este mai facil a învăţa limba română. Pentru te învăţi limba norvegiană este bine a şti limba germană şi mai multe limbi din familie al limburi aceasta. Este bine a şti a citi şi a scrie, dar pentru mie este mai important a putea a vorbi. Când doresc să vorbesc limba română, şti gramaticul este foarte important pentru ca oamenii să nu mă înţeleg greşit! Noi avem mult lucrare a întreprinde dacă dorim să ştim tot! Noroc! Cu drag din Norvegia. Kandidat nr Bună ziua Popescu, ce faci? Eu sunt înapoi în Norvegia acum. Eu vreau să povesteşte-i despre ce îmi place şi ce nu îmi place. Îmi place mâncăruri români. Îmi place să merg la munte şi mare î România. Sunt foarte frumoasă! Dar nu îmi place anotimpul în România. La revedere! În semestrul de primăvară cursurile de limba română au fost audiate Audun Hagen, jurnalist al ziarului regional Adresseavisen, precum şi de alte trei studente ale NTNU: Ida Veiden Brakstad (master în istorie europeană), Nina Austad Merete (masterand în filozofie) şi Maria Førli. Ultimele două au susţinut şi examenele finale scrise în data de 24 mai În aceeaşi sesiune s-au înscris pentru a-şi susţine examenele finale la cursurile opţionale de limbi străine, nivelul începători, următorul număr de studenţi ai NTNU: Spaniolă II 47, Franceză II 41, Germană II 35, Italiană II 29, Japoneză II 18. Kandidat nr Bună ziua, Mihai! Mă numesc Nina, eu sunt o studentă din Norvegia. De obicei, eu studiez filozofie, dar şi învăţ limba română. E foarte interesantă! 25 milioane de oameni vorbesc româneşte, şi noi 4,8 milioane de oameni ştim limba norvegiană. Eu vreau să merg la România. Astfel, pot să aud mai multe româneşte. Dar la ora actuală, trebuie să studiez filozofie în NTNU. Îmi place foarte mult să învăţ limbi noi, şi limba română este o limbă foarte interesantă şi foarte frumoasă! Stăpâni o limbă străină e foarte interesant. Vreau să învăţ toate limbi străini, şi încep cu româneşte. Şi tu vorbeşti limba norvegiană? De ce? Mă bucur că putem a fi în corespondenţă! Cu respect, Nina Kandidat nr Dragă Heidi. România este situat în sud-est în Europa. Capitala este Bucureşti şi are cinci vecinii. Vecinii este Republica Moldova, Serbia, Ungaria, Ucraina şi Bulgaria. Eu studiez limba română, este dificil dar interesant. Eu place vara în România, este foarte frumos şi cald. Noi trebuie să mergem la România împreuna vară acestă. Noi putem să vizităm Bucureşti ţi Mamaia. Mamaia are aglomerat cu turism din Scandinavia. Eu prefer oraşul Bucureşti în iulie. Ne vedem poimâine. Multe salutări Cu drag, Linda Reproducem şi răspunsurile la unele dintre cerinţele unui alt subiect. 8. Răspundeţi: Answer: 8.3. Numiţi 5 legume. cartof, carotă, zuccini, ardei / cartofi, morcov, roşie, vânătă, ceapă / cartof, roşie, ardei, molură, varză / cartof / roșii, ardei, morcovi, dovlecei, papaia / ardei, roșii, castravete, cartofi și varză 8.5. Ce anotimp este azi, 07.12? Nu ştiu, dar o să fie primăvară! / Este iarnă. / Astăzi este anotimpul iarna. Anotimpul astăzi este iarna. /.. / Este iarnă / Iarna 8.6. Cum se numesc încăperile din locuinţa dumneavoastră? dormitor / dormitor, baie, bucătărie / Încăperile din locuinţa mea se numesc hol, bucătărie, baie, dormitor, birou, camera de zi, sufragerie / / Încăperile se numesc dormitor, duș/baie, cameră de lucru, cameră de zi și bucătărie / sufragerie, baie, dormitor, hol și bucătărie, camera de zi 8.7. Numiţi cinci oraşe din România: Timişoara, Bucureşti / Bucureşti, Timişoara, Cluj-Napoca, Deva, Dragaşani / Cluj-Napoca, Arad, Constanţa, Bucureşti, Gărâna, (Sebeş) / Bucureşti, Timişoara / Iași, Constanța, Brașov, Cluj-Napoca, Timișoara / București, Iași, Constansa, Timișoara și Gârâna 8.8. Numiţi cinci obiecte de mobilier. masă, fotoliu, birou, pat, sofa / pat, dulap, scaun, masă, birou / fotoliu, pat, garderob, scaun, masă / masă, pat / pat, masă, mașină de spălat, flașnetă, aruncător de flăcări, parmalâc, duș, divan / pat, aragaz, scaun, birou și dulap Numiţi cinci mâncăruri. supă, prăjitură, salată, şniţel, pâine / mămăligă, pui cu ostropel, mici, ardei umpluţi, sarmale / ardei umpluţi, mici, salată, supă de carne, ciorbă de legume / salată, iaurt, spaghete, pâine / pizză, floricele de porumb, pastramă, fleică, papanași / mămaligă, ciorba, mici, sarmale și supă Numiţi trei activităţi din timpul liber. A face sport, a merge cu bicicleta, a desena / fotografie, joc la computer, antrenez / fotbal, citi carte, asculta muzică / / a juca partidă de șah, a face ordine, a face astronomie, a face o expediție polară / dansez, cumpărături și merg o bere cu prieteni Numiţi cinci profesii. om de afaceri, profesor, inginer, doctor, fotbalist / chelner, judecător, avocat, proffesor / profesor, doctor, secretar, grădinar, c
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks