Korisnički vodič NPD HR - PDF

Description
NPD HR Autorsko pravo i trgovačke marke Autorsko pravo i trgovačke marke Autorsko pravo i trgovačke marke Nije dopušteno reproducirati, pohraniti u sustavu za ponovno korištenje ili prenositi u

Please download to get full document.

View again

of 96
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Study Guides, Notes, & Quizzes

Publish on:

Views: 26 | Pages: 96

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
NPD HR Autorsko pravo i trgovačke marke Autorsko pravo i trgovačke marke Autorsko pravo i trgovačke marke Nije dopušteno reproducirati, pohraniti u sustavu za ponovno korištenje ili prenositi u bilo kojem obliku ili bilo kojim putem, elektroničkim ili mehaničkim, fotokopirano, snimljeno ili na bilo koji drugi način nijedan dio ovog izdanja bez prethodnog pismenog dopuštenja korporacije Seiko Epson. Ne podrazumijeva se nikakva odgovornost za patent u pogledu upotrebe ovdje sadržanih informacija. Ne prihvaća se nikakva odgovornost za štete proizašle iz upotrebe ovdje sadržanih informacija. Ovdje sadržane informacije namijenjene su isključivo za upotrebu s proizvodom Epson. Epson nije odgovoran za upotrebu ovih informacija i primjenu na drugim proizvodima. Ni korporacija Seiko Epson, ni njezine pridružene tvrtke nisu odgovorne prema kupcu ovog proizvoda ili trećim stranama za štete, gubitke, troškove ili izdatke kupca ili treće strane kao posljedica nezgode, neispravne upotrebe ili zloupotrebe proizvoda ili izvođenja neovlaštenih promjena, popravaka ili izmjena na proizvodu, ili (što isključuje SAD) uslijed nepoštivanja uputa za upotrebu i održavanje koje navodi korporacija Seiko Epson. Korporacija Seiko Epson i njezine pridružene tvrtke nisu odgovorne za štete ili probleme nastale uslijed upotrebe bilo koje mogućnosti ili potrošačkog proizvoda koji nije označen kao originalan Epson proizvod ili odobreni Epson proizvod od strane korporacije Seiko Epson. Korporacija Seiko Epson nije odgovorna za bilo kakve štete nastale uslijed elektromagnetske interferencije koja se pojavljuje zbog upotrebe kabela koje korporacija Seiko Epson nije označila kao odobrene Epson proizvode. EPSON je registrirana trgovačka marka, a EPSON EXCEED YOUR VISION ili EXCEED YOUR VISION trgovačka je marka tvrtke Seiko Epson Corporation. Intel is a registered trademark of Intel Corporation. Microsoft, Windows, and Windows Vista are registered trademarks of Microsoft Corporation. Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour and TrueType are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple Chancery, Chicago, Geneva, Hoefler Text, Monaco and New York are trademarks or registered trademarks of Apple, Inc. AirPrint is a trademark of Apple Inc. Google Cloud Print is a registered trademark of Google Inc. Monotype is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. Albertus, Arial, Gillsans, Times New Roman and Joanna are trademarks of The Monotype Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. ITC Avant Garde, ITC Bookman, ITC Lubalin, ITC Mona Lisa Recut, ITC Symbol, ITC Zapf-Chancery, and ITC ZapfDingbats are trademarks of International Typeface Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. Clarendon, Helvetica, New Century Schoolbook, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times and Univers are registered trademarks of Heidelberger Druckmaschinen AG, which may be registered in certain jurisdictions, exclusively licensed through Linotype Library GmbH, a wholly owned subsidiary of Heidelberger Druckmaschinen AG. 2 Autorsko pravo i trgovačke marke Wingdings is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. Antique Olive is a registered trademark of Marcel Olive and may be registered in certain jurisdictions. Adobe SansMM, Adobe SerifMM, Carta, and Tekton are registered trademarks of Adobe Systems Incorporated. Marigold and Oxford are trademarks of AlphaOmega Typography. Coronet is a registered trademark of Ludlow Type Foundry. Eurostile is a trademark of Nebiolo. Bitstream is a registered trademark of Bitstream Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. Swiss is a trademark of Bitstream Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. PCL is the registered trademark of Hewlett-Packard Company. Adobe, Adobe Reader, PostScript3, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions. Getopt Copyright 1987, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ''AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. This code illustrates a sample implementation of the Arcfour algorithm Copyright April 29, 1997 Kalle Kaukonen. All Rights Reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that this copyright notice and disclaimer are retained. 3 Autorsko pravo i trgovačke marke THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY KALLE KAUKONEN AND CONTRIBUTORS ''AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL KALLE KAUKONEN OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. microsdhc Logo is a trademark of SD-3C, LLC. (Samo serija WF-5190) microsdhc je ugrađen u proizvod i ne može se ukloniti. Opća napomena: Svi ostali nazivi proizvoda iz priručnika koriste se samo za potrebe identifikacije i mogu biti trgovačke marke njihovih vlasnika. Epson se odriče bilo kakvih i svih prava na te marke Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Sadržaj ovog priručnika i specifikacije ovog proizvoda podliježu izmjenama bez prethodne obavijesti. 4 Sadržaj Sadržaj Autorsko pravo i trgovačke marke Autorsko pravo i trgovačke marke... 2 Uvod Gdje pronaći informacije... 8 Dostupne značajke... 8 Upozorenje, Važno i Napomena... 8 Verzije operativnog sustava... 9 Upotreba usluge Epson ConnectInternetska usluga Važne upute Sigurnosne upute Savjeti i upozorenja u vezi s proizvodom Postavljanje/korištenje proizvoda Uporaba proizvoda s bežičnom vezom Uporaba LCD zaslona Rukovanje spremnicima tinte Upoznajte se s proizvodom Dijelovi proizvoda Vodič za upravljačku ploču Ikone Rukovanje papirom i medijima Uvod za upotrebu, umetanje i pohranu medija Pohrana papira Odabir papira Postavke vrste papira na LCD zaslonu Postavke vrste papira s upravljačkog programa pisača Stavljanje papira u kasetu za papir Umetanje papira i omotnica u stražnji ulagač papira Ispis Ispisivanje s vašeg računala Upravljački program pisača i nadzornik stanja Osnovne radnje Osnovno ispisivanje Otkazivanje ispisa Ostale opcije Postavke pisača (samo za sustav Windows) Dvostrani ispis Prilagođavanje veličini stranice za ispisivanje Pages per sheet (Stranice po listu) ispis Anti-Copy Pattern (Uzorak protiv kopiranja) ispis (samo za Windows) Watermark (Vodeni žig) ispisivanje (samo za Windows) Header/Footer (Zaglavlje/podnožje) ispisivanje (samo za Windows) Ispis povjerljivih zadataka Postavke administratora za upravljački program pisača (samo za Windows) Korištenje PostScript upravljačkog programa pisača Korištenje upravljačkog programa pisača Epson Universal P Popis izbornika upravljačke ploče Postavke upravljanja sustavom Informacije o spremniku tinte i potrošnom materijalu Spremnici tinte Kutija za održavanje Zamjena spremnika tinte Sigurnosne upute za spremnik tinte, mjere opreza i specifikacije Sigurnosne upute Mjere opreza u vezi sa zamjenom spremnika tinte Specifikacije spremnika tinte Provjera stanja spremnika tinte Za Windows Za sustav Mac OS X Upotreba upravljačke ploče Privremeni ispis spremnikom crne tinte kada su spremnici tinte u boji potrošeni Za Windows Za sustav Mac OS X Sadržaj Čuvanje crne tinte kada je spremnik prazan (samo za Windows) Zamjena spremnika tinte Održavanje pisača i softvera Opcije instaliranja Kaseta za papir Provjera mlaznica glave pisača Upotreba uslužnog programa Nozzle Check (Provjera mlaznica) za sustav Windows Upotreba uslužnog programa Nozzle Check (Provjera mlaznica) za sustav Mac OS X Uporaba upravljačke ploče Čišćenje glave pisača Upotreba uslužnog programa Head Cleaning (Čišćenje glave) za Windows Upotreba uslužnog programa Head Cleaning (Čišćenje glave) za sustav Mac OS X Upotreba upravljačke ploče Poravnavanje glave pisača Uporaba uslužnog programa Print Head Alignment (Poravnanje glave pisača) za Windows Upotreba uslužnog programa Print Head Alignment (Poravnanje glave pisača) za Mac OS X Upotreba upravljačke ploče Odabir postavki mrežne usluge Dijeljenje pisača za ispisivanje Čišćenje proizvoda Čišćenje vanjskih dijelova proizvoda Čišćenje unutrašnjih dijelova proizvoda Zamjena kutije za održavanje Provjera stanja kutije za održavanje Mjere opreza pri rukovanju Zamjena kutije za održavanje Transport proizvoda Provjera i instaliranje softvera Provjera softvera instaliranog na računalu Instaliranje softvera Instaliranje PostScript upravljačkog programa pisača Zahtjevi sustava Instaliranje PostScript upravljačkog programa pisača sa sustavom Windows Instaliranje PostScript upravljačkog programa pisača na sustavu Mac OS X Korištenje upravljačkog programa pisača Epson Universal P6 Printer Driver (samo za Windows) Zahtjevi računalnog sustava Instaliranje upravljačkog programa pisača Deinstaliranje softvera Za Windows Za sustav Mac OS X Pokazatelji pogreške Poruke o pogrešci na upravljačkoj ploči Rješenja problema s ispisom Dijagnosticiranje problema Provjera statusa pisača Zaglavljivanja papira Uklanjanje zaglavljenog papira iz stražnje jedinice Uklanjanje zaglavljenog papira iz prednjeg poklopca i izlazne ladice Uklanjanje zaglavljenog papira iz kasete za papir Sprečavanje gužvanja papira Ponovni ispis nakon zaglavljivanja papira (samo za sustav Windows) Pomoć za kvalitetu ispisa Vodoravne pruge Okomite pruge ili krivo poravnanje Netočne ili nedostajuće boje Zamućen ili zaprljan ispis Razni problemi s ispisom Neispravni ili iskrivljeni znakovi Neispravne margine Ispis je blago ukošen Izvrnuta slika Ispis praznih stranica Ispisana strana je zamrljana ili izguljena Ispis je prespor Papir se neispravno uvlači Papir se ne uvlači Uvlači se više stranica Kaseta za papir 2 nije prikazana na upravljačkom programu pisača Papir je nepravilno umetnut Papir nije potpuno izbačen ili je naboran Pisač ne ispisuje Sve lampice su ugašene Svijetli upravljačka ploča ili lampice Sadržaj Uporaba PostScript upravljačkog programa pisača Pisač ne ispisuje Pisač ne ispisuje pravilno Razni problemi s ispisom Ispis traje predugo Drugi problemi Tihi ispis na običnom papiru Informacije o proizvodu Zahtjevi sustava Za Windows Za sustav Mac OS X Tehničke specifikacije Specifikacije pisača Specifikacija mrežnog sučelja Mehaničke Električne Okruženje Standardi i odobrenja Sučelje Opcija Informacije o fontu: Dostupni fontovi PCL5 način rada PCL6 način rada Uvod u skupove simbola Gdje pronaći pomoć Web-mjesto tehničke podrške Kontaktiranje Epson korisničke podrške Prije obraćanja Epsonu Pomoć za korisnike u Europi Pomoć za korisnike na Tajvanu Pomoć za korisnike u Australiji Kazalo 7 Uvod Uvod Gdje pronaći informacije Najnovija verzija sljedećih priručnika dostupna je na Epsonovoj web-lokaciji podrške. (Europa) (izvan Europe) Počnite ovdje (na papiru): Sadrži uvodne napomene o proizvodu i uslugama. Važni sigurnosni naputci (na papiru): Navodi upute za sigurnu uporabu ovog proizvoda. Ovaj priručnik možda neće biti priložen za sve modele i regije. Korisnički vodič (u PDF-u): Navodi detaljne upute za rad, sigurnost i rješavanje problema. Koristite ovaj priručnik ako proizvod upotrebljavate s računalom ili kada koristite njegove napredne funkcije. Mrežni vodič (u PDF-u): Navodi upute za mrežne postavke vašeg računala, pametni telefon ili proizvod te rješavanje problema. Vodič za administratore (u PDF-u): Administratoru sustava pruža informacije o sigurnom upravljanju i postavkama proizvoda. Dostupne značajke Provjerite što je dostupno za vaš proizvod. WF-5110 WF-5190 WF-5191 Ispis Ispis (PS3/PCL) - Ispis povjerljivih dokumenata - Upozorenje, Važno i Napomena Upozorenje, Važno i Napomena u ovom priručniku navedeni su u nastavku i imaju sljedeće značenje.! Upozorenje treba pozorno slijediti kako bi se izbjegle tjelesne ozljede. 8 Uvod c Važno treba poštivati kako bi se izbjegla oštećenja na opremi. Napomena sadrži korisne savjete i ograničenja u vezi s radom pisača. Verzije operativnog sustava U ovom se priručniku koriste sljedeće kratice. Windows 8 odnosi se na Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise. Windows 7 odnosi se na Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional i Windows 7 Ultimate. Windows Vista odnosi se na Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition i Windows Vista Ultimate Edition. Operativni sustav Windows XP odnosi se na Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition i Windows XP Professional. Windows Server 2012 odnosi se na sustav Windows Server 2012 Essentials Edition, Server 2012 standard Edition. Windows Server 2008 odnosi se na sustav Windows Server 2008 Standard Edition, Windows Server 2008 Enterprise Edition, Windows Server 2008 x64 Standard Edition i Windows Server 2008 x64 Enterprise Edition. Windows Server 2008 R2 odnosi se na sustav Windows Server 2008 R2 Standard Edition i Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition. Windows Server 2003 odnosi se na sustav Windows Server 2003 Standard Edition, Windows Server 2003 Enterprise Edition, Windows Server 2003 x64 Standard Edition, Windows Server 2003 x64 Enterprise Edition, Windows Server 2003 R2 Standard Edition, Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition i Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition. Mac OS X se odnosi na Mac OS X , 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x. 9 Uvod Upotreba usluge Epson ConnectInternetska usluga Korištenjem usluge Epson Connect i ostalih usluga tvrtke možete jednostavno izravno izvoditi ispise s pametnog telefona, tabletnog ili prijenosnog računala, u svakom trenutku i praktično s bilo kojeg mjesta na svijetu! Više pojedinosti o ispisu i drugim uslugama potražite na sljedećoj adresi URL. https://www.epsonconnect.com/ (web-lokacija portala usluge Epson Connect) (samo za Europu) Možete odabrati postavke mrežne usluge pomoću web-preglednika na vašem računalu, pametnog telefona, tablet računala ili prijenosnika koji je spojen na istu mrežu kao i proizvod. & Odabir postavki mrežne usluge na strani 74 10 Važne upute Važne upute Sigurnosne upute Pročitajte i slijedite ove upute kako biste osigurali sigurnu uporabu ovog proizvoda. Sačuvajte ovaj vodič za buduću uporabu. Svakako slijedite sva upozorenja i upute navedene na proizvodu. Upotrijebite isključivo kabel za napajanje isporučen uz proizvod i ne koristite ga s drugom opremom. Korištenje drugih kabela s ovim proizvodom i korištenje isporučenog kabela za napajanje s drugom opremom može uzrokovati požar ili električni udar. Svakako provjerite zadovoljava li vaš AC kabel za napajanje odgovarajuće lokalne sigurnosne standarde. Nemojte sami rastavljati, mijenjati ni pokušavati popraviti kabel za napajanje, pisač, ili dodatke, osim ako to nije izričito navedeno u vodičima proizvoda. U sljedećim situacijama isključite proizvod i servisiranje prepustite kvalificiranom servisnom osoblju: Kabel za napajanje je oštećen; u proizvod je prodrla voda; proizvod je pao na pod ili je oštećeno kućište; proizvod ne radi kako treba ili radi bitno drugačije. Ne podešavajte kontrole koje nisu obuhvaćene uputama za rad. Proizvod stavite u blizinu zidne utičnice iz koje možete lako izvući utikač. Proizvod ne stavljajte ni pohranjujte vani, u blizini izvora prljavštine, prašine, vode ili topline, ili na mjestima koja su izložena udarcima, vibracijama, visokoj temperaturi ili vlazi. Ni u kojem slučaju ne dopustite da se tekućina prolije po proizvodu i ne rukujte njime mokrim rukama. Proizvod držite najmanje 22 cm dalje od srčanih stimulatora. Radio valovi ovog proizvoda mogu nepovoljno djelovati na rad srčanih stimulatora. Ako je LCD zaslon oštećen, obratite se dobavljaču. Ako otopina tekućih kristala dođe u dodir s vašom kožom, temeljito je operite sapunom i vodom. Ako vam otopina tekućih kristala uđe u oči, smjesta ih isperite vodom. Ako i nakon ispiranja osjećate nelagodu ili imate problema s vidom, smjesta posjetite liječnika. U nastavku su navedene sigurnosne upute za spremnike tinte. & Zamjena spremnika tinte na strani 55 Savjeti i upozorenja u vezi s proizvodom Pročitajte i slijedite ove upute kako biste izbjegli oštećenje proizvoda ili ostale imovine. Sačuvajte ovaj vodič za buduću uporabu. Postavljanje/korištenje proizvoda Nemojte zatvarati ni pokrivati izlaze i otvore proizvoda. 11 Važne upute Koristite jedino vrstu napajanja navedenu na naljepnici proizvoda. Izbjegavajte upotrebu utičnica koje su na istom strujnom krugu kao fotokopirni uređaji ili sustavi za kontrolu zraka koji se redovito uključuju i isključuju. Izbjegavajte električne utičnice kojima upravljaju zidne sklopke ili automatski mjerači vremena. Računalo držite podalje od potencijalnih izvora elektromagnetskih smetnji, poput zvučnika ili baze bežičnog telefona. Kabeli za napajanje trebali bi biti položeni na način da se izbjegne habanje, rezovi, trošenje, savijanje ili kovrčanje. Ne stavljajte druge predmete na kabele za napajanje i ne polažite ih tako da se po njima hoda ili gazi. Posebno pazite da dijelovi kabela za napajanje na samom kraju i na ulazu u pretvarač budu ravni. Ako za proizvod koristite produžni kabel, provjerite da ukupna amperaža uređaja uključenih u produžni kabel ne prelazi dozvoljenu amperažu produžnog kabela. Pobrinite se i da ukupna amperaža svih uređaja uključenih u zidnu utičnicu ne prelazi dozvoljenu amperažu zidne utičnice. Ako proizvod namjeravate koristiti u Njemačkoj, instalacija zgrade mora biti zaštićena osiguračem od 10 ili 16 A kako bi se osigurala
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks