ДОЛАРИЗАЦІЯ ТА ЧОРНИЙ РИНОК ВАЛЮТИ В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ, ОБСЯГИ, НАСЛІДКИ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ ТА ПОЛІТИКИ - PDF

Description
ДОЛАРИЗАЦІЯ ТА ЧОРНИЙ РИНОК ВАЛЮТИ В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ, ОБСЯГИ, НАСЛІДКИ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ ТА ПОЛІТИКИ Підготував: Олександр Жолудь, старший економіст ЦЕС Ірина Піонтківська, старший економіст ЦЕС Дата: 13

Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

General

Publish on:

Views: 31 | Pages: 19

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ДОЛАРИЗАЦІЯ ТА ЧОРНИЙ РИНОК ВАЛЮТИ В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ, ОБСЯГИ, НАСЛІДКИ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ ТА ПОЛІТИКИ Підготував: Олександр Жолудь, старший економіст ЦЕС Ірина Піонтківська, старший економіст ЦЕС Дата: 13 вересня 2016 р. Зміст 1 Головне Мета Ситуація в Україні Причини виникнення доларизації та чорного ринку валюти Попит і пропозиція іноземної валюти на неформальному ринку Вплив чорного ринку на офіційну економіку, грошово-кредитну та фіскальну політику Формування валютних курсів різниця між офіційним та неофіційним ринком 7 4 Математичне моделювання показників ринку готівкової іноземної валюти Методи, які традиційно використовують для оцінки обсягів іноземної валюти в країні: Оцінка доларизації активів та запасів готівкової валюти поза банками Оцінка витіснення готівкової гривні іноземною валютою Оцінка оборотів ринку готівкової іноземної валюти 14 5 Рекомендації Додаток 1 Результати емпіричної оцінки попиту на готівкову гривню Додаток 2 Результати кількісної оцінки попиту на готівкову валюту з боку населення НАСЛІДКИ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ ТА ПОЛІТИКИ (13 вересня 2016 р.) 2 1 Головне Українська економіка значною мірою доларизована, тому регулятору складніше проводити монетарну політику, а економіці не вистачає коштів для інвестування. У роках через фінансову кризу попит на валюту значно збільшився, проте, через розвиток чорного ринку, валютні операції перетворилися на «сліпу зону» для офіційної статистики. Ми вважаємо, що потенційний виграш від скорочення неофіційного ринку матимуть усі основні гравці, а саме: уряд, Національний банк, комерційні банки, легально працюючі підприємства та домогосподарства. Тому варто докладати зусиль для його скорочення. Згідно з офіційними даними НБУ, у 2013 році ще до введення військового збору та збору в Пенсійний фонд, а також до запровадження обмежень на купівлю готівкової валюти населення купувало у банків у середньому млн дол. на місяць, а вже у 2015 році лише 57 млн дол., або 3,6% від рівня 2013 року. Офіційно обсяг купівлі валюти за два роки скоротився майже у 30 разів навряд чи це може відповідати дійсності на фоні фінансової кризи і традиційної для девальваційних очікувань поведінки скуповування доларів та одночасного кількаразового зростання кількості обмінних пунктів. Ми оцінили кількома методами розмір чорного ринку і виявили, що обсяг готівкової валюти, що використовується як засіб обміну (тобто конкурує з готівковою гривнею як засіб платежу), зріс у рр. на 3,7-7,3 млрд дол. Якщо докризові оцінки готівкової доларизації показували обсяг готівкової валюти «на руках» від 20 до 60 млрд дол (дуже широкий діапазон через те, що різні методики дають різні результати), то можна говорити про імовірну середню оцінку приросту на приблизно одну п яту щодо докризового рівня. Якщо наші оцінки коректні, це означає, що самий лише приріст обсягів готівкової валюти на руках відповідає від 1/3 до 2/3 усієї гривневої готівки станом на кінець 2015 року. Реалістичний місячний оборот готівкового ринку обміну валюти, за нашими оцінками, становить близько 1 млрд дол. на місяць, або понад 1% ВВП 2015 року за офіційним курсом. Це менше, ніж до кризи (наприклад, у він становив 2,1 млрд дол на місяць), проте далеко перевищує офіційну статистику. Важливо розуміти, що боротися треба не з наслідками, а з першопричинами тим, що призвело до поточної ситуації. Методами такої боротьби можуть стати: 1) Максимальне спрощення офіційних валютно-обмінних операцій, включно із скасуванням фіскальних зборів з таких операцій; 2) Продовження переорієнтування основної мети політики Нацбанку з обмінного курсу на інші показники, передусім на інфляцію 1 ; 3) Зменшення привабливості іноземної валюти як засобу заощадження шляхом створення привабливих альтернатив, зокрема різноманітних фінансових інструментів, та скасування обмежень на зняття депозитів. 1 У 2016 році НБУ, згідно з його заявами, переслідує дві цілі інфляцію та розмір золотовалютних резервів. Див. та НАСЛІДКИ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ ТА ПОЛІТИКИ (13 вересня 2016 р.) 3 2 Мета Метою цієї роботи є заповнити прогалини статистики, виявити основні характеристики тіньового валютообміну, висунути реалістичні гіпотези щодо причин виникнення неофіційного ринку валюти, його взаємозв язків з офіційною та неофіційною економікою, і сформувати за результатами дослідження основні рекомендації для покращення ситуації. 3 Ситуація в Україні В Україні доларизація є передусім результатом недовіри до національної грошової одиниці, що імовірно пов язано з гіперінфляцією у першій половині 1990-х років (інфляція понад 10000% у 1993) та переважно високою інфляцією у наступні роки. Це призводило до того, що у середньостроковій перспективі, відповідно до теорії паритету відносної купівельної спроможності, переважно відбувалося знецінення національної валюти до іноземних. Політика де-факто фіксованого курсу протягом 2000-х років, коли замість дозволити зміцнення гривні центральний банк нарощував валютні резерви і допускав прискорення інфляції, також призвела до того, що більшість економічних агентів вважає ймовірність посилення гривні щодо долара США (чи євро) набагато меншою, аніж її знецінення. У роках через масштабну кризу відбувся сплеск інфляції та ослаблення гривні до більшості світових валют, тож попит на готівкову валюту мав би значно збільшитися, проте валютні операції перетворилися на «сліпу зону» для офіційної статистики через розвиток чорного ринку після введення суворих офіційних обмежень на торгівлю іноземною валютою. 2 Згідно з офіційними даними НБУ, у 2013 році населення щомісяця купувало у банків в середньому млн дол., у 2014, коли були запроваджені перші валютні обмеження, цей обсяг знизився до 669 млн дол., а у 2015 році, коли обмеження стали ще жорсткішими, він становив лише 57 млн дол., або 3,6% від рівня 2013 року. Офіційно обсяг купівлі валюти за два роки скоротився майже у 30 разів. Малоймовірно, що таке скорочення попиту на валюту могло відповідати дійсності на фоні фінансової кризи, девальвації та кількаразового зростання кількості обмінних пунктів. Так, небанківські фінансові установи (НФУ) основні гравці на легальному ринку валютно-обмінних операцій, які мають генеральні ліцензії на здійснення валютно-обмінних операцій, збільшили кількість своїх відділень лише у 2015 році на 70% до одиниць. 3 Такий значний ріст мав би викликати подив, бо офіційний обсяг (купівля + продаж) операцій у доларовому вимірі за той самий рік скоротився на 79% з 13,6 млрд дол. до 2,9 млрд дол. Це може бути викликане, зокрема, тим, що принаймні деякі обмінники проводять операції, про які не звітують, а конкуренція з боку банківського сектору суттєво послабилася через те, що банки перебувають під більш суворим контролем і змушені дотримуватися введених НБУ валютних обмежень. 2 Див. Записку ЦЕС «Зняття валютних обмежень та лібералізація руху капіталу» &showTitle=true НАСЛІДКИ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ ТА ПОЛІТИКИ (13 вересня 2016 р.) 4 Про розширення неформального сегменту валютного ринку також свідчить зростання запасів готівкової валюти поза банками. Вони зростали навіть на фоні зменшення до 15,3 млрд дол. чистого ввезення готівкової валюти банківськими установами у період рр. (у рр. ввозилося 17,2 млрд дол.). Кумулятивні обсяги валютної готівки, що видавалася через каси банків, у період з рр. (Рис. 1) майже вдвічі перевищували обсяги купівлі готівкової валюти населенням. Формально розрахунки у валюті в Україні заборонені, видача валютних кредитів домогосподарствам заборонена (з 2009 року), а корпоративним клієнтам навряд чи видавалися значні обсяги кредитів готівкою. Обсяги приватних переказів з-за кордону за період з рр. становили 52 млрд дол. США, значна частина яких була отримана реципієнтами у іноземній готівці в касах банків. Оскільки прямі розрахунки у іноземній валюті заборонені, реципієнти переказів з-за кордону мали би продавати валюту на офіційному ринку для проведення розрахунків, що сприяло би росту обсягів продажу валюти. Проте офіційна статистика свідчить про значне падіння як обсягів купівлі валюти населенням, так і її продажу у рр. після введення жорстких обмежень. Рисунок 1. Нетто-видача іноземної валюти через каси банків, нетто-продаж валюти населенню та нетто-вивезення готівкової валюти за кордон (кумулятивно з 2005 року), млн дол., рр Кумулятивна видача валюти через каси банків Кумулятивна нетто-купівля валюти населенням Кумулятивне вивезення готівкової валюти за кордон І кв ІІІ кв І кв ІІІ кв І кв ІІІ кв І кв ІІІ кв І кв ІІІ кв І кв ІІІ кв І кв ІІІ кв І кв ІІІ кв І кв ІІІ кв І кв ІІІ кв І кв ІІІ кв Джерело: НБУ 3.1 Причини виникнення доларизації та чорного ринку валюти Адміністративні обмеження офіційного ринку обміну Введення податків чи зборів з валютно-обмінних операцій, що робить легальний обмін менш конкурентоспроможним Висока інфляція та її волатильність Девальваційні очікування та недовіра до національної грошової одиниці як засобу збереження вартості Доларизація боргових зобов язань Наявність неформального сектору економіки, що формує пропозицію на чорному ринку Слабкий рівень інституційної спроможності державних органів і, відповідно, низька премія за ризик у складі спреду між курсом на чорному та офіційному ринках Недовіра до банківської системи переведення розрахунків та заощаджень у готівкову форму НАСЛІДКИ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ ТА ПОЛІТИКИ (13 вересня 2016 р.) 5 3.2 Попит і пропозиція іноземної валюти на неформальному ринку В Україні економічні агенти використовують іноземну валюту з двома цілями: - Як засіб платежу (currency substitution) - Як засіб заощадження (asset substitution) Попит на валюту як засіб платежу на неформальному ринку, на нашу думку, формують: - Неофіційні імпортери, які не можуть проводити банківські платежі, передусім малі фірми, що займаються імпортом одягу/взуття/електроніки і прямим продажем або використанням у роботі (напр., запчастини) - Населення та, рідше, бізнес, що має борги у валюті й не бажає втрачати на менш вигідному обмінному курсі в банку або не може легально придбати валюту - Бізнес, що оплачує послуги іноземців або громадян, що надають перевагу іноземній валюті, передусім неформальні експортери (див. нижче) - Легальні фірми-імпортери, що мають проблеми з вчасним отриманням валюти для розрахунків за своїми контрактами - Окремі ринки, передусім житлової нерухомості та вживаних авто, часто використовують долар як одиницю вартості та засіб платежу Пропозицію валюти як засобу платежу на неформальному ринку, на нашу думку, формують: - Офіційні експортери, які вивезли продукцію за заниженою ціною і нагромадили певний обсяг валюти на рахунках за кордоном. Ми не вважаємо це джерело значним, бо потреби експортера у гривні мають покриватись через обов язковий продаж частки валютної виручки (зараз 65%, під час дослідження 75%). - Сірі експортери, наприклад, таких товарів, як цигарки чи бурштин. В останньому випадку іноді по всьому ланцюжку від експортера до старателя використовується виключно іноземна валюта, 4 проте за рахунок націнки у експортера може лишатись надлишок - Заробітчани, що передають в Україну кошти у готівковій формі, та громадяни, що мають валютні заощадження, які вони м
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks