Ідентифікаційний код юридичної особи - PDF

Description
Шукати ще Детальна інформація про юридичну особу Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АЛЬФА МЕДИКА (ТОВ АЛЬФА МЕДИКА ) Повне

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Arts & Architecture

Publish on:

Views: 6 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Шукати ще Детальна інформація про юридичну особу Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АЛЬФА МЕДИКА (ТОВ АЛЬФА МЕДИКА ) Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності LIMITED LIABILITY COMPANY ALPHA MEDICA (LLC ALPHA MEDICA ) Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Назва юридичної особи АЛЬФА МЕДИКА Ідентифікаційний код юридичної особи Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків Місцезнаходження юридичної особи 02166, м.київ, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 5-А Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник юридична особа ГЕРАСИМЧУК ІГОР ПЕТРОВИЧ Адреса засновника: 04213, м.київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 42, https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch 1/6 квартира 283 Розмір внеску до статутного фонду (грн.): Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування Розмір (грн.): Види діяльності Код КВЕД Інші види освіти, н. в. і. у.; Код КВЕД Діяльність лікарняних закладів (основний); Код КВЕД Інша діяльність у сфері охорони здоров'я; Код КВЕД Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів; Код КВЕД Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; Код КВЕД Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів Відомості про органи управління юридичної особи КОМІСАРЕНКО ОЛЕСЯ https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch 2/6 Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи ВОЛОДИМИРІВНА - керівник (в межах статуту); КОМІСАРЕНКО ОЛЕСЯ ВОЛОДИМИРІВНА - підписант (в межах статуту) Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців Дата запису: Номер запису: Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення Назва установчого документа Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи Дані про перебування юридичної особи в процесі провадження у справі про банкрутство, санації Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch 3/6 особи, підстава для його внесення Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа Дані про юридичних осіб-правонаступників: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб-правонаступників, їх ідентифікаційні коди Місцезнаходження реєстраційної справи Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ: Ідентифікаційний код органу: ; Дата взяття на облік: Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI: Ідентифікаційний код органу: ; Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків); https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch 4/6 України, в яких юридична особа перебуває на обліку: Дата взяття на облік: ; Номер взяття на облік: ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI: Ідентифікаційний код органу: ; Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата взяття на облік: ; Номер взяття на облік: 01/ Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік Код КВЕД Діяльність лікарняних закладів Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску: 01/ ; Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch 5/6 економічної діяльності: 7 Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі Міндоходів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (для незавершених виконавчих проваджень) Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою Телефон 1: Шукати ще https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch 6/6
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks