EK komunikujte s klientom bez bariér zabezpečte ochranu pracovníkov znížte riziko finančnej straty na minimum - PDF

Description
Koval Systems a.s. Krížna 950/ BELUŠA SLOVENSKO tel.: 042/ / fax: 042/ komunikujte s klientom bez bariér zabezpečte

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Home & Garden

Publish on:

Views: 18 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Koval Systems a.s. Krížna 950/ BELUŠA SLOVENSKO tel.: 042/ / fax: 042/ komunikujte s klientom bez bariér zabezpečte ochranu pracovníkov znížte riziko finančnej straty na minimum Knižničné regále série EK 7600 L sú určené na zariadenie verejných Trezorové a neverejných priestorov knižníc. Konštrukčne pokladne vychádzajú z osvedčených prvkov regálového systému pevných a posuvných regálov EK 7500, EK 7600 N. EK 1000 Otvorené peňažné pracoviská sú stále viac uprednostňované pred klasickými bezpečnostnými bariérami. Výrobky EK 1000 sú nevyhnutným technickým vybavením pre bezpečnú prácu s hotovosťou v nových podmienkach. Široké spektrum našich výrobkov umožňuje pokryť požiadavky banky a tak ochrániť nielen peňažnú hotovosť, ale aj samotných pracovníkov. trezorové pokladne s časovým zámkom EK 1000 trezorové pokladne s časovým zámkom Bezbariérové pracovisko Mini Bank Pošta partner Všetky tieto výrobky sú vybavené časovým zámkom, ktorý chráni hotovosť a dokumenty počas prevádzky tak, že neumožňuje priame, okamžité otvorenie pokladne. Otvorenie pokladne je možné až po uplynutí nastaveného časového intervalu. Taktýmto spôsobom sa minimalizuje riziko strát při prípadnej lúpeži. Výrobky série EK 1000 predstavujú v kombinácii s ďalšími zariadeniami automatizácie, ako sú recyklačné automatické pokladne alebo výdajové ATM, ucelený koncept zariadení pre prácu s hotovosťou v otvorených pracoviskách. Plnia funkciu bezpečného uloženia nadlimitnej a dotačnej hotovosti, úschovu mincí a cennín. Môžu byť doplnené a upravené o ďalšie špeciálne funkcie a podľa potreby integrované do bankového systému. Trezorové pokladne s časovým zámkom série EK 1000 sú určené do otvorených peňažných pracovísk s dennou bezpečnosťou. Výrobky sú rozdelené do niekoľkých hlavných skupín s charakteristickými predstaviteľmi : Príručné trezorové pokladne EK1000 UNISAFE Trezorové pokladne s časovým zámkom séria EK 1500 Špeciálne výrobky pre otvorené pokladničné pracoviská - Depozitné Boxy - Podpultové trezory vývoj trezorových pokladní s časovým zámkom EK 1000 príručné trezorové pokladne Príručné trezorové pokladne série EK1000 EK 1100/EK trezorová príručná pokladňa EK1200/EK trezorová pokladňa s časovým zámkom (kľúč) EK trezorová pokladňa s časovým zámkom (DALLAS) Príručné trezorové pokladne série EK 1000 sú dvojplášťovej konštrukcie zo zvarovaným vonkajším plášťom. Hrúbka oceľového plechu vonkajšieho plášťa je 3 mm (pri EK1450-4mm) a vnútorného 1,5 mm. Bankovky sú uložené, alebo padajú do vyberateľnej a uzamykateľnej vnútornej kazety. Príručné pokladne sú vybavené mechanickými (EK1100/1300), elektromechanickými (EK1450) a elektromechanicky blokovanými zámkami MAUER doplnenými elektronickým blokovaním vlastnej konštrukcie (EK1200/1400). V závislosti od použitej vnútornej kazety môže pokladňa plniť dotačnú alebo zbernú funkciu. Pri pokladni EK 1450 nepoužívame kazety, je doplnená o pevné vhody a vnútorné poličky na zber hotovosti. Príručné trezorové pokladne EK 1100 EK 1200 Trezorové pokladne s časovým zámkom Typ Vonkajšie rozmery Hmotnosť Napájanie Počet DALLAS (v x š x h) (kg) kľúčov Príručné trezorové pokladne EK x 150 x EK x 180 x Trezorové pokladne s časovým zámkom EK x 150 x ,5 ZN EK x 180 x ,5 ZN EK x 200 x ZN x Master 2 x User EK 1450 má naviac: zálohový akumulátor je súčasťou trezoru, čas zálohovania - cca 40 hod. identifikácia užívateľa a otváranie trezoru s pomocou DALLAS kľúčov (MASTER DALLAS otvorí trezor okamžite, USER DALLAS 1,2 otvorí trezor po uplynutí nastaveného času) STANDBY režim na používanie je potrebná aktivácia s pomocou Dallas kľúča, prechod do STANDBY automaticky po zotrvaní trezoru viac ako 3 min. v otvorenom stave prístup k hotovosti a iným ceninám je možný až po uplynutí nastaveného časového intervalu nastaviteľný časový mechanizmus blokuje odomknutie mechanického zámku v intervale od 15 sekúnd do 32 minút po stlačení aktivačného tlačítka. Po uplynutí nastaveného času otvoríme trezor pootočením klúča. nastavenie času môže zmeniť ibe oprávnená osoba po aktivácii časového mechanizmu, odomknutí a otvorení pokladne pokladňa je napájaná zo sieťového adaptéra ZN 12/1600 možnosť použitia zálohového napájacieho zdroja s núdzovým osvetlením pokladňu je možné pripojiť na centrálny elektronický zabezpečovací systém uzamykateľná a prenosná vnútorná kazeta automatické zablokovanie po opätovnom uzamknutí trezora výrazné značenie pracoviska používajúceho trezorové pokladne ZNZ 12/1600 Zálohový zdroj EK 1000 ZNZ slúži na zabezpečenie prevádzky príručných trezorových pokladní EK 1200/1400 pri výpadku elektrickej siete. EK 1000 ZNZ sa pripája medzi sieťový adaptér a pokladňu. Môže byť doplnený o príručnú lampu núdzového osvetlenia, ktorá môže byť používaná aj počas normálnej prevádzky. Zariadenie obsahuje automaticky dobíjaný bezúdržbový akumulátor a praktický kovový držiak na pripevnenie k stolu alebo na stenu. EK 1300 EK 1400 EK 1450 Kazety EK 1100D (275x100x225) EK 1300D (410x125x225) EK 1100Z (275x100x225) EK 1300Z (410x125x225) EK 1000 príručné trezorové pokladne UNISAFE UNISAFE UNISAFE plus UNISAFE plus UNISAFE UNISAFE MAGNUM UNISAFE MAGNUM plus UNISAFE MAGNUM plus UNISAFE MAGNUM Trezorové recyklačné pokladne série UNISAFE sú určené pre bankové, poštové, pokladničné a iné pracoviská pracujúce s hotovosťou. Spájajú v sebe súčasne funkciu príjmovú - pri nadbytku hotovosti a výdajovú - pri jej nedostatku v pokladni (manuálny recykler). Bankovky sú ukladané do špeciálnych plastových kaziet UNI-PK (kapacita cca 50 ks) a UNI MK (kapacita cca 80 ks) bankoviek. UNISAFE chráni hotovosť počas prevádzky tak, že výdaj kaziet s bankovkami cez výdajovú zásuvku je možný až po uplynutí časového intervalu. Dĺžka intervalu je stanovená riadiacou elektronikou trezoru a pokladník nemôže tento interval skrátiť. Pokladňa je vybavená kotviacimi otvormi slúžiacimi na jej ukotvenie (na pracovný stôl, stenu alebo podlahu). Dvere trezorovej pokladne sú osadené kvalitným bezpečnostným zámkom triedy A a slúžia na výber uložených kaziet s hotovosťou po ukončení pracovnej doby. Typ Vonkajšie rozmery (v x š x h) mm Hmotnosť (kg) Napájanie (VDC/mA) Typ a počet kaziet Rozmery kaziet (v x š x h) mm Unisafe 325 x 300 x ZN 12/1500 UNI PK - 20 ks 9 x 180 x 90 Unisafe Magnum 405 x 300 x ZN 12/1500 UNI MK ks 13 x 180 x 90 Unisafe plus 325 x 400 x ZN 12/1500 UNI PK - 20 ks 9 x 180 x 90 Unisafe Magnum plus 405 x 400 x ZN 12/1500 UNI MK ks 13 x 180 x 90 príjem kaziet s hotovosťou cez vhod v hornej časti trezoru výdaj kaziet cez zásuvku v spodnej časti trezoru vyprázdnenie trezoru cez centrálne dvere verzia trezorov PLUS má doplnkový depozitný priestor pre 20 ks kaziet časový interval 15 sekúnd po 3 minútach s odčítaním času vzostupne alebo zostupne (závisí od počtu stlačení aktivačného tlačidla) možnosť dodania zariadení s inými nastavenými časmi podľa potreby klienta elektrický zámok slúži na zapnutie a vypnutie trezoru a ochranu zariadenia pred neoprávneným používaním napájanie z adaptéru ZN 12/1500 ma (230 VAC/12 V DC) ukotvenie trezoru - 4 otvory v dne trezoru ø 8 mm možnosť použitia zálohového napájacieho zdroja ZNZ 12/1600 (čas zálohovania do 6 hodín) farba štandardne svetlošedá - RAL 7035 (na požiadanie podľa vzorkovnice RAL) možnosť dodania špeciálnej verzie trezoru s dverami na zadnej stene UNI PK UNI MK trezorové pokladne s časovým zámkom nezávisle pre každú zásuvku. Odstupňovanie časov je možné upraviť podľa potrieb klienta možnosť zadania až 16 užívateľov možnosť zadania dvoch 4-miestnych master kódov - pre použitie špeciálnych funkcií napr. vyprázdnenie pokladne 6-miestny generálny master kód pre prístup do servisného režimu programovania, pre zvýšenie bezpečnosti a ochrany pokladníka je možné použitie len súčasne s kódom užívateľa zvuková a optická signalizácia aktivácie časového zámku zobrazenie odpočítavaného času na display zobrazenie priebehu zadania PINu symbolom na display možnosť virtuálneho rozdelenia pokladne medzi dvoch užívateľov zo zachovaním všetkých prvkov bezpečnosti pre oboch užívateľov dvojstupňové uzamykanie zásuviek automatické zablokovanie zásuvky alebo sklzov po opätovnom uzavretí elektromechanicky ovládané otvorenie sklzov zvuková signalizácia otvorenej zásuvky po prekročení nastaviteľného času upozorní na potrebu jej uzatvorenia Time window pokladňa pracuje len v povolenom nastavenom čase podľa nastaveného harmonogramu v kalendári priloženými kotvami výrazné označenie pracoviska používajúceho trezorové pokladne Certifikáty výrobku: Certifikát Trezortest PRAHA - trieda Z3- podľa ČSN Certifikát Trezortest PRAHA trieda bezpečnosti 20 RU podľa EN kap.4 VBG Mníchov - UVV Kassen certifikát konformity a ergonómie pre pokladničné zariadenia Ovládanie a modularita výroba trezorových pokladní s konfiguráciou zásuviek podľa požiadaviek klienta s možným členením vertikálne (viac zásuviek a sklzov pod sebou), alebo horizontálne (zásuvky vedľa seba) a ich rôzne kombinácie dvojpolohová zásuvka pre vybrané modely prvá poloha (otvorenie čiastočné) umožňuje prístup k vhodom na špeciálnej kazete, druhá poloha (celkové otvorenie zásuvky) umožňuje výber kazety zo zásuvky nastavenie vzájomného blokovania otvorenia zásuviek otvorená môže byť len jedna po jej uzatvorení je možné otvoriť nasledujúcu (časy zásuviek plynú nezávisle) programovanie a činnosť pokladne zobrazovaná symbolmi na display komunikačné porty RS 232, 2x USB, LAN ovládanie pokladne z klávesnice, alebo z PC cez SW EK term alebo z PC po sieti SW konfigurácia pokladne na zásuvky pre užívateľov, plus špeciálna zberná zásuvka s dvojitou identifikáciou (užívateľ a inkasná služba) možnosť vytvorenia pokladňových systémov s vlastnosťami podľa zadania zákazníka SW príprava na prácu pokladne v súčinnosti s recyklačnými automatmi na príjem a výdaj bankoviek, alebo spoluprácu s bankovým software možnosť úpravy SW pokladne podľa priania zákazníka (funkcia vyprázdnenia) možnosť doplnenia pokladne o ďalšie zariadenia kartový dispenzer, RFID identifikácia obsahu zásuvky napr. kľúčov, zabudovaná UV lampa na kontrolu bankoviek, príprava pre bezpečnostný farbiaci balíček bohaté príslušenstvo pokladní CARD DALLAS KEYBOARD SCAN EK TERM, EK JOURNAL EK 1500 Trezorové pokladne série EK 1500 ponúkame vo viacerých modifikáciách. Compact TOP výrobok s inteligentnou univerzálnou riadiacou elektronikou a hardwérovou modularitou Compact W podobne ako Compact naviac zabudované špeciálne zariadenia Simple zjednodušená verzia zo zachovaním najjednoduchších funkcií a modularitou konštrukcie Charakteristickými vlastnosťami pre všetky verzie je pevný dvojplášťový skelet pokladne doplnený zásuvkami zo spoľahlivým systémom ich elektronického blokovania. Modulové riešenie umožňuje ponúknuť pokladňu podľa špecifických potrieb každého zákazníka. Riadiaca elektronika na báze mikroprocesora, umiestnená v špeciálnej uzamknutej zásuvke, robí spolu s univerzálnym programovým vybavením z pokladne moderné zariadenie vyhovujúce všetkým nárokom pri práci s hotovosťou. Bezpečnosť viacnásobná bezpečnosť prístupu - kľúč ( kombinácií) plus elektronická identifikácia užívateľa spôsob autorizácie užívateľa podľa výberu klienta Systém LOG IN LOG OUT - prihlásenie a autorizácia na začiatku práce s pokladňou a odhlásenie po jej ukončení s použitím PIN kódu pokladníka. Systém autorizácie pri každom otvorení zásuviek - pokladník sa identifikuje pri každom otvorení zásuvky s pomocou: zadania štvormiestneho PIN kódu, použitím DALLAS čipu, použitím RFID karty neautorizovaná osoba nemá možnosť otvoriť pokladňu prístup k hotovosti a iným ceninám až po uplynutí nastaveného časového intervalu, zásuvka sa otvorí automaticky po uplynutí nastaveného času čas oneskorenia otvorenia zásuviek nastaviteľný v intervale od 0 po 90 min. 4 Eye principe - možnosť nastavenia funkcie dvojitej identifikácie (princíp štyroch očí) na jednu zo zásuviek First open pokladňa pri prvom otvorení depozitnej zásuvky na začiatku pracovného dňa sa otvorí okamžite, pre každé ďalšie otvorenie platí nastavený čas možnosť pripojenia na centrálny elektronický zabezpečovací systém žurnál - je možné stiahnuť cez USB výstup s pomocou SW EK journal uchováva udalostí napájanie pokladne zo sieťového adaptéra ZN 12/1600 a štandardne vstavaným akumulátorom núdzového napájania pri výpadku siete možnosť ukotvenia pokladne do podlahy Mon Tue Wed Thu Fri 8 00 Sat Sun SMOKE/DYE MODUL PC LAN ALARM POWER základné modely vytvorte si vlastný časový Časové pokladne - COMPACT EK 1513 C - BS C - EK C - EK01 e ZÁKLADNÝ KORPUS Základné modely pokladní EK 1500 Jednotlivé modely typu Compact a Compact W sa líšia členením zásuviek v skelete s jednotnými rozmermi 680 x 470 x 590 mm pokladne. Modely Compact W sú členené aj vertikálne a doplnené o špeciálne zásuvky a príslušenstvo: a) Dvojitá zásuvka b) Card dispenzor c) RFiD indikácia obsahu Pokladne môžu byť vybavené 3-mi rôznymi sklzmi a ich kombináciami: d) triedený na 4 druhy bankoviek e) triedený na 2 druhy bankoviek f) netriedený Časové pokladne s vertikálnym delením - COMPACT W EK 1501 C - WN00 EK 1502 C - WN00 EK 1503 C - WN C - EK C - LB C - EK C - PR C - EK00 - N 1557 C - ZB05 a d b EK 1504 C - WN05 EK 1505 C - WN00 EK 1508 C - WN C - ZB C - ZB C - PR00 e f EK 1508 C - SB00 EK 1509 C - UA01 EK 1509 C - UA C - OB C - EK C - KB00 MODEL zákaznícke modely Modely pokladní SIMPLE, SLAVE Jednozásuvkové trezory Znížené modely trezorových pokladní typu EK 1500 Compact Trezorové pokladne EK 1500 S (1500 C) typu SIMPLE vychádzajú po mechanickej stránke z osvedčenej konštrukcie pokladní Compact, zo zachovaním vonkajších rozmerov. Pokladne sú vybavené riadiacou elektronikou na báze mikroprocesora. Otváranie zásuviek je riešené pomocou tlačidiel, ktoré zodpovedajú jednotlivým zásuvkám. Čas oneskorenia otvorenia zásuvky je možné nastaviť prepínačmi pre každú zásuvku oddelene po diskrétnych hodnotách podľa tabuľky. EK 1511-C-EK 00 EK 1511-C-EK 04 EK 1511-C-EK 05 EK 1511-C-EK 06 Dvojzásuvkové a trezory s vertikálnym delením Základnú ponuku trezorových pokladní vhodne dopĺňajú pokladne so zníženou výškou skeletu. Znížené pokladne sú vhodné do menších pracovísk a na zástavbu do interiéru. Funkčnosť pokladní je zachovaná. Výrobky sú členené podľa počtu zásuviek v skelete na jednozásuvkové (séria EK 1511), dvojzásuvkové (séria EK1512) a trojzásuvkové (séria EK1513). Stav otvorenia a časovania indikuje LED dióda umiestnená pod tlačidlami. V prípade otváravého sklzu je jeho otvorenie tiež aktivované tlačidlom. Bezpečnosť pokladne zvyšuje použitie kvalitného zámku - spínača na zapnutie pokladne ( kombinácií), alebo v prípade potreby zámok triedy A. EK 1512-C-LX00 EK 1511-C-EU01 EK 1512-C-LX 04 Výnimkou je trezor EK 1507, ktorý má tri zásuvky v dvoch úrovniach, v spodnej úrovni sú dve zásuvky vedľa seba. Všetky zásuvky môžu mať čelá so štrbinami na vhod bankoviek alebo samostatne otváraným sklzom podobne ako pri štandardných modeloch. Verzia EK 1500 C SIMPLE využíva na otváranie zásuviek tlačidlá klávesnice podobne ako pri type Compact. EK 1512-C-EK 00 EK 1507-C-WN 01 EK 1507-C-WN 00 EK 1513-C-PB00 Trezorové pokladne EK 15xx SLAVE sú vybavené LAN kartou. Tieto pokladne sú ovládané výlučne po sieti z PC na pokladničnom pracovisku. EK 1513-C-PM 00 Trojzásuvkové trezory EK 1513-C-LX00 EK 1507-C-LX04 EK 1513-C-LX05 Typ Rozmery (v x š x h) mm Hmotnosť (kg) Jednozásuvkové trezory EK x 470 x Dvojzásuvkové trezory EK x 470 x Dvojzásuvkové trezory s vertikálnym delením EK x 470 x Trojzásuvkové trezory EK x 470 x Časové pokladne s jednoduchou elektronikou- SIMPLE Trezorové pokladne SLAVE PC EK 1550 S EU06 EK 1550 S EU05 EK 1552 S RO02 EK 1552 S RO03 EK 1552 S RO01 EK 1552 C EK00 EK 1552 C EK07 EK 1552 S EK03 EK 1558 SLAVE EK 1560 SLAVE zákaznícke modely Farebné vyhotovenie trezorov Štandardné farebné vyhotovenie trezorových pokladní je svetlošedá - RAL 7035 v kombinácii s plastom RAL Podľa požiadaviek klientov je možné dodať pokladne v špeciálnych farbách v súlade s design manuálom klienta. RAL 3000/9005 RAL 5008/1033 Zúžený typ trezorov je vhodný pre miesta s nedostatkom priestoru. Všetky vlastnosti štandardných typov sú zachované vrátane použitia plastovej výbavy, kazety sú špeciálne užšie. TS 1500 D TS 1500 C EK 1555 C SB Zvýšený typ trezorov Zvýšené pokladne sú určené na použitie pre prácu pokladníkov v stoji. Výška týchto poklaní je ergonomicky prispôsobená takýmto pracoviskám. Zásuvkové trezorové pokladne Trezorové zásuvky s časovým oneskorením typu: TS 1500 C ovládanie kartou alebo TS 1500 D ovládanie Dallas čipom. RAL 9006/9007 RAL 9006/6018 Zúžený typ trezorov Zvýšený typ trezorov EK 1552 C SB01 EK 1552 C SB02 Typ Rozmery (v x š x h) mm Hmotnosť (kg) Zúžený typ trezorov EK 1552 C SB 718 x 430 x Zvýšený typ trezorov EK 1559 C ZB 1100 x 470 x EK 1559 C PR 1050 x 470 x Zásuvkové trezorové pokladne TS 1500 C, D 205 x 380 x EK 1559-C-ZB EK 1559-C-PR príslušenstvo pre trezorové pokladne ZK S - zberné kazety s triedením M - misky pre kancelárske potreby ZK01 S1 ZK02 S1 M1 M2 B - bankovníky ZKEU S3 ZK04 S2 - odnímateľný kryt B 201 B 401 ZK U - zberné kazety netriedené Kovové kazety pre trezorové pokladne EK 1500 sú vyrobené z plechu hrúbky 1 mm. Kryt kazety je upevnený na pántoch alebo je riešený ako odnímateľný. Kazety sú vybavené praktickou plastovou rúčkou a zámkom na jej uzamknutie. Pre špeciálne použitie je možné vyrobiť kazety podľa potrieb klienta. ZK01 U1 ZK A - zberné kazety polovičné ZK02 U1 B 402 B 010 Plastové príslušenstvo pre trezorové pokladne s časovým zámkom vychádza zo sortimentu výrobkov série EK Je predstavené plastovými miskami, bankovníkmi a kartotékami. Mincovníky pre meny krajín: PL, H, CZ, HR, EU, RUS, GEO, BiH,... Dvojposchodová kazeta (ZK WN C3 1) je vybavená uzamykateľnými vhodovými štrbinami a antifishingovými klapkami brániacimi spätnému vyberaniu bankoviek. ZKZB A2 ZKEU A3 B 301 B 310 Typ Rozmery (š x h x v) mm Hmotnosť (kg) ZK01 S1 365 x 305 x 90 3,0 ZK02 S1 365 x 305 x 160 4,0 ZKEU S3 365 x 420 x 160 3,9 ZK04 S2 365 x 305 x 85 2,9 DK - dotačné kazety Typ Rozmery (š x h x v) mm Hmotnosť (kg) M1 35 x 410 x 100 0,1 M2 35 x 410 x 100 0,1 B x 430 x 260 1,2 B x 430 x 260 1,2 ZK01 U1 365 x 305 x 90 1,9 ZK02 U1 365 x 305 x 160 2,3 ZKZB A2 150 x 425 x 375 3,5 ZKEU A3 180 x 415 x 150 2,35 DK01 U1 365 x 110 x 90 1,4 DK02 U1 365 x 110 x 160 1,8 ZKWN C (305) x 345 x ,0 DK01 U1 ZK C - kazeta dvojitá s vhodmi DK02 U1 B 315 B 315 A B 402/X 135 x 430 x 260 1,15 B x 430 x 260 1,0 X - kód meny pre mincovník B x 425 x 260 1,1 B x 425 x 260 0,85 B x 435 x 70 1,11 B 315 A/X 365 x 435 x 70 2,3 X - kód meny pre mincovník ZKWN C3 1 B polzásuvka B PIN obálky B x 155 x 70 0,7 B x 260 x 70 1,2 špeciál
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks