CURRICULUM VITAE 1. DATA ŞI LOCUL NAŞTERII, STUDII, SPECIALIZĂRI ŞI TITLURI - PDF

Description
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE AUTOMATICA SI CALCULATOARE Departamentul AUTOMATICA SI INFORMATICA INDUSTRIALA Postul: poziţia 15 de PROFESOR Disciplinele Compresia datelor Sisteme

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Travel/ Places/ Nature

Publish on:

Views: 12 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE AUTOMATICA SI CALCULATOARE Departamentul AUTOMATICA SI INFORMATICA INDUSTRIALA Postul: poziţia 15 de PROFESOR Disciplinele Compresia datelor Sisteme SCADA pentru procese industriale Codificarea informaţiei audio-video cu grad înalt de sigurantă Tehnici avansate de conducere a proceselor Metode avansate de prelucrare a imaginilor complexe, analiză 3D Transmisii de date Domeniul de studii universitare Ingineria Sistemelor CURRICULUM VITAE Candidat: Hossu (Andone) Daniela Conferentiar la Catedra de Automatică şi Informatică Industrială, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti 1. DATA ŞI LOCUL NAŞTERII, STUDII, SPECIALIZĂRI ŞI TITLURI Data şi locul naşterii:: 4 septembrie 1971, Craiova. STUDII: Şcoala Generală nr. 5, Bucureşti Liceul de matematică-fizică N. Bălcescu (Sfântul Sava), Bucureşti Universitatea Politehnica din Bucureşti, Facultatea de Energetică, profilul: energetic, specializarea: Informatizarea şi conducerea proceselor energetice. Titlul obţinut: inginer. Media generală a anilor de studii: 9,07 Media examenului de licenţă: 9,50 Media generală de licenţă: 9,28 Nota obţinută la examenul de diplomă: Universitatea Politehnica din Bucuresti, Facultatea de Energetică, studii aprofundate, profilul: energetic, specializarea: Informatizarea proceselor energetice. Titlul obţinut: master. Nota obţinută la examenul de dizertaţie: 10 Limbi străine cunoscute: engleza foarte bine franceza- bine germana bine SPECIALIZĂRI ŞI TITLURI: Universitatea Politehnica din Bucureşti, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, teza de doctorat. Titlul tezei de doctorat: Consideraţii asupra conducerii proceselor dintr-o centrală electrică în condiţiile cunoaşterii incomplete a modelului. / Solutions for Power Systems Control with Uncertainties in the Model. Specialitatea: Automatică / Automatic Control. Conducător Stiintific: Prof. dr. ing. Sergiu Stelian Iliescu. Data susţinerii: 15 martie Titlul obtinut: doctor. Distincţia: CUM LAUDE Absolventă a cursului de pedagogie la U.P.B Am urmat un curs de instruire pe automate programabile SIEMENS, SIMATIC S7, staţii de operare COROS la Iprolam SA Am urmat un curs de iniţiere în UNIX la CPL Renel Stagiu de specializare la ABB KWL Mannheim, Germania avand ca scop instruirea în metodologia de proiectare a sistemului distribuit de conducere a proceselor ADVANT Stagiu de specializare la Technische Hochschule Konstanz în tehnici de conducere de proces în condiţii de incertitudine. Candidat: conf. dr. ing. Daniela Hossu (Andone) pagina 1/7 Stagiu de specializare la Univ. Valenciennes în cadrul Laboratorului de sisteme fuzzy Sisteme flous sub conducerea lui Jean - Marie Guerra. În cadrul acestui stagiu am susţinut o prelegere pe tema sistemelor de conducere predictivă fuzzy şi aplicarea acestora în cadrul proceselor cu informaţie incompletă. 2. FUNCŢII DIDACTICE (PROFESIONALE) ŞI LOCURI DE MUNCĂ Institutul de studii şi proiectări energetice - ISPE Bucureşti, Secţia: Electric şi Automatizări, inginer proiectant. În această perioadă am efectuat lucrări de cercetare şi proiectare în domeniul automatizării proceselor energetice din care menţionez: - dezvoltarea de software pentru sistemul de conducere bazat pe automate programabile SIMATIC S5, staţii de operare/engineering COROS în vederea retehnologizarii CET Doiceşti şi CET Giurgiu; analiza ofertelor pe parte de automatizare pentru retehnologizarea CET Grozăveşti. - elaborarea documentaţiei de ofertare pentru retehnologizarea CET Galaţi; coordonarea de proiecte de automatizare (comandă, reglare, protecţie) utilizând tehnologie convenţională. - dezvoltarea de aplicatii software pentru supraveghere, diagnoza si ghid operator la CET Bucuresti Progresu utilizand echipamente interconectate in retea. - retehnologizarea în vederea introducerii grupurilor energetice CTE Braila şi CET Borzeşti în regimul de control frecvenţăputere precum şi alinierea la standardele UCPTE, dezvoltarea de software pentru sistemul de conducere distribuit ADVANT P Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Catedra de Automatică şi Informatică Industrială, preparator-suplinitor. Activitatea mea didactică desfaşurată în aceasta perioada a constat în conducerea de lucrări de laborator, seminarii, proiecte de diplomă la disciplinele: Transmitere de date (anul IV, Facultatea de Automatică şi Calculatoare) si Automatizări (anul III, Facultatea de Transporturi) Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Catedra de Automatică şi Informatică Industrială, asistent universitar. Activitatea mea didactică desfaşurată în aceasta perioada a constat în susţinerea de ore de predare curs la disciplina Sisteme de achiziţia şi transmiterea datelor (anul V, Facultatea de Energetică), conducerea de lucrări de laborator, seminarii, proiecte de diplomă la disciplinele: Transmitere de date (anul IV, Facultatea de Automatică şi Calculatoare); Sisteme de achiziţia şi transmiterea datelor (anul V, Facultatea de Energetică) - extinderea platformelor de laborator cu sisteme de comunicaţie utilizate în conducerea proceselor energetice; Automatizări (anul III, Facultatea de Transporturi) Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Catedra de Automatică şi Informatică Industrială, şef de lucrări. Activitatea mea didactică desfaşurată în aceasta perioada a constat în: susţinerea de ore de predare curs la disciplinele Sisteme de achiziţia şi transmiterea datelor (anul V, Facultatea de Energetică) si Compresia Datelor (anul V, Facultatea de Automatică şi Calculatoare) ; conducerea de lucrări de laborator, seminarii, proiecte de diplomă la disciplinele: Transmitere de date (anul IV, Facultatea de Automatică şi Calculatoare); Sisteme de achiziţia şi transmiterea datelor (anul V, Facultatea de Energetică); Automatizări (anul III, Facultatea de Transporturi); Compresia Datelor (anul V, Facultatea de Automatică şi Calculatoare) 2005-prezent Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Catedra de Automatică şi Informatică Industrială, conferentiar universitar. Activitatea mea didactică desfaşurată în aceasta perioada a constat în: susţinerea de ore de predare curs la disciplinele Sisteme de achiziţia şi transmiterea datelor (anul V, Facultatea de Energetică), Compresia Datelor (anul V, Facultatea de Automatică şi Calculatoare), Codarea informatiei audio video (master PCSAM, anul I, Facultatea de Automatică şi Calculatoare), Sisteme SCADA pentru procese industriale (master AII, anul I, Facultatea de Automatică şi Calculatoare) si Sisteme SCADA pentru procese energetice (master MP1, anul I, Facultatea de energetica); conducerea de lucrări de laborator, seminarii, proiecte de diplomă la disciplinele: Transmitere de date (anul IV, Facultatea de Automatică şi Calculatoare); Sisteme de achiziţia şi transmiterea datelor (anul V, Facultatea de Energetică); Compresia Datelor (anul IV, Facultatea de Automatică şi Calculatoare), Codarea informatiei audio video (master PCSAM, anul I, Facultatea de Automatică şi Calculatoare), Sisteme SCADA pentru procese industriale (master AII, anul I, Facultatea de Automatică şi Calculatoare), Sisteme SCADA pentru procese energetice (master MP1, anul I, Facultatea de Energetica). Activitatea didactică 3. ACTIVITATEA PROFESIONALĂ Titular al cursurilor la disciplinele : Sisteme de achiziţia şi transmiterea datelor (anul V, Facultatea de Energetica), Compresia Datelor (anul IV, Facultatea de Automatică şi Calculatoare), Codarea informatiei audio video cu grad inalt de siguranta (anul VI, master PCSAM, Facultatea de Automatica si Calculatoare), Sisteme SCADA pentru procese industriale (master AII, anul I, Facultatea de Automatică şi Calculatoare) Sisteme SCADA in conducerea proceselor energetice (master MP1, anul I, Facultatea de Energetica) ; Ore de laborator, seminar, proiecte de an, proiecte de diplomă la disciplinele: Transmitere de date (anul III, Facultatea de Automatică şi Calculatoare), Automatizari (anul III, Facultatea de Transporturi) Sisteme de achiziţia şi transmiterea datelor, Automatizări (anul III, Facultatea de Transporturi), Compresia Datelor (anul IV, Facultatea de Automatică şi Calculatoare), Codarea informatiei audio video cu grad inalt de siguranta (master PCSAM, anul I, Facultatea de Automatică şi Calculatoare), Candidat: conf. dr. ing. Daniela Hossu (Andone) pagina 2/7 Sisteme SCADA pentru procese industriale (master AII, anul I, Facultatea de Automatică şi Calculatoare) Sisteme SCADA in conducerea proceselor energetice (master MP1, anul I, Facultatea de Energetica). Metodologia predarii Prezentarea cursurilor este realizată în Microsoft Power Point sau Microsoft Word. Prezentarea temelor de casă / disertaţiilor / proiectelor se realizează în Microsoft Power Point, Microsoft Word, Microsoft Excel. În realizarea disertaţiilor / proiectelor de diplomă se utilizeaza ca parte de documentare reviste IEEE (IEEE Journal on Selected Areas in Communications, IEEE Trans. on Fuzzy System, IEEE Trans. on Information Theory, etc) şi site-uri Internet. Au fost redactate 10 carti (cursuri, carti de specialitate) si 2 indrumare destinate studentilor din invatamantul tehnic superior, in domeniul postului (a se vedea lista de lucrari) Au fost realizate urmatoarele lucrari de laborator: Conducere lucrări de laborator, proiecte de an la disciplina Transmitere de date (anul IV, Facultatea de Automatică şi Calculatoare) extinderea / dezvoltarea platformelor de laborator aferente următoarelor teme: - Modelarea canalelor de comunicaţie; - Proceduri de codare / compresie; Conducere lucrări de laborator, proiecte de an la disciplina Sisteme de achiziţia şi transmiterea datelor (anul V, Facultatea de Energetică) extinderea / dezvoltarea platformelor de laborator cu sisteme de comunicaţie utilizate în conducerea proceselor energetice: - Sisteme de comunicaţie integrate în cadrul DCS produse de: ABB, Siemens, Westinghouse Conducere lucrări de laborator, proiecte de an la disciplina Compresia Datelor (anul V, Facultatea de Automatică şi Calculatoare) - dezvoltarea următoarelor lucrări de laborator: - Cuantizare vectoriala. - Tehnici de compresie de imagine bazata pe transformata undina: Algoritmul SPIHT. - Codajul semnalelor vocale de banda larga utilizand LPC; Conducere lucrări de laborator, seminarii la disciplina Codarea informatiei audio video cu grad inalt de siguranta (anul I, master PCSAM, Facultatea de Automatica si Calculatoare) - realizarea platformelor de laborator aferente următoarelor teme: - Estimarea miscarii in compresia video. Conducere lucrări de laborator, seminarii la disciplina Sisteme SCADA pentru procese industriale (anul I, master AI, Facultatea de Automatica si Calculatoare) - realizarea platformelor de laborator aferente următoarelor teme: - Mecanism de comunicatie DDE. - Mecanism de comunicatie Socket. - Mecanism de comunicatie OPC. - Mecanism de comunicatie HLI Interbus. - Sistem de control evoluat infrastructuri de comunicatie. - Sistem INTERBUS de transmitere de date cu: modul DIO 8x8, modul DIO 16x16, modul AI 2, modul BKT, Controller board PCI - Iniţializare magistrală, monitorizare alarme / evenimente, calculul parametrilor transmisiei. - Arhitectuta Cloud pentru sisteme SCADA Conducere lucrări de laborator, seminarii la disciplina Sisteme SCADA in conducerea proceselor energetice (anul I, master MP1, Facultatea de Energetica) - realizarea platformelor de laborator aferente următoarelor teme: - Conducere de proces prin intermediul magistralei de câmp INTERBUS. Conducerea proiectelor de diplomă şi a lucrărilor de disertaţie În perioada am participat la îndrumarea teoretică / aplicativă a mai multor proiecte de diplomă şi lucrări de disertaţie la disciplinele : Transmitere de date (anul IV, Facultatea de Automatică şi Calculatoare), Sisteme de achiziţia şi transmiterea datelor (anul V, Facultatea de Energetică), Sisteme evoluate de comunicatii (anul VI Studii aprofundate, Facultatea de Automatică şi Calculatoare) ; Compresia datelor (anul IV, Facultatea de Automatică şi Calculatoare), Sisteme SCADA pentru procese industriale (anul I master AII, Facultatea de Automatică şi Calculatoare), Sisteme SCADA in conducerea proceselor energetice (anul I, master MS1, Facultata deenergetica) Participare ca membru în comisiile organizate pentru susţinerea examenelor de licenţă. Participarea in comisii de sustinere a examenelor de doctorat. Activitatea tehnică Realizări industriale reprezentative: Participarea la coordonarea si realizarea a 36 de contracte de cercetare in domeniul sistemelor informatice industriale, fiind director de proiect la 5 dintre acestea trei dintre acestea fiind realizate in perioada (perioada de la ultimul concurs). (conform listei de lucrari): Realizări în organizarea şi dotarea laboratoarelor Am participat la organizarea şi dotarea laboratoarelor aferente disciplinelor: Sisteme SCADA in conducerea proceselor energetice, anul VI master MP1, Facultatea de Energetică, Sisteme SCADA pentru procese industriale (anul VI, master AI, Facultatea de Automatica si Calculatoare) si Vedere Artificială şi Recunoaşterea Formelor (anul IV, Facultatea de Automatică şi Calculatoare) cu următoarele lucrări: Candidat: conf. dr. ing. Daniela Hossu (Andone) pagina 3/7 a.) Sistem INTERBUS de transmisie de date cu: modul DIO 8x8, modul DIO 16x16, modul AI 2, modul BKT, controller board PCI, pe baza căruia s-au realizat două lucrări de laborator: Conducere de proces prin intermediul magistralei de câmp INTERBUS ; sistem de laborator aferent cursului de Sisteme SCADA in conducerea proceselor energetice (anul I, master MP1, Facultatea de Energetica). Sistem INTERBUS de transmitere de date cu: modul DIO 8x8, modul DIO 16x16, modul AI 2, modul BKT, Controller board PCI - Iniţializare magistrală, monitorizare alarme / evenimente, calculul parametrilor transmisiei ; sistem de laborator aferent cursului de Sisteme Scada pentru procese industriale, anul VI master AII, Facultatea de Automatică şi Calculatoare; b.) A. Hossu, D. Andone, D. Merezeanu; ISPOT - sistem de vedere artificială cu cameră matriceală pentru recunoaşterea statistică a formelor ; sistem de laborator aferent cursului Vedere Artificială şi Recunoaşterea Formelor, Colaborare, in cadrul programului TEMPUS, la studierea si traducerea documentatiei produselor ACSL&MMS cu aplicatii la agregatele termoenergetice, coordonata de catedra de Centrale Electrice din cadrul U.P.B. Activitatea ştiintifică Participarea la coordonarea si realizarea a 36 de contracte de cercetare in domeniul sistemelor informatice industriale, fiind director de proiect la 5 dintre acestea trei dintre acestea fiind realizate in perioada (perioada de la ultimul concurs). (conform listei de lucrari): Director de proiect Pn1. PN-II-PT-PCCA cu titlul: CALCULOS - Arhitectura cloud pentru o biblioteca deschisa de blocuri functionale logice reutilizabile pentru sisteme optimizate , numarul 257/2014 inregistrat UEFISCDI PT 744/ , Domeniul de cercetare: 7, Tipul proiectului: PC, Consortiu: ICI Bucuresti Coordonator, Director V. Sima, UBB Partener 1, director D. Hossu, SIS SA Partener 2, director C. Rusu, , Valoare RON: ,0 Faza 1/2014: Cerintele utilizatorului, analiza acceptabilitatii si platforma colaborativa Faza 2/2015 : Arhitectura de sistem. Algoritmi pentru calculul riscului Faza 3/2016 : Algoritmi pentru controlul avansat si optimizarea procesului Faza 4/2016 : Arhitectura cloud si implementarea serviciilor Studiu/analiza privind stadiul industriei, Elaborarea arhitecturii cloud a proceselor. Lucrari publicate : D15 Pn2. D. Hossu, etc.; Utilizarea tehnicilor fractale in modelarea si optimizarea traficului in retele informatice largi, contract CNCSIS PN-II-ID-PCE , Contract intern , Cod CNCSIS 121/ , director proiect Daniela Hossu, suma aprobata: RON. Faza 1/2007 (Unica): 1. Adaptarea platformei suport de prelucrare colaborativa ca mediu virtual pentru generarea de structuri de retele liber-scalabile (RLS), 2. Elaborarea mediului grafic de simulare a RLS, 3. Implementarea Mediului Virtual Distribuit Faza 1/2008 (Finala an): 1. Evidentierea proprietatilor fractale si de autosimilaritate stocastica prezentate de traficul informational in retele 2. Elaborarea si validarea structurii RLS pentru modelarea traficului in sisteme informatice complexe (largi) 3. Elaborarea si validarea structurii RLS pentru modelarea comunicatiei in structuri ierarhizate si distribuite 4. Implementarea, testarea si validarea programului de modelare stocastica a traficului web. Faza 1/2009 (Intermediara): 1. Integrarea solutiiilor partiale si validarea unui model global de tip RLS pentru sisteme informatice 2. Utilizarea dimensiunii fractale in evaluarea traficului informational Faza 2/2009 (Finala an): 1. Elaborarea strategiei de combatere a propagarii unei epidemii in sisteme complexe informatice 2. Tehnici fractale utilizate in procese de clasificare a tipurilor de atacuri Faza 1/2010 (Unica): 1. Definitivarea cadrului metodologic de dezvoltare modele si simulare a retelelor complexe 2. Transfer tehnologic pentru utilizare pe platforma de cercetare 3. Diseminare rezultate Proprietatea de autosimilaritate prezentata de traficul informational in retele. Utilizarea dimensiunii fractale in evaluarea traficului informational. Utilizarea similaritatii in managementul de retea: Detectarea anomaliilor in comportamentul retelei; Testarea similaritatii intre subretele Lucrari publicate: Cb2, Ris1/ISI, Ris3/BDI, Vis1/ISI, Vis2/ISI, Vis3 /ISI, Vis1 Pn3. D. Andone, etc, Sistem de control evoluat integrabil intr-un sistem distribuit de automatizare a proceselor energetice, Grant CEEX- MODUL 2; Cod proiect 77, Nr contract MEC-UEFISCSU 2969/ , director proiect Daniela Andone, Membrii echipa UPB-AII: Ioana FĂGĂRĂŞAN, M. DOBRESCU, etc., suma aprobata: RON, Faza 1/2005 : Studiul de fezabilitate si specificatii tehnice Faza 1/2006 : Specificatiile functionale si de implementare a nucleului functional si a API de interfatare. Implementarea arhitecturii client/server. Faza 2/2006 : Testarea diferitelor tipuri de module de comunicatie Faza 3/2006 : Constructia modelului, reducerea complexitatii modelului Faza 1/2007 : Integrarea arhitecturii ierarhizate de control si simulare Candidat: conf. dr. ing. Daniela Hossu (Andone) pagina 4/7 Faza 2/2007 :Validarea pe caz industrial real : Integrarea noului sistem de control in sistemul de automatizare existent ; Verificarea functiilor de diagnoza asupra sistemului tinta, validarea implementarii si masurarea performantelor. O solutie integrata oferind o sinergie intre tehnicile de comunicatie, procesare si control, in vederea dezvoltarii unor sisteme modulare, grefabile pe sistemele de control existente. Proiectarea si implementarea unei solutii care sa ascunda modulele legate de tehnologiile/interfetele de comunicatie, programatorilor de aplicatie. Definirea strategiei de dezvoltare a sistemului de conducere propus prin cresterea unui nucleu de sistem de tip umbra.in cadrul aplicatiei de control predictiv, elaborarea de pachete de programe destinate efectuarii de simulari pentru validarea rezultatelor obtinute precum si elaborarea unei aplicatii industriale care sa raspunda cerintelor de timp real. Lucrari publicate : D4, D6, Ris3./ISI, Vis8/ISI, Vis9/ISI, Vis2/BDI, Vis3/BDI Pn4. D. Andone, etc; Metodologii de conducere a proceselor energetice cu informaţie incompletă, Grant CNCSIS nr / , Cod 175, director de proiect D.Andone; , suma aprobata: lei, Faza: Aplicatii ale controlului fuzzy intr-o cen
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks