ЧЕТВЕРТИЙ МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ «УКРАЇНА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: НОВИЙ РІВЕНЬ КООПЕРАЦІЇ» - PDF

Description
Харківська обласна державна адміністрація Харківська обласна рада Асоціація місцевого самоврядування Харківської області Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Travel/ Places/ Nature

Publish on:

Views: 6 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Харківська обласна державна адміністрація Харківська обласна рада Асоціація місцевого самоврядування Харківської області Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Програма ім. Жана Моне ЧЕТВЕРТИЙ МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ «УКРАЇНА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: НОВИЙ РІВЕНЬ КООПЕРАЦІЇ» 29 травня 2014 року ПРОГРАМА Харків 2014 2 Місце проведення: Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Харків, проспект Московський, 75, зал 1 Робочі мови: українська, англійська ПРОГРАМА ФОРУМУ Реєстрація учасників форуму Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України () 1-й поверх, фойє зали Відкриття Форуму Вступне слово і привітання гостей форуму: Райнін Ігор Львович перший заступник голови Харківської обласної державної адміністрації, к.держ.упр. Давидова Людмила Іванівна заступник голови Харківської обласної ради Бєлова Людмила Олександрівна директор при Президентові України, д.соціол.н., проф. ПЛЕНАРНА ЧАСТИНА Виступи: Амосов Олег Юрійович перший заступник директора, д.е.н., проф. Коваленко Віктор Миколайович директор Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, к.е.н. Світлична Юлія Олександрівна директор Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації Гранат Ян Генеральний Консул Республіки Польща в м. Харків Гавриш Тетяна Степанівна почесний консул Федеративної Республіки Німеччина у м. Харків, к.ю.н. Мартен Гійом директор Французького інституту м. Харкова Мозговий Анатолій Іванович директор дому Нюрнберга в м. Харків Савицький Сергій Михайлович голова правління ГО «MultiKultiUA» (м. Харків) Доповіді: Матюшенко Ігор Юрійович професор кафедри міжнародних економічних відносин Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, к.т.н., проф. Асиметрія угоди Україна-ЄС 3 Слиш Віктор Михайлович голова Великобурлуцької районної державної адміністрації Харківської області, почесний голова Всеукраїнської асоціації сільських, селищних і міських рад Перспективи адаптації українського законодавства до вимог ЄС в контексті європейської асоціації України ПАНЕЛЬ 1: ПОЛІТИЧНІ, ГУМАНІТАРНІ ТА ДЕРЖАВНО УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ Модератор: Карамишев Дмитро Васильович завідувач кафедри соціальної і гуманітарної політики, д.держ.упр., проф. Доповіді, виступи: Меляков Антон Володимирович доцент кафедри соціальної політики, к.і.н., доц. Політика пам яті в європейських країнах: досвід для України Стрельцов Володимир Юрійович доцент кафедри права та європейської інтеграції, к.держ.упр., доц. Інституціональні перешкоди запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС Гасім Салах доцент кафедри міжнародних економічних відносин Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, к.е.н., доц. Співробітництво Королівства Марокко та ЄС в умовах угоди про Асоціацію Передерій Олександр Сергійович доцент кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету ХНУ ім. В.Н. Каразіна, к.ю.н., доц. Організаційно-правові форми співробітництва України і Європейського поліцейського офісу Хашиєва Любов Васамбеківна доцент кафедри політології та філософії, к.держ.упр. Проблеми формування європейської ідентичності: уроки для України Фесенко Наталія Святославівна доцент кафедри права та європейської інтеграції, к.держ.упр., доц. Принцип політичного нейтралітету в державній службі країн ЄС Клімова Світлана Миколаївна доцент кафедри права та європейської інтеграції, к.держ.упр., доц. Європейські стандарти проведення громадського контролю Ковальова Тетяна Володимирівна доцент кафедри права та європейської інтеграції, к.філол.упр., доц. Регулювання мовних відносин в Україні в контексті європейської інтеграції 4 Біткова Тетяна Вікторівна керівник Українсько-Польського академічного центру науки та культури Центру міжнародного співробітництва Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, к.е.н., доц. Польща очима Харківських студентів Кільчик Дмитро Сергійович керівник Українсько-Німецького академічного Центру міжнародного співробітництва Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Німецький досвід дуальної освіти Вінникова Наталія Анатоліївна доцент кафедри політології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, к.політ.н рік перезавантаження політичного простору ЄС або «Who rules Europa? Шаповалова Олена Олександрівна директор Центру міжнародного співробітництва Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, к.і.н., доц. Академічна мобільність в умовах європейських прагнень України Фоломєєв Максим Анатолійович директор Центру веб-комунікацій Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, к.пед.н. Перспективи впровадження електронного урядування в Україні Дубовик Катерина Євгеніївна старший викладач кафедри права та європейської інтеграції, к.держ.упр. Відмінності політики держав Європи щодо сімей з дітьми і політики України Самофалова Тетяна Олександрівна доцент кафедри економічної теорії та фінансів, к.держ.упр., доц. Інститут відповідального суспільства Дзюндзюк Борис В ячеславович аспірант кафедри соціальної і гуманітарної політики Реалізація концепції електронної демократії в країнах-членах ЄС Овчаренко Олег Ігорович аспірант кафедри політології та філософії ХарРІ НАДУ Можливість адаптації європейського досвіду переходу до проектноорієнтованого державного управління в Україні Григоренко Наталія Володимирівна здобувач кафедри політології та філософії Організація системи надання державних послуг: український і європейський досвід Єгіозар ян Артур Генріхович аспірант кафедри політології та філософії Практичні аспекти реалізації принципів належного врядування в європейських країнах 5 Аліяров Руфат Шавелад Огли аспірант кафедри політології та філософії Міжнародне співробітництво як чинник формування позитивного іміджу держав Попова Софія Валеріївна здобувач кафедри політології та філософії Підвищення якості державних послуг як складова модернізації державного управління Редін Петро Олексійович завідувач кафедри української мови, к.філол.н., доц. Європейський досвід і державна мовна політика в Україні Гамова Ганна Іванівна професор кафедри української мови, к.філол.н., доц. Підготовка й укладання ділових документів відповідно до європейських стандартів Сергєєва Олена Юріївна доцент кафедри іноземних мов, к.держ.упр. Історія та чинники формування європейської ідентичності Ігнатенко Ліна Юріївна старший викладач кафедри іноземних мов Європейські стандарти публічного управління: досвід для України Кваша Андрій Сергійович аспірант кафедри державного управління ХарРІ НАДУ Європейські орієнтири розбудови правової держави і громадянського суспільства Білоконь Михайло В ячеславович аспірант кафедра економічної теорії та фінансів Адаптація соціально-політичних процесів в Україні до реалій Європейської економічної системи Набока Людмила Віталіївна доцент кафедри державного управління ХарРІ НАДУ, к.держ.упр., доц. Напрями удосконалення організаційно-правових засад системи державного управління України в контексті асоціації з Європейським Союзом Щегорцова Вікторія Миколаївна доцент кафедри державного управління, к.держ.упр. Публічне адміністрування у Франції Вауліна Фаїна Валеріївна аспірант кафедри політології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Орієнтація на європейські цінності як один з основних чинників побудови консолідованого суспільства 6 Мірошниченко Ганна Олексіївна аспірант кафедри політології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Трансформація державних інститутів на пострадянському просторі Поліщук Олександр Сергійович аспірант кафедри політології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Консолідація конституційно-політичних проектів в сучасній українській політиці Перерва ПАНЕЛЬ 2: ЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. Модератор: Труш Олександр Олегович професор кафедри права та європейської інтеграції, к.держ.упр, доцент Доповіді, виступи: Ткачов Денис Станіславович перший заступник директора Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств Харківського регіону в контексті нових можливостей виходу на європейські ринки Рєзніков Валерій Володимирович начальник відділу зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, к.е.н. Стан зовнішньоекономічної співпраці з найбільшими інтеграційними партнерами України Колісник Максим Миколайович доцент кафедри публічного адміністрування та регіональної економіки Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, к.держ.упр. Децентралізація влади в Україні в процесі європейської інтеграції Болібок Ольга Володимирівна директор Харківського німецького центру бізнесу та туризму Перспективи співробітництва з єврорегіонами Німеччини Макаренко Олександр Михайлович доцент кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування, к.держ.упр. Інтегративна ідеологія в розбудові держави в Україні Мельникова Клавдія Іванівна професор кафедри управління персоналом та економіки праці, к.е.н., проф. Інтеграція України в ЄС: проблеми ризиків 7 Дунаєв Ігор Володимирович доцент кафедри економічної політики та менеджменту, к.держ.упр., доц. Європейські принципи та підходи до побудови місцевих інноваційних систем: можливості для України Безсонова Наталя Сергіївна старший викладач кафедри іноземних мов Перспективи інтеграції України до ЄС: за і проти Данько Тарас Володимирович професор кафедри фінансів, співдиректор міжнародного бізнес-центру, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», к.е.н. Перспективи та стратегія розвитку співпраці у високотехнологічних галузях між Україною та ЄС Мирна Надія Володимирівна доцент кафедри права та європейської інтеграції, к.держ.упр. Перспективи співробітництва Україна-ЄС у серії регіонального розвитку Левченко Наталія Вікторівна доцент кафедри політології та філософії, к.держ.упр. Методологічні засади використання європейського досвіду державотворення в контексті реформування конституційних засад місцевого самоврядування в Україні Гарькавець Ірина Павлівна головний спеціаліст сектора міжнародних зв язків Досвід Польщі у реалізації проектів міжнародної технічної допомоги (МТД): приклади для України Котковський Володимир Романович здобувач наукового ступеня доктора наук з державного управління кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування Взаємодія центральних і
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks