Achiziţii noi. Lista publicaţiilor noi Ianuarie, PDF

Description
Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Ianuarie, Accesul la informaţie, fără baricade : ghid practic pentru funcţionari publici şi jurnalişti / elab. : Sorina Stefîrţă, Irina Perciun ; Centrul

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Music & Video

Publish on:

Views: 188 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Ianuarie, Accesul la informaţie, fără baricade : ghid practic pentru funcţionari publici şi jurnalişti / elab. : Sorina Stefîrţă, Irina Perciun ; Centrul pentru Jurnalism Independent. - Chişinău : S.n., p. - Bibliogr. : p. 46 (5 tit.). - ISBN Afanas, Aliona. Managementul activitatilor educative la clasa de elevi : aspecte teoretice şi metodologice : monografie / Aliona Afanas ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. - Chişinău : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, p. : fig., tab. - (Col. Ştiinţe ale Educaţiei). - Bibliogr. : p (61 tit,). - ISBN Aizawa, Shin-Ichi. The flagellar world : electron microscopic images of bacterial flagella and related surface structures from more than 30 species / Shin-Ichi Aizawa. - Amsterdam ; Boston ; London : Elsevier, p. : il. - ISBN Alii-Arosov, Avelina. Dicţionarul silvicultorului : rus-roman / Avelina Alii-Arosov ; Centrul Naţ. de Terminologie. - Chişinău : Centrul Naţional de Terminologie, p. - (Mici dicţionare terminologice). - Bibliogr. : p ISBN Andrei Blanovschi : 85 de ani de la naştere : biobibliogr. / alcăt. : Lilia Canţîr ; Acad. de Administrare Publică. - Chişinău : S.n., p. : fot. - ISBN Andrei Vartic - cuceritor al Kogaiononului : biobibliogr. / alcăt. Raisa Melnic,... ; Bibl. Naţ. a Rep. Moldova. - Chişinău : BNRM, p. : fot. - ISBN Angela Păduraru, Privighetoarea de la Nemţeni : cronici, schiţe, documente, fot. / alcăt. şi resp. ed. : Alexei Miţu. - Chişinău : Lexon-Prim, , [3] p. : fot. - ISBN Antimicrobial resistance în developing countries / ed. : Anibal de J. Sosa, Denis K. Byarugaba, Carlos F. Amabile-Cuevas,... ; pref. : Thomas F. O' Brien. - New York ; Dordrecht ; London : Springer, p. - ISBN Bacalbasa, Constantin. Bucureştii de altă dată. Vol / Constantin Bacalbasa ; ed. îngrij. şi note : Aristita Avramescu, Tiberius Avramescu. - Ed. a 2-a, rev. şi îngrij. - Bucureşti : Humanitas, p. - (Vintage. Memorii. Jurnale). - ISBN Bacalbasa, Constantin. Bucureştii de alăa dată. Vol / Constantin Bacalbasa ; ed. îngrij. şi note : Aristita Avramescu, Tiberius Avramescu. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Humanitas, p. - (Vintage. Memorii. Jurnale). - ISBN Bacalbasa, Constantin. Bucureştii de altă dată. Vol / Constantin Bacalbasa ; ed. îngrij. şi note : Aristita Avramescu, Tiberius Avramescu. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Humanitas, p. - (Vintage. Memorii. Jurnale). - ISBN 12. Baker, Maureen. Marriage în an age of cohabitation : how and when people tie the knot în the twenty-first century / Maureen Baker, Vivienne Elizabeth. - Ontario : Oxford University Press, p. - ISBN Batog, Mariana. Modalităţi de intervenţie psihologică în cazul tulburării postraumatice de stres la copii şi adolescenţi : suport metodologic pentru psihologii şcolari / Mariana Batog ; coord. şt. : Aglaida Bolboceanu ; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Şt. ale Educaţiei. - Chişinău : S.n., p. : il. - Bibliogr. : p (44 tit.). - ISBN Bărbaţii şi egalitatea de gen în Republica Moldova : în baza metodologiei IMAGES / Diana Cheianu-Andrei(coord.), Iurie Perevoznic, Angelina Zaporojan-Pirgari, Eleonora Grosu ; Centrul de Drept al Femeilor ; Centrul de Investigatii şi Consultanta SocioPolis . - Chişinău : S.n., p. - ISBN Berbeca, Veaceslav. Impactul predării limbii române înşscolile ruse, ucrainene, bulgare din raioanele Taraclia, Ocniţa şi municipiul Bălţi / Veaceslav Berbeca. - Chişinău : S.n., p. - (Biblioteca IDIS Viitorul ). - ISBN Berthold, Jens. Landlicher Hausbau des Mittelalters im Rheinland : die ebenerdigen prostenbauten aus den siedlungsgrabungen im braunkohlenrevier / Jens Berthold. - Bonn : Vfgarch. press uni-bonn, p. : il. - (Bonner Beitrage zur Vor- und Fruhgeschichtlichen Archaologie; Bd. 17). - ISBN Bileţchi, Nicolae. Pagini alese / Nicolae Bileţchi ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. - Chişinău : S.n., p. - (Personalităţi marcante). - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN Bîră, Monica. Patrimoniul cultural şi construcţia naţională în România secolului al XIX-lea - de la discurs la practici / Monica Bîră. - Bucureşti : Tritonic, p. : il. - (Comunicare media). - Bibliogr. : p ISBN Bîrca, Alic. Redimensionarea managementului resurselor umane în contextul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană / Alic Bîrca ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. - Chişinău : ASEM, , [1] p. - Bibliogr. : p (379 tit.). - ISBN Bîrlea, Svetlana. Baze de date ACCESS :î indrumar de lab. / Svetlana Bîrlea ; Univ. de Stat B. P. Haşdeu din Cahul. - Cahul : Universitatea de Stat Bogdan Petriceicu Haşdeu din Cahul, p. - Bibliogr. : p (20 tit.). - ISBN Bîrlea, Svetlana. Limbajul SQL : exemple şi aplicaţii : indicaţii metodico-didactice / Svetlana Bîrlea ; Univ. de Stat B. P. Haşdeu din Cahul. - Cahul : Univesitatea de Stat B. P. Haşdeu din Cahul, p. - Bibliogr. : p. 37 (16 tit.). - ISBN Bîrlea, Svetlana. Sisteme informatice de Management : note de curs / Svetlana Bîrlea ; Univ. de Stat B. P. Haşdeu din Cahul. - Cahul : Universitatea de Stat B. P. Haşdeu din Cahul, p. - Bibliogr. : p (35 tit.). - ISBN 23. Bobână, Gheorghe. Filosofia evului mediu : curs de prelegeri. Partea 2. Scolastica / Gheorghe Bobână ; Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Fac. Ştiinţe Socioumanistice, Catedra Filosofie, Istorie şi Metodologia Cercetării. - Chişinău : UASM, p. : portr. - Bibliogr. : p (130 tit.). - ISBN Boia, Lucian. Suveranii României. Monarhia, o soluţie? / Lucian Boia. - Bucureşti : Humanitas, p. - ISBN Boian, Ilie. Climatologia Republicii Moldova : suport de curs / Ilie Boian ; Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Fac. Ştiinţe ale Naturii, Catedra Ecologie şi Şt. ale Mediului. - Chişinău : UASM, p. - Bibliogr. : p (41 tit.). - ISBN Bolboceanu, Aglaida. Consiliere psihologică pentru orientare şi dezvoltare în carieră : ghid de aplicare / Aglaida Bolboceanu ; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Şt. ale Educaţiei. - Chişinău : S.n., p. - Bibliogr. : p (30 tit.). - ISBN Boldur, Alexandru V. Istoria Basarabiei. Epocile vechi. Vol. 1. (Până la sec. XVII). Copntributţi la studiul istoriei românilor / Alexandru V. Boldur. - Chişinău : Timpul, p. : il. - Bibliogr. : p (739 tit.). - ISBN Boldur, Alexandru V. Ştefan cel Mare, Voievod al Moldovei ( ) : studiu de istorie socială şi politică / Alexandru V. Boldur. - [Ed. a 2-a]. - Chişinău : Timpul, p. - Bibliogr. : p (814 tit.). - ISBN Botgros, Ion. Competenta de cunoaştere ştiintifică - sistem optimizator : ghid metodologic / Ion Botgros, Ludmila Franţuzan, Simion Crenguţă ; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Şt. ale Educaţiei. - Chişinău : S.n., p. - Bibliogr. la sfârşitul cap. - ISBN Boyd, Danah. It's complicated : the social lives of networked teens / Danah Boyd. - New Haven ; London : Yale University Press, p. - Bibliogr. : ISBN Breaching borders : art, migrants and the metaphor of waste / ed. by : Juliet Steyn, Nadja Stamselberg. - New York : I.B.Tauris & Co Ltd, p. : il. - Bibliogr. : p ISBN Brownlie, Julie. Ordinary relationships : a sociological study of emotions, reflexivity and culture / Julie Brownlie. - London : Palgrave Macmillan, p. - (Palgrave macmillan studies în family and intimate life). - ISBN Bucun, Nicolae. Sindromul de hiperactivitate cu deficit de atenţie la şcolarul mic / Nicolae Bucun, Aurelia Glavan ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. - Chişinău : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, p. - (Col. Ştiinţe sociale). - ISBN Bujor, Oleg. Aspecte legale şi financiare în Orizont 2020 / Oleg Bujor. - Chişinău : S.n., p. 35. Buletin filatelic 2015 : mărci poştale, efecte poştale, ştampile poştale speciale, accesorii poştale / elab. : Victoria Tănase, Ludmila Relea, Zinaida Tomov,... ; Întreprinderea de Stat Poşta Moldovei . - Chişinău : S.n., p. : il. 36. Bulgaru, Maria. Familia tânară : aspecte ale adaptării la societatea în schimbare : monogr. / Maria Bulgaru, Inga Chistruga ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Sociologie şi Asistenţă Socială. - Chişinău : CEP USM, , [1] p. - Bibliogr. : p (181 tit.). - ISBN Butorov, Serghei. Bolile aparatului respirator : (etiologia, patogenia, clinica, tratament) : elab. metodică [pentru studeţi] / Serghei Butorov, Cornelia Talmaci, Veaceslav Gonciar ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie Nicolae Testemiţanu . - Chişinău : S.n., p. - Bibliogr. : p (54 tit.). - ISBN Carroll, David W. Families of children with developmental disabilities : understanding stress and opportunities for growth / David W. Carroll. - Washington : American Psychological Association, p. - ISBN Catalogul mărcilor poştale ale Republicii Moldova / alcăt. şi coord. : Nicolae Taracila ; au contribuit : Victoria Tănase, Ludmila Relea, Zinaida Tomov,... - Chişinău : S.n., p. : il. - ISBN Catan, Carolina. Insolvabilitatea în dreptul fiscal : aspecte normative, concepte metodologice şi de procedură, diagnosticul financiar şi regimul fiscal al debitorului insolvabil / Carolina Catan. - Chişinău : Arc, p. - Bibliogr. : p (322 tit.). - ISBN Ceban, Cristina. Protecţia internaţională a drepturilor omului : note de curs / Cristina Ceban ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. de Studii Europene din Moldova. - Chişinău : USEM, p. - Ref. bibliogr. : p ISBN Cebanu, Lilia. Managementul activităţilor extraşcolare : ghid metodologic / Lilia Cebanu ; coord. şt. : Maria Hadircă ; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. - Chişinău : S.n., p. - Bibliogr. : p (36 tit.). - ISBN Cemortan, Stela. Dimensiuni psihopedagogice ale socializării copiilor de vârsta timpurie : monogr. / Stela Cemortan ; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Şt. ale Educaţie. - Chişinău : S.n., p. : il. - (Ştiinţe ale Educaţiei). - Bibliogr. : p (48 tit.). - ISBN Cetatea Ardud : repere istorice şi arheologice = Ardud fortress : historical and archaeological data / Daniela Marcu Istrate (ed.), Gabriel Isdraila, Szocs Peter Levente,... ; trad. : Sabastian Dobrota, Zuzsa Kopeczny,... ; Primaria Oraşului Ardud, Asociaţia Culturală Hieronymus Braşov, Muzeul Judeţean Satu Mare. - Cluj-Napoca : Mega, p. : il. - ISBN Chele, Nicolae. Anestezia generală în Chirurgia OMF / Nicolae Chele, Sergiu Sandru ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie Nicolae Testemiţanu , Catedra Chirurgie OMF şi Implantologie orala arsenie Guţan . - Chişinău : S.n., p. - Bibliogr. : p ISBN 46. Chindris, Otilia. Lumea operei lui Eugen Ionescu/Eugene Ionesco / Otilia Chindris ; cuv. înainte : Gheorghe Glodeanu. - Cluj-Napoca : Eikon, p. - (Biblioteca tânărului scriitor; Nr. 23). - Bibliogr. : p ISBN Chiper, Valeriu. Creaţii populare din repertoriul ansamblului etno-folcloric Moştenitorii / Valeriu Chiper, Ion Popov. - Chişinău : Lumina, , [1] p., [14] f. fot. : note. - ISBN Ciobanu, Lora. Metodica predarii obiectului Stiinte în clasele primare / P Lora Ciobanu ; Univ. de Stat Alecu Russo din Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte. - Bălţi : S.n., p. - Bibliogr. : p (53 tit.). - ISBN Ciobanu, Rodica. Retorica juridică : notiţe de curs / Rodica Ciobanu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Dep. Drept Public. - Chişinău : S.n., p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN Ciumac, Anatolie. Examinarea documentelor / Anatolie Ciumac ; Dep. Poliţiei de Frontieră, Colegiul Naţional al Poliţiei de Frontieră, Catedra Discipline de Specialitate. - Chişinău : S.n., p. : il. - Bibliogr. : p. 80 (13 tit.). - ISBN Ciurea, Corneliu. Moldovenii/Românii din Transnistria şi confruntările identitare moldo-transnistrene / Corneliu Ciurea, Vladimir Iastrebciak, Elena Bobkova. - [Chişinău] : S.n., p. - (Bibl. IDIS Viitorul ). - ISBN Cocirţă, Petru. Legislaţia ecologică a Republicii Moldova : catalog şi ghid şt.-practic al documentelor / Petru Cocirţă ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ecologie şi Geografie, Asoc. Obştească Pronatura . - Chişinău : S.n., p. - ISBN Cojocaru, Ionuţ. România şi Turcia actori importanţi în sistemul de relaţii interbelice: / Ionuţ Cojocaru ; pref. : Mihai Retegan. - Târgovişte : Cetatea de Scaun, p. - Bibliogr. : p ISBN Colesnicova, Tatiana. Tendinţe în dezvoltarea turismului viti-vinicol în Republica Moldova : monogr. / Tatiana Colesnicova, Tatiana Iatisin ; Inst. Naţ. de Cercetări Econ., Acad. de Ştiinţe a Moldovei. - Chişinău : INCE, p. - Bibliogr. : p (128 tit.). - ISBN ''Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii'', conf. şt. intern. Conferinţa ştiinţifică internaţională Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii , Chişinău, septembrie 2015 : culeg. de art. selective. Vol. 1 / Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Acad. Română, Inst. Naţ. de Cercetări Econ. Costin C. Kirirescu ; col. red. : Grigore Belostecinic (pres.),... - Chişinău : ASEM, , [1] p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN ''Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii'', conf. şt. intern. Conferinţa ştiinţificş internaţională Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii , Chişinău, septembrie 2015 : culeg. de art. selective. Vol. 2 / Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Acad. Română, Inst. Naţ. de Cercetări Econ. Costin C. Kirirescu ; col. red. : Grigore Belostecinic (pres.),... - Chişinău : ASEM, p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 57. ''Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii'', conf. şt. intern. Conferinţa ştiinţifică internaţională Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii , Chişinău, septembrie 2015 : culeg. de art. selective. Vol. 3 / Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Acad. Română, Inst. Naţ. de Cercetări Econ. Costin C. Kirirescu ; col. red. : Grigore Belostecinic (pres.),... - Chişinău : ASEM, p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN ''Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii'', conf. şt. intern. Conferinţa ştiinţifică internaţională Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii , Chişinău, septembrie 2015 : culeg. de art. selective. Vol. 4. Partea 1 / Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Acad. Română, Inst. Naţ. de Cercetări Econ. Costin C. Kirirescu ; col. red. : Grigore Belostecinic (pres.),... - Chişinău : ASEM, p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN ''Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii'', conf. şt. intern. Conferinţa ştiinţifică internaţională Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii , Chişinău, septembrie 2015 : culeg. de art. selective. Vol. 4. Partea 2 / Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Acad. Română, Inst. Naţ. de Cercetari Econ. Costin C. Kirirescu ; col. red. : Grigore Belostecinic (pres.),... - Chişinău : ASEM, p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN Consolidarea administraţiei publice locale : instrumente şi mecanisme , conf. intern. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică Consolidarea administraţiei publice locale : instrumente şi mecanisme , 3-4 dec / Acad. de Administrare Publiăa, Catedra Ştiinţe Administrative. - Chişinău : S.n., p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN Conspecte numismatice : [material didactic pentru cursul Numismatică : pentru uzul studenţilor]. Partea 5 / Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Istorie şi Filosofie, Catedra Arheologie şi Istorie Antică ; resp. de ed. : Sergiu Matveev. - Chişinău : CEP USM, p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN Coranul / trad. din arabă : Silvestru Octavian Isopescul. - Ed. a 12-a. - Chişinău : Cartier, p. - (Cartier varia). - ISBN Cotton, Gayle. Say anything to anyone, anywhere : 5 keys to successful cross-cultural communication / Gayle Cotton. - Hoboken : John Wiley & Sons, p. : il. - ISBN Cuesdean, Lucian Iosif. Graiul românesc al massa-geţilor / Lucian Iosif Cuesdean. - Bucureşti : Solif, p. - Bibliogr. : p ISBN Culegere de documente şi instrumente ale Comisiei pentru Eficienţa Justiţiei (CEPEJ) privind managementul timpului, eficienţa şi calitatea justiţiei - Chişinău : S.n., , [1] p. - Bibliogr. : p ISBN Cult and votive monuments în the Roman provinces , intern. Colloquium. Cult and votive monuments în the Roman provinces : proceedings of the 13th intern. colloquium în roman provincial art, Bucharest-Alba Iulia-Constanta, 27th of May - 3rd of June within the framework of Corpus Signorum Imperii Romani / ed. : Cristina- Georgeta Alexandrescu. - Cluj-Napoca : Mega, p. : il. - (Imagines. Studies in ancient arts and iconography; Vol. 3). - ISBN Curriculum şcolar de iniţiere în arta şahului : pentru cl. a 2-a : în baza Ghidului Metodic V & V. Sanduleac / elab. : Vasile Sanduleac, Valeriu Sanduleac ; Federaţia de Şah mun. Bălţi, Centrul de Creaţie şi Argement Sîngerei. - Bălţi : S.n., , [2] p. - ISBN Curriculum-ul disciplinei Merceologia grăsimilor, produselor lactate şi de ouă : pentru studenţii UCCM, specialitatea Merceologie şi comerţ , ciclul I (studii superioare şi licenţă) / elab. : T. H. Maleca ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. - Chişinău : UCCM, , [1] p. - Bibliogr. : p. 64 (11 tit.). - ISBN Dandara, Liliana. Dreptul familiei : note de curs / Liliana Dandara, Lilia Cecan ; Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. - Chişinău : UCCM, , [1] p. - Bibliogr. : p (101 tit.). - ISBN David, Michael M. Advanced standard SQL dynamic structured data modeling and hierarchical processing / Michael M. David, Lee Fesperman. - Boston ; London : Artech House, p. : il. - Bibliogr. : p ISBN Diaconescu, Ioana. Marin Preda : un portret în arhivele securităţii / Ioana Diaconescu ; pref. : Eugen Simion ; Fundaţia Naţ. pentru Ştiinţă şi Artă. - Bucureşti : Muzeul Literaturii Române, p. - (Documente inedite din Arhiva CNSAS). - ISBN Dijk, Teun A. Van. Discourse and knowledge : a sociocognitive approach / Teun A. van Dijk. - Cambridge : Cambridge University Press, p. - ISBN Doga, Eugen. În do major / Eugen Doga ; îngrij. : Larisa Turea. - Chişinău : Tipografia Centrală, p. : fotogr. 74. Doga, Eugen. În oglinda clipelor / Eugen Doga ; ed. îngrij. : Doina Uricariu, Iuliana Gorea Costin ; cuv. înainte : Emil Constantinescu ; texte întrod. : Dorin Marian, Doina Uricariu. - Bucureşti : Cheiron, p. : il., fot. - ISBN Druga, Luminiţa. Limba română literară veche : repere de analiză / Luminiţa Druga. - Bacau : Alma Matrer, p. - Bibliogr. : p ISBN Dual-process theories of the social mind / ed. by : Jeffrey W. Sherman, Bertram Gawronski, Yaacov Trope. - New York ; London : The Guilford Press, p. - ISBN Educaţia artistică : realizarile trecutului şi provocările prezentului , conf. şt. intern. Educaţia artistică : realizarile trecutului şi provocările prezentului : conf. şt. intern. dedicată aniversării a 75 de ani de învăţământ artistic superior din Rep. Moldova, 25-26 noiem : rez. lucrărilor / Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice ;. - Chişinău : S.n., p. - ISBN Engel-Di Mauro, Salvatore. Ecology, soils, and the left : an eco-social approach / Salvatore Engel-Di Mauro. - New York : Palgrave Macmillan, p. - (Environmental politics and theory). - Bibliogr. : p ISBN Evaluare criterială prin descriptori în învăţămîntul primar : clasa I : ghid metodologic / Mariana Marin, Valentina Gaiciuc, Angela Popovici,... ; coord. şt. : Lilia Pogolşa, Mariana Marin ; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. - Chişinău : S.n., p. : il. - Bibliogr. : p (31 tit.). - ISBN Evaluarea nivelului de securitate demografiăa în Republica Moldova : (ghid metodologic) / Galina Savelieva, Raisa Taragan, Ana Tomceac,... ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Naţ. de Cercetări Econ. - Chişinău : INCE, p. - Bibliogr. : p (29 tit.). - ISBN Expertiza judiciară : îndrumar pentru avocaţi / au contribuit : Mihaela Vi
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks